pětikmenové sloveso, godan (godan)

Počet slovíček: 650
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
争う arasou soupeřit, přít se, hádat segodan, jlpt3, verb, vintrans
競う kisou soupeřit, soutěžitgodan, verb, vintrans
転ぶ korobu spadnout, upadnoutgodan, verb, vintrans
犯す okasu spáchat (zločin)godan, verb, vtrans
燃やす moyasu spálit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
眠る nemuru spátgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
急ぐ isogu spěchatgodan, jlpt4, verb, vintrans, vtrans
流す nagasu spláchnout, omýt, setřítgodan, jlpt3, verb, vtrans
償う tsugunau splatit, odškodnitgodan, verb, vtrans
接ぐ tsugu spojit, přiblížitgodan, verb, vtrans
合わす awasu spojovat se, slučovat segodan, leda1, verb, vtrans
親しむ shitashimu spřátelit se, sblížitgodan, verb, vintrans
降ろす orosu spustit (vlajku), snížit, klesat, vyložit, nechat vystoupit godan, jlpt3, verb, vtrans
巻く maku stáčet, svinovatgodan, jlpt3, verb, vtrans
かまう kamau starat segodan, jlpt4, verb
年を取る toshi wo toru stárnoutgodan, hito, verb
なる naru stát segodan, jlpt5, verb
起こる okoru stát se, přihodit segodan, jlpt3, verb, vintrans
成る naru stát se, utvářet segodan, verb, vintrans
立つ tatsu stát, vstátgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
移る utsuru stěhovat, přesouvat, měnitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
唸る unaru sténatgodan, verb, vintrans
間に合う maniau stihnoutgodan, jlpt3, jlpt4, verb
過ごす sugosu strávit (čas), trávit (čas)godan, jlpt3, verb, vtrans
交う kau střídat se, smíchatgodan, verb
刈る karu stříhat, sekatgodan, verb, vtrans
撃つ utsu střílet; útočit; zničit, porazitgodan, verb
射つ utsu střílet; útočit; zničit, porazitgodan, verb
交わる majiwaru stýkat se, křížit segodan, verb, vintrans
干す hosu sušitgodan, verb, vtrans
照る teru svítit (slunce)godan, verb, vintrans
つく tsuku svítit, vznítitgodan, jlpt4, verb
脱ぐ nugu svléknout (se)godan, jlpt5, verb, vtrans
広がる hirogaru šířit se, rozprostírat segodan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
広まる hiromaru šířit se, rozšířit segodan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
縫う nuu šít, sešívatgodan, verb, vtrans
踏む fumu šlápnout (na)godan, jlpt4, verb, vtrans
聞き違う kikichigau špatně slyšet, přeslechnoutgodan, verb
登る noboru šplhat, léztgodan, jlpt5, verb, vintrans
引っ張る hipparu tahat, táhnoutgodan, verb, vtrans
引く hiku tahat, táhnout, odečíst, hrát (na strunné nástroje)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans, vtrans
舞う mau tančitgodan, verb, vintrans
踊る odoru tančit, tancovatgodan, jlpt4, verb, vintrans
楽む tanoshimu těšit se, užívat sigodan, jlpt4, verb
刷る suru tisknout, vytisknout, potisknoutgodan, verb, vtrans
押す osu tlačit, stisknoutgodan, jlpt5, verb, vtrans
打つ utsu tlouct, udeřit, vypálitgodan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
望む nozomu toužit, přát sigodan, jlpt3, verb, vtrans
辿り着く tadoritsuku trápit se s něčím, prokousávat se nečím, konečně se někam dostatgodan, verb, vintrans
摘む tsumu trhat, vybratgodan, verb, vtrans
罹る kakaru trpětgodan, verb
被る koumuru trpětgodan, verb, vtrans
弔う tomurau truchlitgodan, verb, vtrans
かかる kakaru trvat (čas), potřebovat, státgodan, jlpt5, verb
掛かる kakaru trvat, pokrýt, nastartovat (motor), násobitgodan, jlpt3, verb, vintrans
光り輝く hikarikagayaku třpitit se, lyštět segodan, verb, vintrans
煌めく kirameku třpytit se, blyštit segodan, verb, vintrans
係る kakawaru týkat se, ovlyvňovat, vztahovat segodan, verb, vintrans
泊まる tomaru ubytovat se, bydletgodan, jlpt4, verb, vintrans
敬う uyamau uctívatgodan, verb, vtrans
学ぶ manabu učit segakkou, godan, leda1, verb
習う narau učit segodan, jlpt5, verb, vtrans
受かる ukaru udělat (test)godan, verb, vintrans
誤る ayamaru udělat chybugodan, verb, vintrans
間違う machigau udělat chybu, být špatněgodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
作る tsukuru udělat, vyrobit, vytvořit, vytvářet, vařitgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
賜う tamau udělitgodan, verb
殴る naguru udeřit, dát ránugodan, jlpt3, verb, vtrans
掴む tsukamu uchopit, chytit, získatgodan, jlpt3, verb, vtrans
示す shimesu ukázatgodan, verb, vtrans
現す arawasu ukázat (něco), odhalit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
指す sasu ukázat (prstem)godan, verb, vtrans
和む nagomu uklidnit segodan, verb
落ち着く ochitsuku uklidnit segodan, verb
奪う ubau ukrástgodan, verb, vtrans
刺さる sasaru ulpět, být zaražengodan, jlpt3, verb, vintrans
打っ殺す bukkorosu umlátit k smrtigodan, sensou, verb, vtrans
洗い場 araiba umývárna, místo pro umytígodan, verb, vintrans
陥る ochiiru upadnoutgodan, verb, vintrans
落とす otosu upustit, nechat spadnoutgodan, jlpt4, verb, vtrans
絶つ tatsu uříznoutgodan, verb, vtrans
微笑む hohoemu usmívat segodan, verb, vintrans
寝入る neiru usnoutgodan, verb, vintrans
退く shirizoku ustoupitgodan, verb, vintrans
乾かす kawakasu usušit, vysušit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
惜しむ oshimu ušetřit, litovatgodan, verb, vtrans
費やす tsuiyasu utratitgodan, verb, vtrans
拭き取る fukitoru utřít, setřítgodan, verb, vtrans
結ぶ musubu uvázat (něco), svázat (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
放つ hanatsu uvolnit, vystřelitgodan, verb, vtrans
閉まる shimaru uzavřít, uzavřít segodan, jlpt5, verb, vintrans
治る naoru uzdravit sebyouki, godan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
構う kamau vadit, překážetgodan, verb
煮込む nikomu vařit (dlouho)godan, verb, vintrans
炊く taku vařit (rýži)godan, jlpt3, verb, vtrans
ご飯を炊く gohanwotaku vařit rýžigodan, ryouri, verb
お湯を沸かす oyuwowakasu vařit vodu, přivést vodu do varugodan, ryouri, verb
嫁ぐ totsugu vdát se (za někoho)godan, verb, vintrans
漕ぐ kogu veslovatgodan, verb, vtrans
ごらんになる goranninaru vidět, zkontrolovatgodan, jlpt4, verb
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7