pětikmenové sloveso, godan (godan)

Počet slovíček: 650
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
踏み込む fumikomu vkročit, vstoupit, vtrhnoutgodan, verb
挟む hasamu vložitgodan, verb, vtrans
挿す sasu vložit (květ)godan, verb, vtrans
戻す modosu vrátitgodan, verb, vtrans
返す kaesu vrátit (něco)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vtrans
戻る modoru vrátit segodan, jlpt4, verb, vintrans
返る kaeru vrátit segodan, verb, vintrans
遡る sakanoboru vrátit se, jít proti proudugodan, verb, vintrans
沸き上がる wakiagaru vřít, bouřit, zuřitgodan, verb, vintrans
盛り上がる moriagaru vřít, být ve varu, "rozjet se"godan, verb, vintrans
立ち上がる tachiagaru vstát, postavit segodan, verb, vintrans
入る hairu vstoupitgodan, jlpt5, verb
立ち入る tachiiru vstupovat, vměšovat segodan, leda1, verb, vintrans
気づく kiduku všimnout si, povšimnoutgodan, verb
気が付く kigatsuku všimnout si, uvědomit si, vzít navědomí; přijít k sobě, probrat se z kómatugodan, verb
選ぶ erabu vybratgodan, jlpt4, verb, vtrans
引き出す hikidasu vybrat (odněkud), vyndatgodan, jlpt4, verb, vtrans
泣き止む nakiyamu vybrečet se, přestat brečetgodan, verb
疲れきる tsukarekiru vyčerpaný (úplně)godan, verb
尽くす tsukusu vyčerpat, dojít; věnovat se, sloužit; dělat k vyčerpánígodan, verb
澄ます sumasu vyčistit (něco), být nevzrušený, být klidný godan, verb, vtrans
澄む sumu vyčistit se (obloha), zprůhlednětgodan, verb, vintrans
稼ぐ kasegu vydělávatgodan, verb, vintrans
撮る toru vyfotit, natočitgodan, jlpt5, verb, vtrans
追い払う oiharau vyhnatgodan, verb, vtrans
追い出す oidasu vyhnatgodan, verb, vtrans
勝つ katsu vyhrát, zvítězitgodan, jlpt4, sport, verb, vintrans
味わう ajiwau vychutnávat, chutitgodan, verb, vtrans
表す arawasu vyjádřit, vyjevitgodan, jlpt3, verb, vtrans
外す hazusu vyjmout, sundat, uvolnitgodan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
営む itonamu vykonávat, provozovatgodan, verb, vtrans
治す naosu vyléčit, uzdravitgodan, jlpt3, verb, vtrans
消す kesu vymazat, odstranit, vypnout, zhasnoutgodan, jlpt5, verb, vtrans
替わる kawaru vyměnit se, změnit segodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
換わる kawaru vyměnit se, změnit segodan, jlpt3, verb, vintrans
吐き出す hakidasu vyplivnout, vykašlat, vyfounknoutgodan, verb, vtrans
物語る monogataru vyprávět, říkatgodan, verb, vtrans
すく suku vyprázdnit segodan, jlpt4, verb
見送る miokuru vyprovoditgodan, verb, vtrans
解く toku vyřešit, rozvázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
刻む kizamu vyřezat, vyrýtgodan, verb, vtrans
乾く kawaku vyschnout, vysušit segodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
飛び出す tobidasu vyskočit, vylétnoutgodan, verb, vintrans
上がる agaru vystoupat, stoupnout, zvýšit segodan, verb, vintrans
上る noboru vystoupat, vystoupit, vylézt, postoupitgodan, jlpt3, verb, vintrans
説く toku vysvětlovatgodan, verb
攀じ上る yojinoboru vyšplhat, vydrápat segodan, verb, vintrans
よじ上る yojinoboru vyšplhat, vydrápat segodan, verb, vintrans
押し出す oshidasu vytlačitgodan, verb, vtrans
排す haisu vytlačit, vypudit, odmítnout, godan, verb, vtrans
