sloveso (verb)

Počet slovíčok: 1058
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
怯える obieru být vystrašenýemo, ichidan, verb, vintrans
疲れきる tsukarekiru vyčerpaný (úplně)godan, verb
積む tsumu hromadit (něco), navršit, pokládat (cihly)godan, jlpt3, verb
落ち着く ochitsuku uklidnit segodan, verb
信じる shinjiru věřit (v)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
近付く chikazuku; chikaduku přiblížit segodan, verb, vintrans
甘える amaeru chovat se jako rozmazlený fracek ichidan, verb, vintrans
掻き分ける kakiwakeru prorazit si cestu, prosadit (něčí) způsob/myšlenkuichidan, verb, vtrans
許す yurusu dovolit; prominoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
泳ぐ oyogu plavatgodan, jlpt5, sport, verb, vintrans
包む tsutsumu zabalitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
威張る ibaru být pyšný, pohrdatgodan, verb, vintrans
唸る unaru sténatgodan, verb, vintrans
治める osameru vládnoutichidan, verb, vtrans
命に関わる inochinikakawaru být otázkou života a smrtigodan, verb
落とす otosu upustit, nechat spadnoutgodan, jlpt4, verb, vtrans
割る waru dělenomath, verb, vtrans
及ぶ oyobu dosáhnout, rozšířitgodan, verb, vintrans
打っ殺す bukkorosu umlátit k smrtigodan, sensou, verb, vtrans
出る deru objevit se, odejítichidan, jlpt5, verb, vintrans
黙る damaru být zticha, mlčetgodan, jlpt3, verb, vintrans
通う kayou dojíždětgodan, jlpt3, jlpt4, ryokou, verb, vintrans
増やす fuyasu zvýšit, přidat k, rozšířitgodan, jlpt3, verb, vtrans
詰まる tsumaru nacpat se, zanést segodan, jlpt3, verb, vintrans
唱える tonaeru recitovat, zpívat, pět, křičet, hájitichidan, verb, vtrans
敬う uyamau uctívatgodan, verb, vtrans
喜ぶ yorokobu mít radostgodan, jlpt4, verb, vintrans
好く suku mít rád, mít slabost (pro)godan, leda1, verb, vtrans
老いる oiru stárnoutichidan, verb, vintrans
絶える taeru vymíratichidan, verb, vintrans
沸かす wakasu přivést do varu (něco), uvařitgodan, jlpt3, jlpt4, ryouri, verb, vtrans
好む konomu mít rád, mít v obliběgodan, leda1, verb, vtrans
退く shirizoku ustoupitgodan, verb, vintrans
絶つ tatsu uříznoutgodan, verb, vtrans
悔やむ kuyamu litovatemo, godan, verb, vtrans
考え直す kangaenaosu přehodnotitgodan, verb, vtrans
冷める sameru zchladit se, vychladnout, ochladnout (zájem), ztratit nadšeníichidan, jlpt3, verb, vintrans
通じる tsuujiru vést k, být rozumět, dokončit, dodělat, komunikovatichidan, jlpt3, verb, vintrans
飛び出す tobidasu vyskočit, vylétnoutgodan, verb, vintrans
採る toru vzít, sebratgodan, verb, vtrans
触れる fureru dotknout se, pocítit, zažít, přijít do styku, být dojat, uvědomit si, ichidan, verb, vintrans
揺らす yurasu houpat (něčím), třást (něčím)godan, jlpt3, verb, vtrans
降りる oriru vystoupit, sestoupit (např. v horách)ichidan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
釣る tsuru rybařitgodan, jlpt4, verb, vtrans
浮かべる ukaberu nechat plout, vypustit (na vodu)ichidan, verb, vtrans
覆う oou pokrýt, skrýtgodan, verb, vtrans
研ぐ togu brousit, ostřitgodan, verb, vtrans
お聞き頂く okikiitadaku požádat (zdvořile)godan, verb
思い出す omoidasu vzpomenout sigodan, jlpt3, jlpt4, leda1, verb, vtrans
