pětikmenové sloveso, godan (godan)

Počet slovíček: 650
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
貢ぐ みつぐ to support, to financegodan, verb, vtrans
賄う まかなう zaplatiťgodan, verb, vtrans
貫く つらぬく (1)to go through, to pierce, to penetrate, (2)to persist, to stick to godan, verb, vtrans
妬む そねむ; そねむ; ねたむ (uk) to be jealous of, to envy, to begrudge; to be jealous, to be envious; (uk) to be jealous of, to envy, to begrudgegodan, verb, vtrans
巡る めぐる pohybovať sa (okolo), obchádzať (miesta)godan, verb, vintrans
嘲る あざける (uk) to scoff, to laugh at, to make fun of, to ridicule, to jeer atgodan, verb, vtrans
討つ うつ zaútočiť, rozdrviť, sťaťgodan, verb
唄う うたう (1)to sing, (2)to sing (one's praises in a poem, etc.), to compose a poem, to recite a poem godan, verb, vtrans
召す めす (1)(hon) to call, to invite, to send for, to summon, (2)to eat, to drink, (3)to put on, to wear, (4)to ride, (5)to catch (a cold), to take (a bath), to tickle (one's fancy), to put on (years), to godan, verb, vtrans
茂る しげる bujne rásťgodan, verb, vintrans
企む たくらむ plánovať, kuť, snovaťgodan, verb, vtrans
赴く おもむく vydať sa na miesto určenia, vyvíjať sa (smerom)godan, verb, vintrans
競る せる merať sily, prihadzovať v aukciigodan, verb, vtrans
染まる そまる byť ofarbenýgodan, verb, vintrans
亘る わたる prekonať, prejsťgodan, verb, vintrans
推す おす to infer, to conclude, to supportgodan, verb, vtrans
好奇心猫を殺す こうきしんねこをころす curiosity killed the catgodan, verb
怖る おそる bát se, mít strachgodan, verb
怖がる こわがる bát se, mít strachgodan, verb, vintrans
遊ぶ あそぶ bavit se, hrát si, zajít na návštěvugodan, jlpt5, verb, vintrans
走る はしる běžet, jet (o dopr. prostředcích)godan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
近づく ちかづく blížit se, přibližovat segodan, jlpt3, verb, vintrans
戦う たたかう bojovat, zápasitgodan, sensou, verb, vintrans
痛む いたむ boletemo, godan, verb
防ぐ ふせぐ bránit proti, ochránit, zabránit, odvrátitgodan, verb, vtrans
薬を飲む くすりをのむ brát lékybyouki, godan, verb
研ぐ とぐ brousit, ostřitgodan, verb, vtrans
住む すむ bydlet, žít, sídlit, obývatgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
富む とむ být bohatý, zbohatnoutgodan, verb, vintrans
片付く かたづく být dán do pořádku, být uklizen, být urovnán, být dokončengodan, jlpt3, verb, vintrans
仕上がる しあがる být dokončengodan, leda1, verb, vintrans
写る うつる být focen, být promítán, fotit segodan, jlpt3, verb, vintrans
捕まる つかまる být chycet, být uvězněn, držet se, vytrvatgodan, jlpt3, verb, vintrans
見つかる みつかる být nalezengodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
病む やむ být nemocnýgodan, verb
浮つく うわつく být nestálý, neklidnýgodan, verb
曲がる まがる být ohnutý, zahnout, ohnout se, změnit směr, být nakřivogodan, jlpt3, verb, vintrans
直る なおる být opravenýgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
命に関わる いのちにかかわる být otázkou života a smrtigodan, verb
開く あく být otevřen, být zahájengodan, jlpt5, verb, vintrans
明く あく být otevřený, zeti prázdnotougodan, leda1, verb, vintrans
関わる かかわる být ovlivněngodan, verb, vintrans
纏まる まとまる být pohromadě, být jednotný, být dokončen, být zdárně vyřešengodan, jlpt3, verb, vintrans
