jednokmenové sloveso, ichidan (ichidan)

Počet slovíček: 324
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
含める fukumeru obsahovat, zahrnovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
外れる hazureru odchýlit se, rozepnout se, vysmeknout seichidan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
答える kotaeru odpovědětichidan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
辞める yameru odstoupit, vzdát se, odejítichidan, verb, vtrans
顧みる kaerimiru ohlédnout seichidan, verb, vtrans
曲げる mageru ohnout, překroutit, zastavit (do zastavárny)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
焼ける yakeru opékat se, péct seichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
腫れる hareru opuchnout, zduřetichidan, verb, vintrans
弱める yowameru oslabit, zeslabovat, snižovat, ředitichidan, jlpt3, verb, vtrans
声をかける koewokakeru oslovit, povolat, pozvatichidan, verb
炒める itameru osmahnout (na oleji), orestovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
習慣づける shuukandukeru osvojit si zvykichidan, verb
開ける akeru otevřítichidan, jlpt5, verb, vtrans
告げる tsugeru oznámit, informovatichidan, verb, vtrans
伝える tsutaeru oznámit, říctichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
落ちる ochiru padat, klesatichidan, jlpt4, verb, vintrans
覚える oboeru pamatovat siichidan, jlpt5, verb, vtrans
慌てる awateru panikařit, zmatkařit, spěchatichidan, jlpt3, verb, vintrans
植える ueru pěstovatichidan, jlpt4, verb, vtrans
支える sasaeru podpořit, zadržetichidan, verb, vintrans, vtrans
受ける ukeru podstoupit zkoušku, výukuichidan, jlpt4, verb, vtrans
埋める umeru pohřbít, zaplnitichidan, jlpt3, verb, vtrans
揺れる yureru pohupovat se, třást seichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
へりる heriru poklesnoutichidan, verb
続ける tsudukeru pokračovat, postupovatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
押さえる osaeru položit ruce na něco, podržet otevřenéichidan, jlpt3, verb, vtrans
強める tsuyomeru posílit, zesílit, zdůraznitichidan, jlpt3, verb, vtrans
備える sonaeru poskytnout, připravitichidan, verb, vtrans
進める susumeru posunout dopředu, prosazovat, urychlitichidan, jlpt3, verb, vtrans
用いる mochiiru používat, využívat, ichidan, verb, vtrans
煮える nieru povařit se, být vařen na mírném ohniichidan, jlpt3, verb, vintrans
煮る niru povařit, podusit (1-2 hod.)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
掛ける kakeru pověsit něcoichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
務める tsutomeru pracovatichidan, verb, vtrans
覚める sameru probrat se, vystřízlivět, přijít ke smyslůmichidan, jlpt3, verb, vintrans
醒める sameru probudit seichidan, verb, vintrans
目覚める mezameru probudit seichidan, verb
売れる ureru prodávat seichidan, verb, vintrans
深める fukameru prohloubit, zvýšit, zesílitichidan, jlpt3, verb, vtrans
負ける makeru prohrátichidan, jlpt4, verb, vintrans
試合に敗れる shiainiyabureru prohrát hruichidan, verb
経る heru projít (jít někam přes nějaké místo)ichidan, verb, vtrans
掻き分ける kakiwakeru prorazit si cestu, prosadit (něčí) způsob/myšlenkuichidan, verb, vtrans
栄える sakaeru prosperovatichidan, verb, vintrans
流れる nagareru proudit, unášet, být smytýichidan, jlpt3, verb, vintrans
いじめる ijimeru provokovat, šikanovat, dobírat siichidan, jlpt4, verb
超える koeru přejít, překonatichidan, jlpt3, verb, vintrans
越える koeru přejít, překonatichidan, jlpt3, verb, vintrans
優れる sugureru překonat, vyniknoutichidan, verb, vintrans