割る waru rozbíjet, dělitgodan, jlpt3, math, verb, vtrans
避ける sakeru vyhnout se (situaci)ichidan, verb, vtrans
殺す korosu zabítgodan, jlpt3, sensou, verb, vtrans
飛ぶ tobu skákat, létatgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
飼う kau chovat, pěstovatgodan, jlpt3, verb, vtrans
計画する keikakusuru plánovatjlpt4, suru, verb
含める fukumeru obsahovat, zahrnovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
閉じる tojiru zavřít (knihu, oči)ichidan, jlpt3, verb
nen pocit, dojem, myšlenkagodan, suru, verb, vtrans
拝む ogamu poklonit se, vidět, zbožňovatgodan, verb, vtrans
承る uketamawaru převzít, poslouchatgodan, verb, vtrans
別れる wakareru rozdělit, oddělitjlpt4, verb, vintrans
付く tsuku být připojený, vybavenýgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
伯仲する hakuchuusuru vyrovnat se (někomu), být na tom stejněleda1, suru, verb
退ける shirizokeru zahnat, odsunout, odmítnoutichidan, verb, vtrans
備える sonaeru poskytnout, připravitichidan, verb, vtrans
痛む itamu boletemo, godan, verb
顧みる kaerimiru ohlédnout seichidan, verb, vtrans
冷ます samasu nechat (něco) zchladnoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
きれいにする kireinisuru uklidit, porovnatsuru, verb
熱中 necchuu nadšení, horlivost, zápaljlpt3, suru, verb
隠す kakusu schovat, skrýtgodan, jlpt3, verb, vtrans
引き離す hikihanasu roztrhnout, rozdělitgodan, verb, vtrans
失う ushinau ztratit, rozloučit segodan, verb, vtrans
譲る yuzuru postoupit, dát, předat, přenechatgodan, jlpt3, verb, vtrans
終る owaru dokončit, uzavřít, skončitgodan, jlpt5, verb, vintrans
連れる tsureru přinést, přivéstichidan, jlpt3, jlpt4, verb
輝く kagayaku zářitgodan, verb
劣る otoru zaostávatgodan, verb, vintrans
問い合わせる toiawaseru vyptávat seichidan, verb
聞き違う kikichigau špatně slyšet, přeslechnoutgodan, verb
思う omou myslet (si), domnívat segodan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
食事をする shokujiwosuru mít jídlo, jístryouri, suru, verb
解く toku vyřešit, rozvázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
避ける yokeru vyhnout se (někomu)ichidan, verb, vtrans
適える kanaeru splnit (podmínku)ichidan, verb
止まる tomaru zastavit se, státgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
数える kazoeru spočítat, vyčíslitichidan, jlpt3, verb, vtrans
経験する keikensuru zažít, prožítjlpt4, suru, verb
含む fukumu obsahovat, zahrnovat, mít na mysligodan, jlpt3, verb, vtrans
飛ばす tobasu nechat letět, odpálit (raketu)godan, jlpt3, verb, vtrans
生かす ikasu nejlépe využítgodan, verb, vintrans, vtrans
頂く itadaku dostat (skromně)godan, verb, vtrans
沸く waku přijít do varu, vřítgodan, jlpt3, jlpt4, ryouri, verb, vintrans
漬ける tsukeru namočitichidan, jlpt4, verb, vtrans
守る mamoru hlídat, střežit, chránitgodan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
包まる kurumaru zabalit se, být zabalen (např. v dece)godan, verb, vintrans
溺れる oboreru utopit seichidan, verb, vintrans
退職する taishokusuru odstoupitshigoto, suru, verb
削る kezuru ořezávat, omezit, brousitgodan, verb, vtrans
鳴らす narasu zazvonit (na zvonek), rozeznít (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11