がんばる ganbaru vytrvat, snažit se, vydržetgodan, jlpt4, verb
生み出す umidasu vytvořit, stvořit, zplodit, poroditgodan, verb, vtrans
創る tsukuru vytvořit, začítgodan, verb, vtrans
成す nasu vytvořit, založitgodan, verb, vtrans
及ぼす oyobosu vyvíjet, způsobitgodan, verb, vtrans
飾る kazaru vyzdobit, ozdobitgodan, jlpt4, verb, vtrans
挑む idomu vyzvat, usilovat ogodan, verb, vintrans
起こす okosu vzbudit, postavit (něco), způsobitgodan, jlpt3, verb, vtrans
連れて行く tsureteiku vzít někoho někam, doprovoditgodan, verb
取り戻す torimodosu vzít zpět, znovu získatgodan, verb, vtrans
取る toru vzít, brát, zvednoutgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
採る toru vzít, sebratgodan, verb, vtrans
思い出す omoidasu vzpomenout sigodan, jlpt3, jlpt4, leda1, verb, vtrans
思い付く omoitsuku vzpomenout si, dostat nápadgodan, leda1, verb
満つ mitsu vzrůst, stoupatgodan, verb, vintrans
包む tsutsumu zabalitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
包まる kurumaru zabalit se, být zabalen (např. v dece)godan, verb, vintrans
遊び asobi zábavagodan, jlpt3, jlpt4, verb
殺す korosu zabítgodan, jlpt3, sensou, verb, vtrans
化かす bakasu začarovat, očarovat, proměnitgodan, leda1, verb, vtrans
降り出す furidasu začít pršetgodan, jlpt4, verb, vintrans
始まる hajimaru začít, začínat, být zahájengodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
暖まる atatamaru zahřát se, zteplat, ohřát segodan, jlpt3, verb, vintrans
温まる atatamaru zahřát se, zteplat, ohřát segodan, jlpt3, verb, vintrans
救う sukuu zachránitgodan, verb, vtrans
助かる tasukaru zachránit se, přežít, být zachráněngodan, jlpt3, verb, vintrans
雇う yatou zaměstnávatgodan, verb, vtrans
絡む karamu zamotat, vyvolat hádkugodan, verb, vintrans
曇る kumoru zamračit, ztmavnoutgodan, jlpt5, tenki, verb, vintrans
劣る otoru zaostávatgodan, verb, vintrans
取り組む torikumu zápasitgodan, leda1, verb, vintrans
刺す sasu zapíchnout, bodnout, vrazitgodan, jlpt3, verb, vtrans
来たす kitasu zapříčinit, přivodit (újmu)godan, leda1, verb, vtrans
記す shirusu zapsat, poznamenat sigodan, verb
貸し出す kashidasu zapůjčitgodan, verb, vtrans
貸す kasu zapůjčit (někomu), půjčit (někomu)godan, jlpt5, verb, vtrans
輝く kagayaku zářitgodan, verb
漏れ聞く morekiku zaslechnout, tajně vyslechnoutgodan, verb, vtrans
寝過ごす nesugosu zaspatgodan, verb
滞る todokooru zastavit segodan, verb, vintrans
立ち止まる tachidomaru zastavit se (náhle)godan, leda1, verb
止まる tomaru zastavit se, státgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
止む yamu zastavit, přestat, být pogodan, jlpt4, verb, vintrans
阻む habamu zastavit, zabránitgodan, verb
汚す yogosu zašpinit, kontaminovat, znečistitgodan, jlpt3, verb, vtrans
次ぐ tsugu zaujímat místo, následovatgodan, leda1, verb, vintrans
襲う osou zaútočitgodan, verb, vtrans
電話を切る denwawokiru zavěsit telefongodan, verb
呼ぶ yobu zavolat, pozvat, volatgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vtrans
光る hikaru zazářit, třpytit segodan, jlpt4, verb, vintrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7