pětikmenové sloveso, godan (godan)

Počet slovíček: 650
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
要る iru potřebovatgodan, jlpt5, verb, vintrans
釁る chinuru potřít krví, zabítgodan, verb, vintrans
使う tsukau používat, užívatgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
誘う sasou pozvat, lákat, vábitgodan, jlpt3, verb, vtrans
嘆く nageku pozvdechnout, truchlitgodan, verb, vintrans
お聞き頂く okikiitadaku požádat (zdvořile)godan, verb
働く hataraku pracovatgodan, jlpt5, verb, vintrans
起す okosu probuditgodan, jlpt4, verb, vtrans
売る uru prodávatgodan, jlpt5, verb, vtrans
深まる fukamaru prohloubit (se), zvýšit (se), zesílit (se)godan, jlpt3, verb, vintrans
乗り回す norimawasu projíždět se (na koni, v autě, na kole)godan, leda1, verb, vtrans
見破る miyaburu prokouknout něčí plán, mít bystré oko, dostat se na kloubgodan, verb, vtrans
濡らす nurasu promočit, namočitgodan, jlpt3, verb, vtrans
繋がる tsunagaru propojit se, vést kgodan, jlpt3, verb, vintrans
繋ぐ tsunagu propojit, propojovat, spojovat, svázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
通す toosu propouštět (něco), propustit, provléknout, projít něčím, dát do (něčeho)godan, jlpt3, verb, vtrans
願う negau prosit, žádatgodan, verb, vtrans
明かす akasu prozradit, odhalitgodan, leda1, verb, vtrans
降る furu pršet, sněžitgodan, jlpt5, tenki, verb, vintrans
宿る yadoru přebývat, bydletgodan, verb, vintrans
上回る uwamawaru předčit (očekávání)godan, verb, vtrans
追い抜く oinuku předjet, předstihnoutgodan, verb, vtrans
考え直す kangaenaosu přehodnotitgodan, verb, vtrans
轢く hiku přejet (někoho autem)godan, verb, vtrans
過ぎる sugiru překročit, přejít přes limit, příliš mnoho, jet kolem, míjetgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
訳す yakusu přeložit, tlumočitgodan, jlpt3, verb, vtrans
移す utsusu přemístit, změnit místo, přenášet (nemoc)godan, jlpt3, verb, vtrans
書き直す kakinaosu přepsatgodan, verb, vtrans
遮る saegiru přerušitgodan, verb, vtrans
やむ yamu přestat (např. déšť)godan, jlpt4, verb
引っ越す hikkosu přestehovat segodan, jlpt4, verb, vintrans
巻き戻す makimodosu přetočit dozadugodan, verb, vtrans
承る uketamawaru převzít, poslouchatgodan, verb, vtrans
引き継ぐ hikitsugu převzít, předatgodan, verb, vtrans
近付く chikazuku; chikaduku přiblížit segodan, verb, vintrans
迫る semaru přiblížit si (něco), tlačit (někoho do něčeho), naléhatgodan, verb, vintrans
参る mairu přijít (zdvořile), být poražengodan, jlpt4, verb
沸く waku přijít do varu, vřítgodan, jlpt3, jlpt4, ryouri, verb, vintrans
思いつく omoitsuku přijít na (nápad), vymysletgodan, jlpt3, verb
はる haru přilepitgodan, jlpt5, verb
張る haru přilepit, vložit, linkovatgodan, jlpt3, verb
運ぶ hakobu přinést, nosit, přepravovatgodan, jlpt4, verb
齎す motarasu přinést, zapříčinit, přivoditgodan, verb
注意を引く chuuiwohiku přitahovat pozornostgodan, verb
沸かす wakasu přivést do varu (něco), uvařitgodan, jlpt3, jlpt4, ryouri, verb, vtrans
連れ戻す tsuremodosu přivést zpětgodan, verb
慣らす narasu přivyknout, zkrotit, ohřát (něčí tělo)godan, jlpt3, verb, vtrans
問う tou ptát segodan, leda1, verb, vtrans
放す hanasu pustit, nechatgodan, verb, vtrans
群がる muragaru rojit se, proudit, hrnout segodan, verb, vintrans
