sloveso (verb)

Počet slovíčok: 1056
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
千切れる chigireru být roztrženýichidan, verb
化かす bakasu začarovat, očarovat, proměnitgodan, leda1, verb, vtrans
試す tamesu pokusit se, zkusit, vyzkoušetgodan, jlpt3, verb, vtrans
語る kataru mluvit, říkatgodan, verb, vtrans
初める someru začítichidan, verb
定まる sadamaru být určen, rozhodnutgodan, verb, vintrans
挿す sasu vložit (květ)godan, verb, vtrans
零す kobosu rozlít (něco)jlpt3, verb, vintrans
行われる okonawareru konat seichidan, verb
潜る moguru potápět segodan, verb, vintrans
放つ hanatsu uvolnit, vystřelitgodan, verb, vtrans
連れる tsureru přinést, přivéstichidan, jlpt3, jlpt4, verb
着替える kikaeru; kigaeru převléknout seichidan, verb
見つける mitsukeru najít (něco), objevitichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
経験する keikensuru zažít, prožítjlpt4, suru, verb
はる haru přilepitgodan, jlpt5, verb
役に立てる yakunitateru být užitečnýichidan, jlpt3, verb
スケートする suke-tosuru bruslitsport, suru, verb
仕上げる shiageru dodělat, dokončit práci, vypracovat, zhotovitichidan, leda1, verb, vtrans
乾く kawaku vyschnout, vysušit segodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
諭す satosu napomínatgodan, verb, vtrans
沸き上がる wakiagaru vřít, bouřit, zuřitgodan, verb, vintrans
広める hiromeru šířit (něco), rozšiřovat (něco)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
強いる shiiru při/nutitichidan, verb, vtrans
賜う tamau udělitgodan, verb
始める hajimeru začít (něco)ichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
齎す motarasu přinést, zapříčinit, přivoditgodan, verb
帰宅 kitaku návrat domůjlpt3, suru, verb
注ぐ sosogu nalítgodan, verb, vtrans
伝わる tsutawaru rozšířit se, být předán (znalosti), přenést segodan, jlpt3, verb, vintrans
深まる fukamaru prohloubit (se), zvýšit (se), zesílit (se)godan, jlpt3, verb, vintrans
掃除 soujisuru uklízetjlpt5, suru, verb
答える kotaeru odpovědětichidan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
困る komaru být ustaraný, obávat segodan, jlpt5, verb, vintrans
へりる heriru poklesnoutichidan, verb
暗記する ankisuru naučit se zpamětisuru, verb
間違う machigau udělat chybu, být špatněgodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
物語る monogataru vyprávět, říkatgodan, verb, vtrans
整える totonoeru dělat pořádekichidan, verb, vtrans
定める sadameru rozhodnout, určitichidan, verb, vtrans
遮る saegiru přerušitgodan, verb, vtrans
拭く fuku setřít, utřít, utírat, stírat, vytírat, vytřítjlpt3, verb
知り合う shiriau seznámit segodan, verb, vintrans
配る kubaru rozdat, doručitgodan, verb, vtrans
敗れる yabureru být poraženichidan, verb, vintrans
手伝う tetsudau pomoctgodan, jlpt4, verb, vtrans
沈む shizumu potopit se, zapadnoutgodan, verb, vintrans
召し上がる meshiagaru jíst (zdvořile)jlpt4, ryouri, verb, vtrans
故障する koshousuru porouchat sejlpt4, suru, verb
晴れる hareru být slunečno, vyjasnit seichidan, jlpt5, tenki, verb, vintrans
役立つ yakudatsu být užitečný, být pomocný, sloužit účelugodan, jlpt3, verb
見物する kenbutsusuru prohlížet památkyryokou, suru, verb
仕上がる shiagaru být dokončengodan, leda1, verb, vintrans
変わる kawaru změnit (se), být změněngodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans, vtrans
尽くす tsukusu vyčerpat, dojít; věnovat se, sloužit; dělat k vyčerpánígodan, verb
立ち上がる tachiagaru vstát, postavit segodan, verb, vintrans
広がる hirogaru šířit se, rozprostírat segodan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
指差す yubisasu po/ukázat nagodan, verb, vtrans
奉る tatematsuru nabízet, ctítgodan, verb, vtrans
払う harau platitgodan, jlpt4, verb, vtrans
生み出す umidasu vytvořit, stvořit, zplodit, poroditgodan, verb, vtrans
渇く kawaku dostat žízeň, mít žízeňgodan, jlpt3, verb, vintrans
味わう ajiwau vychutnávat, chutitgodan, verb, vtrans
繋がる tsunagaru propojit se, vést kgodan, jlpt3, verb, vintrans
冷やす hiyasu zchladit, ochladitgodan, jlpt3, verb, vtrans
つける tsukeru zapnoutichidan, jlpt5, verb
破れる yabureru obnosit, být roztrženichidan, jlpt3, verb, vintrans
偽る itsuwaru napodobovat, falšovatverb, vintrans
慣らす narasu přivyknout, zkrotit, ohřát (něčí tělo)godan, jlpt3, verb, vtrans
病気で寝る byoukideneru ležet kvůli nemocibyouki, ichidan, verb
換える kaeru vyměnitichidan, verb, vtrans
追い払う oiharau vyhnatgodan, verb, vtrans
浮つく uwatsuku být nestálý, neklidnýgodan, verb
好奇心猫を殺す koukishinnekowokorosu curiosity killed the catgodan, verb
片付く kataduku být dán do pořádku, být uklizen, být urovnán, být dokončengodan, jlpt3, verb, vintrans
手に入れる teniireru získat, sehnatichidan, verb, vtrans
刷る suru tisknout, vytisknout, potisknoutgodan, verb, vtrans
声をかける koewokakeru oslovit, povolat, pozvatichidan, verb
通る tooru míjet, stavit se (někde)jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
流す nagasu spláchnout, omýt, setřítgodan, jlpt3, verb, vtrans
申し上げる moushiageru říct (zdvořile)ichidan, jlpt4, verb, vtrans
然る shikaru konkrétnígodan, jlpt4, verb
引く hiku tahat, táhnout, odečíst, hrát (na strunné nástroje)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans, vtrans
訳す yakusu přeložit, tlumočitgodan, jlpt3, verb, vtrans
会う au setkat segodan, jlpt5, verb, vintrans
引用する in'yousuru pítleda1, suru, verb
考える kangaeru myslet, přemýšlet, uvažovatichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
犯す okasu spáchat (zločin)godan, verb, vtrans
下ろす orosu snížit, sundat, vysadit (z auta), vyložitgodan, verb, vtrans
広げる hirogeru rozprostřít (látku), roztáhnout (křídla, ruce), rozšířit (území)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
富む tomu být bohatý, zbohatnoutgodan, verb, vintrans
誇る hokoru chlubit segodan, verb, vintrans
光る hikaru zazářit, třpytit segodan, jlpt4, verb, vintrans
育む hagukumu pěstovat, starat se (o zvíře)godan, verb, vtrans
嗅ぐ kagu cítit (vůni, zápach)godan, jlpt3, verb, vtrans
指す sasu ukázat (prstem)godan, verb, vtrans
繋ぐ tsunagu propojit, propojovat, spojovat, svázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
張る haru přilepit, vložit, linkovatgodan, jlpt3, verb
習う narau učit segodan, jlpt5, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11