intranzitivní sloveso (vintrans)

Počet slovíček: 352
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4
成り立つ naritatsu sestávat, skládat segodan, verb, vintrans, vtrans
下る kudaru sestoupit, jít dolůgodan, jlpt3, verb, vintrans
会う au setkat segodan, jlpt5, verb, vintrans
知り合う shiriau seznámit segodan, verb, vintrans
揃う sorou shromáždit se, soustředit se (v)godan, jlpt3, verb, vintrans
隠れる kakureru schovat se, skrýt se, být skrytýichidan, jlpt3, verb, vintrans
飛ぶ tobu skákat, létatgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
済む sumu skončit, vystačit si (s)godan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
薄らぐ usuragu slábnoutgodan, verb, vintrans
薄れる usureru slábnout, blednout, mizet, vytrácet seadj, ichidan, verb, vintrans
剥ける mukeru sloupnout se, stáhnout se, srolovat se, loupat sejlpt3, verb, vintrans
仕える tsukaeru sloužitichidan, verb, vintrans
聞こえる kikoeru slyšet, být slyšet, být schopen slyšetichidan, jlpt4, leda1, verb, vintrans
笑う warau smát segodan, jlpt4, verb, vintrans
向かう mukau směřovat, jít naproti, jít směrem kgodan, jlpt4, leda1, verb, vintrans
交じる majiru smíchat se, smísit segodan, jlpt3, verb, vintrans
交ざる mazaru smíchat se, smísit segodan, jlpt3, verb, vintrans
混じる majiru smíchat se, vmísit segodan, ichidan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
混ざる mazaru smíchat se, vmísit segodan, jlpt3, verb, vintrans
耐える taeru snést, odolávatichidan, verb, vintrans, vtrans
夢見る yumemiru snítichidan, verb, vintrans
減る heru snížit (velikost, počet), změnšitgodan, jlpt3, verb, vintrans
即する sokusuru souhlasit s někýmverb, vintrans
争う arasou soupeřit, přít se, hádat segodan, jlpt3, verb, vintrans
競う kisou soupeřit, soutěžitgodan, verb, vintrans
転ぶ korobu spadnout, upadnoutgodan, verb, vintrans
眠る nemuru spátgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
急ぐ isogu spěchatgodan, jlpt4, verb, vintrans, vtrans
親しむ shitashimu spřátelit se, sblížitgodan, verb, vintrans
足りる tariru stačit, být dostichidan, jlpt3, verb, vintrans
老ける fukeru stárnoutichidan, verb, vintrans
老いる oiru stárnoutichidan, verb, vintrans
起こる okoru stát se, přihodit segodan, jlpt3, verb, vintrans
成る naru stát se, utvářet segodan, verb, vintrans
立つ tatsu stát, vstátgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
移る utsuru stěhovat, přesouvat, měnitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
唸る unaru sténatgodan, verb, vintrans
照れる tereru stydět se, cítit se divněichidan, verb, vintrans
交わる majiwaru stýkat se, křížit segodan, verb, vintrans
照る teru svítit (slunce)godan, verb, vintrans
広がる hirogaru šířit se, rozprostírat segodan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
広まる hiromaru šířit se, rozšířit segodan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
登る noboru šplhat, léztgodan, jlpt5, verb, vintrans
吠える hoeru štěkat, výt, řvát, skučet, bučet, hulákatichidan, verb, vintrans
引く hiku tahat, táhnout, odečíst, hrát (na strunné nástroje)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans, vtrans
舞う mau tančitgodan, verb, vintrans
踊る odoru tančit, tancovatgodan, jlpt4, verb, vintrans
辿り着く tadoritsuku trápit se s něčím, prokousávat se nečím, konečně se někam dostatgodan, verb, vintrans
掛かる kakaru trvat, pokrýt, nastartovat (motor), násobitgodan, jlpt3, verb, vintrans
光り輝く hikarikagayaku třpitit se, lyštět segodan, verb, vintrans
煌めく kirameku třpytit se, blyštit segodan, verb, vintrans
係る kakawaru týkat se, ovlyvňovat, vztahovat segodan, verb, vintrans
泊まる tomaru ubytovat se, bydletgodan, jlpt4, verb, vintrans
懲りる koriru učit se ze zkušenostiichidan, verb, vintrans
受かる ukaru udělat (test)godan, verb, vintrans
誤る ayamaru udělat chybugodan, verb, vintrans
間違う machigau udělat chybu, být špatněgodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
刺さる sasaru ulpět, být zaražengodan, jlpt3, verb, vintrans
洗い場 araiba umývárna, místo pro umytígodan, verb, vintrans
疲れる tsukareru unavit seichidan, jlpt5, verb, vintrans
漏れる moreru unikat, vytékat, projít skrzichidan, verb, vintrans
陥る ochiiru upadnoutgodan, verb, vintrans
微笑む hohoemu usmívat segodan, verb, vintrans
寝入る neiru usnoutgodan, verb, vintrans
終息 shuusoku ustat, skončitsuru, vintrans
退く shirizoku ustoupitgodan, verb, vintrans
溺れる oboreru utopit seichidan, verb, vintrans
閉まる shimaru uzavřít, uzavřít segodan, jlpt5, verb, vintrans
治る naoru uzdravit sebyouki, godan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
煮込む nikomu vařit (dlouho)godan, verb, vintrans
炊ける takeru vařit se (rýže), být uvařenichidan, jlpt3, verb, vintrans
嫁ぐ totsugu vdát se (za někoho)godan, verb, vintrans
通じる tsuujiru vést k, být rozumět, dokončit, dodělat, komunikovatichidan, jlpt3, verb, vintrans
戻る modoru vrátit segodan, jlpt4, verb, vintrans
返る kaeru vrátit segodan, verb, vintrans
遡る sakanoboru vrátit se, jít proti proudugodan, verb, vintrans
沸き上がる wakiagaru vřít, bouřit, zuřitgodan, verb, vintrans
盛り上がる moriagaru vřít, být ve varu, "rozjet se"godan, verb, vintrans
立ち上がる tachiagaru vstát, postavit segodan, verb, vintrans
起きる okiru vstát, stoupatichidan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
立ち入る tachiiru vstupovat, vměšovat segodan, leda1, verb, vintrans
澄む sumu vyčistit se (obloha), zprůhlednětgodan, verb, vintrans
稼ぐ kasegu vydělávatgodan, verb, vintrans
勝つ katsu vyhrát, zvítězitgodan, jlpt4, sport, verb, vintrans
表われる arawareru vyjádřit emoce, objevit se (ve tváři)ichidan, jlpt3, verb, vintrans
替わる kawaru vyměnit se, změnit segodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
換わる kawaru vyměnit se, změnit segodan, jlpt3, verb, vintrans
絶える taeru vymíratichidan, verb, vintrans
廃れる sutareru vymřít, vyjít z módyichidan, verb, vintrans
似る niru vypadat jako, připomínat, podobat se, být podobnýichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
抜ける nukeru vypadávat, unikat, utíkat (vzduch), chybětichidan, jlpt3, verb, vintrans
弾ける hajikeru vyrazit ven, vyhrknout, vyrazit venichidan, verb, vintrans
出かける dekakeru vyrazit, jít ven (např. na výlet)ichidan, jlpt5, verb, vintrans
涸れる kareru vyschnout (pramen, rybník), dojítichidan, verb, vintrans
乾く kawaku vyschnout, vysušit segodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
飛び出す tobidasu vyskočit, vylétnoutgodan, verb, vintrans
上がる agaru vystoupat, stoupnout, zvýšit segodan, verb, vintrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4