埋まる うまる být pohřben, pohřbít segodan, jlpt3, verb, vintrans
流行る はやる být populární, přijít do módy, být běžnýgodan, jlpt3, verb, vintrans
空く あく být prázdný, vyprázdnit, uvolnit se (něco)godan, jlpt3, jlpt5, leda1, verb, vintrans
驚く おどろく být překvapengodan, jlpt4, verb, vintrans
混む こむ být přeplněn, být ucpángodan, verb, vintrans
込む こむ být přeplněný, přelidněnýgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
付く つく být připojený, vybavenýgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
威張る いばる být pyšný, pohrdatgodan, verb, vintrans
決まる きまる být rozhodnutogodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
貯まる たまる být spořen (peníze), být hromaděn, hromadit segodan, jlpt3, verb, vintrans
子を宿す こをやどす být těhotná, mít dítěgodan, verb
教わる おそわる být učen, být naučengodan, jlpt3, verb, vtrans
効く きく být účinný, být efektivní, fungovat dobřegodan, jlpt3, verb, vintrans
利く きく být účinný, efektivnígodan, verb, vintrans
定まる さだまる být určen, rozhodnutgodan, verb, vintrans
困る こまる být ustaraný, obávat segodan, jlpt5, verb, vintrans
役立つ やくだつ být užitečný, být pomocný, sloužit účelugodan, jlpt3, verb
治まる おさまる být v míru, zmírnit, zakročit proti něčemugodan, verb, vintrans
備わる そなわる být vybavengodan, verb, vintrans
疲れ切る つかれきる být vyčerpaný (úplně moc)godan, verb
載る のる být zaznamenán, objevit segodan, jlpt3, verb, vintrans
おる být zde (zdvořile)godan, jlpt4, verb
戸惑う とまどう být zmatengodan, verb, vintrans
滅ぶ ほろぶ být zničengodan, verb
傷む いたむ být zraněngodan, verb, vintrans
傷付く きずつく být zraněn, zranit segodan, verb
黙る だまる být zticha, mlčetgodan, jlpt3, verb, vintrans
無くなる なくなる být ztracengodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
嗅ぐ かぐ cítit (vůni, zápach)godan, jlpt3, verb, vtrans
むかつく cítit se zle, cítit se naštvaný, cítit se uraženýgodan, verb, vintrans
待つ まつ čekatgodan, jlpt5, verb, vintrans, vtrans
潜む ひそむ číhatgodan, verb, vintrans
読む よむ čístgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
贈る おくる darovat, dátgodan, verb, vtrans
注意を注ぐ ちゅういをそそぐ dávat pozorgodan, verb
騒ぐ さわぐ dělat hluk, hlučitgodan, jlpt4, verb, vintrans
行う おこなう dělat, provozovat, pořádat, konat se, udát segodan, jlpt3, jlpt4, leda1, verb
話し合う はなしあう diskutovatgodan, leda1, verb, vtrans
仰ぐ あおぐ dívat se nahorugodan, verb, vtrans
着く つく dojet do, dosáhnoutgodan, jlpt5, verb
切らす きらす dojít (zásoby)godan, jlpt3, verb, vtrans
通う かよう dojíždětgodan, jlpt3, jlpt4, ryokou, verb, vintrans
果たす はたす dokončitgodan, verb, vtrans
終る おわる dokončit, uzavřít, skončitgodan, jlpt5, verb, vintrans
伴う ともなう doprovázetgodan, verb, vintrans
届く とどく dorazit, dosáhnout, být doručengodan, jlpt3, verb, vintrans
到る いたる dorazit, dostat segodan, verb, vintrans
及ぶ およぶ dosáhnout, rozšířitgodan, verb, vintrans
頂く いただく dostat (skromně)godan, verb, vtrans
怒る おこる dostat vztek, zlobit segodan, jlpt4, verb, vintrans
渇く かわく dostat žízeň, mít žízeňgodan, jlpt3, verb, vintrans
もらう dostat, přijímatgodan, jlpt4, verb
貰う もらう dostávatgodan, verb, vtrans
許す ゆるす dovolit; prominoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
高くつく たかくつく drahý, nákladnýgodan, verb
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7