sloveso (verb)

Počet slovíčok: 1043
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
放つ hanatsu uvolnit, vystřelitgodan, verb, vtrans
切る kiru řezat, sekat, přerušit, stříhat, krájetgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
思い遣る omoiyaru mít soucit, vcítit segodan, leda1, verb
滑る suberu lyžovat, bruslit, klouzat se, vyklouznout, smeknout se, uklouznoutgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
びっくりする bikkurisuru být překvapenjlpt4, suru, verb
聞こえる kikoeru slyšet, být slyšet, být schopen slyšetichidan, jlpt4, leda1, verb, vintrans
答える kotaeru odpovědětichidan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
数える kazoeru spočítat, vyčíslitichidan, jlpt3, verb, vtrans
備える sonaeru poskytnout, připravitichidan, verb, vtrans
諭す satosu napomínatgodan, verb, vtrans
コピーする kopi-suru zkopírovat, kopírovatjlpt5, suru, verb
延びる nobiru být odložen, odsunut, opožděnichidan, jlpt3, verb, vintrans
強いる shiiru při/nutitichidan, verb, vtrans
賜う tamau udělitgodan, verb
つく tsuku svítit, vznítitgodan, jlpt4, verb
伝わる tsutawaru rozšířit se, být předán (znalosti), přenést segodan, jlpt3, verb, vintrans
打っ殺す bukkorosu umlátit k smrtigodan, sensou, verb, vtrans
提げる sageru držet v ruceichidan, verb, vtrans
迷惑をかける meiwaku wo kakeru způsobovat (někomu) problémy, otravovat někohoichidan, verb
吐く haku zvracetbyouki, godan, verb, vtrans
出始める dehajimeru začít se objevovatichidan, verb
スケートする suke-tosuru bruslitsport, suru, verb
甘える amaeru chovat se jako rozmazlený fracek ichidan, verb, vintrans
踊る odoru tančit, tancovatgodan, jlpt4, verb, vintrans
きれいにする kireinisuru uklidit, porovnatsuru, verb
定まる sadamaru být určen, rozhodnutgodan, verb, vintrans
挿す sasu vložit (květ)godan, verb, vtrans
間に合わせる maniawaseru vystačit si, spokojit seichidan, jlpt3, verb
入る hairu vstoupitgodan, jlpt5, verb
潜る moguru potápět segodan, verb, vintrans
纏める matomeru dát dohromady, sjednotit, sesbíratichidan, jlpt3, verb, vtrans
はく haku nosit (meč)fuku, godan, jlpt5, verb
配る kubaru rozdat, doručitgodan, verb, vtrans
敗れる yabureru být poraženichidan, verb, vintrans
切れる kireru být rozřezán, být nakrájen, rozřezat se, vypršet, dojít ichidan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
思い付く omoitsuku vzpomenout si, dostat nápadgodan, leda1, verb
積もる tsumoru hromadit se, nakupit se, navršit segodan, jlpt3, verb
開く hiraku otevřít, založit, zahájit (účet, festival)godan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
決まる kimaru být rozhodnutogodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
困る komaru být ustaraný, obávat segodan, jlpt5, verb, vintrans
乾かす kawakasu usušit, vysušit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
溺れる oboreru utopit seichidan, verb, vintrans
尽くす tsukusu vyčerpat, dojít; věnovat se, sloužit; dělat k vyčerpánígodan, verb
差す sasu natáhnout ruce, otevřít deštník, aplikovat (oční kapky)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
伸びる nobiru být prodloužen, stát se delším, zlepšit seichidan, jlpt3, verb, vintrans
指差す yubisasu po/ukázat nagodan, verb, vtrans
奉る tatematsuru nabízet, ctítgodan, verb, vtrans
伝える tsutaeru oznámit, říctichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
繋がる tsunagaru propojit se, vést kgodan, jlpt3, verb, vintrans
殺す korosu zabítgodan, jlpt3, sensou, verb, vtrans
仰ぐ aogu dívat se nahorugodan, verb, vtrans
掻く kaku poškrábat, potit, trpět (ponížení)godan, jlpt3, verb, vtrans
割り切れる warikireru být dělitelnýichidan, math, verb
見直す minaosu zlepšit segodan, verb
見物する kenbutsusuru prohlížet památkyryokou, suru, verb
採る toru vzít, sebratgodan, verb, vtrans
驚く odoroku být překvapengodan, jlpt4, verb, vintrans
預かる azukaru postarat se (o), odložitgodan, jlpt3, verb, vtrans
定める sadameru rozhodnout, určitichidan, verb, vtrans
遮る saegiru přerušitgodan, verb, vtrans
追い払う oiharau vyhnatgodan, verb, vtrans
浮つく uwatsuku být nestálý, neklidnýgodan, verb
纏まる matomaru být pohromadě, být jednotný, být dokončen, být zdárně vyřešengodan, jlpt3, verb, vintrans
走る hashiru běžet, jet (o dopr. prostředcích)godan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
刷る suru tisknout, vytisknout, potisknoutgodan, verb, vtrans
声をかける koewokakeru oslovit, povolat, pozvatichidan, verb
好く suku mít rád, mít slabost (pro)godan, leda1, verb, vtrans
流す nagasu spláchnout, omýt, setřítgodan, jlpt3, verb, vtrans
唱える tonaeru recitovat, zpívat, pět, křičet, hájitichidan, verb, vtrans
思考する shikousuru vážit, promýšlet, zvažovatleda1, suru, verb
積む tsumu hromadit (něco), navršit, pokládat (cihly)godan, jlpt3, verb
拾う hirou zvednout, shromáždit, sebratgodan, jlpt4, verb, vtrans
決める kimeru rozhodnoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
畳む tatamu složit (oblečení, křídla, deštník), zavřít (obchod)godan, jlpt3, verb, vtrans
限る kagiru omezitgodan, verb, vtrans
犯す okasu spáchat (zločin)godan, verb, vtrans
散歩 sanposuru procházet sejlpt5, suru, verb
伸ばす nobasu růst do délky (vlasy, vousy), natáhnout, prodlužovat (se)godan, jlpt3, verb, vtrans
富む tomu být bohatý, zbohatnoutgodan, verb, vintrans
誇る hokoru chlubit segodan, verb, vintrans
続く tsuduku pokračovat, vytrvatgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
正解 seikai správnýsuru, verb
繋ぐ tsunagu propojit, propojovat, spojovat, svázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
適える kanaeru splnit (přání)ichidan, verb
威張る ibaru být pyšný, pohrdatgodan, verb, vintrans
掴む tsukamu uchopit, chytit, získatgodan, jlpt3, verb, vtrans
入社する nyuushasuru vstoupit do firmyshigoto, suru, verb
命に関わる inochinikakawaru být otázkou života a smrtigodan, verb
会う au setkat segodan, jlpt5, verb, vintrans
引き離す hikihanasu roztrhnout, rozdělitgodan, verb, vtrans
折る oru zlomit, přeložitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
濡れる nureru zvlhnout, promočitichidan, jlpt3, verb, vintrans
見つかる mitsukaru být nalezengodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
印す shirusu popsat, označit, zanechat (stopu)godan, verb, vtrans
稼ぐ kasegu vydělávatgodan, verb, vintrans
混ぜる mazeru smíchat, přimíchat, vmísit seichidan, jlpt3, verb, vtrans
働く hataraku pracovatgodan, jlpt5, verb, vintrans
追い掛ける oikakeru honit, bežet za, pronásledovatichidan, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11