pětikmenové sloveso, godan (godan)

Počet slovíček: 650
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži futoru ztloustnout
kandži kanashimu smutnit, truchlit (nad někým/něčím)
kandži yusugu opláchnout; zbavit se hanby, dosáhnout odplaty
kandži machigau udělat chybu, být špatně
kandži morekiku zaslechnout, tajně vyslechnout
kandži iu říkat, říct, mluvit
kandži mawaru otáčet se, obtáčet, objíždět
kandži horu kopat (díru)
kandži kesu vymazat, odstranit, vypnout, zhasnout
kandži kowagaru bát se, mít strach
kandži modoru vrátit se
kandži aruku jít pěšky, kráčet
kandži tanomu žádat, požádat
kandži ibaru být pyšný, pohrdat
kandži hirou zvednout, shromáždit, sebrat
kandži nesugosu zaspat
kandži uwatsuku být nestálý, neklidný
kandži nurasu promočit, namočit
kandži atatamaru zahřát se, zteplat, ohřát se
kandži tsugunau splatit, odškodnit
kandži umu porodit, snést (vejce), stvořit
kandži hashirimawaru obíhat
kandži nayamu mít starosti, trpět
kandži tsuranuku (1)to go through, to pierce, to penetrate, (2)to persist, to stick to
kandži chidimu scvrknout je