pětikmenové sloveso, godan (godan)

Počet slovíček: 648
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži utsuwa miska, mísa, nádoba, schopnost, kapacita
kandži asobi zábava
kandži shirusu popsat, označit, zanechat (stopu)
kandži oshihakaru hádat, domnívat se
kandži nuku odstranit, vynechat, uvolnit
kandži unagasu naléhat, stisknout
kandži toku vysvětlovat
kandži haru přilepit, vložit, linkovat
kandži hiromaru šířit se, rozšířit se
kandži haku obout si
kandži nagasu spláchnout, omýt, setřít
kandži somaru byť ofarbený
kandži hakaru měřit, vážit
kandži ogamu poklonit se, vidět, zbožňovat
kandži chuuiwosorasu odvádět něcí pozornost
kandži maku stáčet, svinovat
kandži susumu postupovat, dělat kroky
kandži muku obrátit se (směrem k)
kandži bukkorosu umlátit k smrti
kandži morau dostávat
kandži naosu opravit
kandži korobu spadnout, upadnout
kandži tsukamu uchopit, chytit, získat
kandži makanau zaplatiť
kandži minoru plodit, nést ovoce