割る waru rozbíjet, dělitgodan, jlpt3, math, verb, vtrans
砕く kudaku rozbít, rozdrtitgodan, verb, vtrans
壊す kowasu rozbít, zničitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
配る kubaru rozdat, doručitgodan, verb, vtrans
区切る kugiru rozdělovat, rozčleňovatgodan, leda1, verb, vtrans
溶く toku rozpouštět, tavitgodan, jlpt3, verb, vtrans
溶かす tokasu rozpouštět, tavitgodan, jlpt3, verb, vtrans
散らす chirasu rozptýlit, rozházet, rozfoukatgodan, jlpt3, verb, vtrans
斬り刻む kirikizamu rozsekat, rozřezat, rozdrtit, rozemlítgodan, sensou, verb, vtrans
割く saku rozseknout, rozetnout, udělat si čas, zasvětitgodan, verb, vtrans
伝わる tsutawaru rozšířit se, být předán (znalosti), přenést segodan, jlpt3, verb, vintrans
引き離す hikihanasu roztrhnout, rozdělitgodan, verb, vtrans
伸ばす nobasu růst do délky (vlasy, vousy), natáhnout, prodlužovat (se)godan, jlpt3, verb, vtrans
育つ sodatsu růst, školit, vyučit, vyškolitgodan, jlpt3, verb, vintrans
釣る tsuru rybařitgodan, jlpt4, verb, vtrans
切る kiru řezat, sekat, přerušit, stříhat, krájetgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
申す mousu říci (zdvořile)godan, jlpt4, verb, vtrans
御す gyosu řídit, vládnoutgodan, verb, vtrans
薄まる usumaru řídnoutgodan, verb, vintrans
言う iu říkat, říct, mluvitgodan, jlpt5, leda1, verb
縮む chidimu scvrknout jegodan, verb, vintrans
座る suwaru sedětgodan, jlpt5, verb, vintrans
欠かす kakasu selhánígodan, verb, vtrans
並ぶ narabu seřadit se, stát v řaděgodan, jlpt5, verb, vintrans
成り立つ naritatsu sestávat, skládat segodan, verb, vintrans, vtrans
下る kudaru sestoupit, jít dolůgodan, jlpt3, verb, vintrans
会う au setkat segodan, jlpt5, verb, vintrans
振り払う furiharau setřást, zbavit segodan, verb, vtrans
握る nigiru sevřít, stisknout, zmáčknoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
知り合う shiriau seznámit segodan, verb, vintrans
腐る kusaru shnít, zkazit se, zkorodovatgodan, jlpt3, verb
倒す taosu shodit, svalit, porazitgodan, jlpt3, verb, vtrans
揃う sorou shromáždit se, soustředit se (v)godan, jlpt3, verb, vintrans
隠す kakusu schovat, skrýtgodan, jlpt3, verb, vtrans
飛ぶ tobu skákat, létatgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
済ます sumasu skončit (něco, s něčím), dokončit (něco), vystačit si sgodan, jlpt3, verb, vtrans
済む sumu skončit, vystačit si (s)godan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
薄らぐ usuragu slábnoutgodan, verb, vintrans
畳む tatamu složit (oblečení, křídla, deštník), zavřít (obchod)godan, jlpt3, verb, vtrans
笑う warau smát segodan, jlpt4, verb, vintrans
向かう mukau směřovat, jít naproti, jít směrem kgodan, jlpt4, leda1, verb, vintrans
交じる majiru smíchat se, smísit segodan, jlpt3, verb, vintrans
交ざる mazaru smíchat se, smísit segodan, jlpt3, verb, vintrans
混じる majiru smíchat se, vmísit segodan, ichidan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
混ざる mazaru smíchat se, vmísit segodan, jlpt3, verb, vintrans
悲しむ kanashimu smutnit, truchlit (nad někým/něčím)godan, verb, vtrans
減る heru snížit (velikost, počet), změnšitgodan, jlpt3, verb, vintrans
下ろす orosu snížit, sundat, vysadit (z auta), vyložitgodan, verb, vtrans
競い合う kisoiau soupeřit sgodan, verb
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7