乗り越える norikoeru překonat, zdolatichidan, verb, vintrans
乗り換える norikaeru přestupovatichidan, jlpt4, verb, vtrans
着替える kikaeru; kigaeru převléknout seichidan, verb
強いる shiiru při/nutitichidan, verb, vtrans
近づける chikadukeru přiblížit (něco k něčemu)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
寄せる yoseru přiblížit, přisunoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
連れる tsureru přinést, přivéstichidan, jlpt3, jlpt4, verb
例える tatoeru přirovnatichidan, verb, vtrans
鋳る iru razit (mince)ichidan, verb, vtrans
応じる oujiru reagovatichidan, verb, vintrans
唱える tonaeru recitovat, zpívat, pět, křičet, hájitichidan, verb, vtrans
引き分ける hikiwakeru remízovatichidan, verb, vtrans
割れる wareru rozbít se, prasknoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
分ける wakeru rozdělit, oddělitichidan, jlpt3, verb, vtrans
認める mitomeru rozeznat, schválitichidan, verb, vtrans
決める kimeru rozhodnoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
定める sadameru rozhodnout, určitichidan, verb, vtrans
聞き分ける kikiwakeru rozlišit poslechemichidan, leda1, verb, vtrans
解ける tokeru rozpouštět se, tát, být rozpouštěnichidan, jlpt3, verb, vintrans
溶ける tokeru rozpouštět se, tát, být rozpouštěnichidan, jlpt3, verb, vintrans
広げる hirogeru rozprostřít (látku), roztáhnout (křídla, ruce), rozšířit (území)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
分かれる wakareru rozvětvit, rozdvojit, rozdělitichidan, jlpt3, vintrans
申し上げる moushiageru říct (zdvořile)ichidan, jlpt4, verb, vtrans
並べる naraberu seřaditichidan, jlpt5, verb, vtrans
集める atsumeru sesbírat, sbírat do sbírkyichidan, jlpt4, verb, vtrans
待ち合わせる machiawaseru setkat se (na předem domluveném místě)ichidan, verb
揃える soroeru shromáždit, dát dohromadyichidan, jlpt3, verb, vtrans
隠れる kakureru schovat se, skrýt se, být skrytýichidan, jlpt3, verb, vintrans
済ませる sumaseru skončit (něco, s něčím), dokončit (něco), vystačit si sichidan, jlpt3, verb, vtrans
明ける akeru skončit (období dešťů), začít (nový rok), svítatichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
薄れる usureru slábnout, blednout, mizet, vytrácet seadj, ichidan, verb, vintrans
合わせる awaseru sloučit, spojit, dát dohromadyichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
仕える tsukaeru sloužitichidan, verb, vintrans
勤める tsutomeru sloužit, pracovat (někde)ichidan, jlpt5, verb, vtrans
使える tsukaeru sloužit, pracovat (pod, pro)ichidan, leda1, verb
聞こえる kikoeru slyšet, být slyšet, být schopen slyšetichidan, jlpt4, leda1, verb, vintrans
混じる majiru smíchat se, vmísit segodan, ichidan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
混ぜる mazeru smíchat, přimíchat, vmísit seichidan, jlpt3, verb, vtrans
努める tsutomeru snažit seichidan, verb, vtrans
勉める tsutomeru snažit se, zkoušetichidan, verb, vtrans
耐える taeru snést, odolávatichidan, verb, vintrans, vtrans
夢見る yumemiru snítichidan, verb, vintrans
適える kanaeru splnit (podmínku)ichidan, verb
数える kazoeru spočítat, vyčíslitichidan, jlpt3, verb, vtrans
算える kazoeru spočítat, vyčíslitichidan, verb, vtrans
組み合わせる kumiawaseru spojit, sloučitichidan, leda1, verb, vtrans
貯める tameru spořit, šetřitichidan, jlpt3, verb, vtrans
比べる kuraberu srovnávat, porovnávatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
たりる tariru stačitichidan, jlpt4, verb
足りる tariru stačit, být dostichidan, jlpt3, verb, vintrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4