Slovíčka


通じる tsuujiru vést k, být rozumět, dokončit, dodělat, komunikovatichidan, jlpt3, verb, vintrans
通
doprava, přejít přes, alej, zaměnit, numerativ pro...
Čtení: tsuu, tsu, too.ru, too.ri, -...
Hlavní radikál: 辵 (162) Tahy: 10 obrázek | animace | tabulka
Sloveso je ičidan (jednokmenové), intranzitivní
 kladzápor
přítomnost oznamovacínormálnítsuujirutsuujinai
zdvořilýtsuujimasutsuujimasen
přítomnost průběhnormálnítsuujite irutsuujite inai
zdvořilýtsuujite imasutsuujite imasen
minulost oznamovacínormálnítsuujitatsuujinakatta
zdvořilýtsuujimashitatsuujimasen deshita
pravděpodobnostnínormálnítsuujiyou
tsuujiru darou
tsuujinai darou
zdvořilýtsuujimashou
tsuujiru deshou
tsuujinai deshou
minulost pravděpodobnostnínormálnítsuujitarou
tsuujita darou
tsuujinakatta darou
zdvořilýtsuujita deshoutsuujinakatta deshou
rozkaznormálnítsuujirotsuujiru na
zdvořilýtsuujite kudasaitsuujinaide kudasai
podmiňovacínormálnítsuujirebatsuujinakereba
podmiňovacínormálnítsuujitaratsuujinakattara
zdvořilýtsuujimashitaratsuujimasen deshitara
potenciálnormálnítsuujirarerutsuujirarenai
zdvořilýtsuujiraremasutsuujiraremasen
kauzativnormálnítsuujisaseru
minulost kauzativnormálnítsuujisaseta
pasivumnormálnítsuujirareru
minulost pasivumnormálnítsuujirareta
pasivum kauzativnormálnítsuujisaserareru
minulost pasivum kauzativnormálnítsuujisaserareta
přacínormálnítsuujitai
minulost přacínormálnítsuujitakatta
přechodníktsuujite