sloveso (verb)

Počet slovíčok: 1039
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
出来る dekiru být postaven, udělat, zvládnout, dokázatichidan, jlpt3, verb, vintrans
襲う osou zaútočitgodan, verb, vtrans
代える kaeru vyměnit, nahraditichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
沸き上がる wakiagaru vřít, bouřit, zuřitgodan, verb, vintrans
話し合う hanashiau diskutovatgodan, leda1, verb, vtrans
深まる fukamaru prohloubit (se), zvýšit (se), zesílit (se)godan, jlpt3, verb, vintrans
引用する in'yousuru pítleda1, suru, verb
急ぐ isogu spěchatgodan, jlpt4, verb, vintrans, vtrans
被る kaburu nosit (na hlavě)godan, verb, vtrans
転ぶ korobu spadnout, upadnoutgodan, verb, vintrans
可愛がる kawaigaru hýčkat, pečovat o, rozmazlovatgodan, verb
絶える taeru vymíratichidan, verb, vintrans
炒める itameru osmahnout (na oleji), orestovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
夢見る yumemiru snítichidan, verb, vintrans
寄せる yoseru přiblížit, přisunoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
干す hosu sušitgodan, verb, vtrans
始める hajimeru začít (něco)ichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
治る naoru uzdravit sebyouki, godan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
切り上げる kiriageru zaokrouhlit nahoruichidan, math, verb, vtrans
御す gyosu řídit, vládnoutgodan, verb, vtrans
走る hashiru běžet, jet (o dopr. prostředcích)godan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
試す tamesu pokusit se, zkusit, vyzkoušetgodan, jlpt3, verb, vtrans
振る舞う furumau chovat segodan, verb, vtrans
終る owaru dokončit, uzavřít, skončitgodan, jlpt5, verb, vintrans
零す kobosu rozlít (něco)jlpt3, verb, vintrans
踊る odoru tančit, tancovatgodan, jlpt4, verb, vintrans
着替える kikaeru; kigaeru převléknout seichidan, verb
破れる yabureru obnosit, být roztrženichidan, jlpt3, verb, vintrans
別れる wakareru rozdělit, oddělitjlpt4, verb, vintrans
撃つ utsu střílet; útočit; zničit, porazitgodan, verb
壊れる kowareru být rozbitýichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
倒す taosu shodit, svalit, porazitgodan, jlpt3, verb, vtrans
用いる mochiiru používat, využívat, ichidan, verb, vtrans
練る neru hníst, válet (těsto)godan, verb, vtrans
見送る miokuru vyprovoditgodan, verb, vtrans
切らす kirasu dojít (zásoby)godan, jlpt3, verb, vtrans
鋳る iru razit (mince)ichidan, verb, vtrans
食う kuu jíst, žrát (nespisovné, mužská japonština)godan, leda1, verb, vtrans
立ち上がる tachiagaru vstát, postavit segodan, verb, vintrans
歩む ayumu jít, chodit, šlapatgodan, leda1, verb, vintrans
冷やす hiyasu zchladit, ochladitgodan, jlpt3, verb, vtrans
打つ utsu tlouct, udeřit, vypálitgodan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
いらっしゃる irassharu přijít, jít, býtirregular, jlpt4, verb, vintrans
刈る karu stříhat, sekatgodan, verb, vtrans
誤る ayamaru udělat chybugodan, verb, vintrans
吐き出す hakidasu vyplivnout, vykašlat, vyfounknoutgodan, verb, vtrans
絶つ tatsu uříznoutgodan, verb, vtrans
揚げる ageru fritovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
試みる kokoromiru zkusit, pokusit seichidan, verb, vtrans
汚す yogosu zašpinit, kontaminovat, znečistitgodan, jlpt3, verb, vtrans
優れる sugureru překonat, vyniknoutichidan, verb, vintrans
払う harau platitgodan, jlpt4, verb, vtrans
無くす nakusu ztratit něco, zbavit segodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
切り捨てる kirisuteru zaokrouhlit dolůichidan, math, verb, vtrans
砕く kudaku rozbítgodan, verb, vtrans
働く hataraku pracovatgodan, jlpt5, verb, vintrans
間違う machigau udělat chybu, být špatněgodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
浮く uku plavat ve vodě, vznést segodan, verb, vintrans
買う kau koupitgodan, jlpt5, verb, vtrans
拭く fuku setřít, utřít, utírat, stírat, vytírat, vytřítjlpt3, verb
驚く odoroku být překvapengodan, jlpt4, verb, vintrans
沈む shizumu potopit se, zapadnoutgodan, verb, vintrans
上がる agaru vystoupat, stoupnout, zvýšit segodan, verb, vintrans
沸く waku přijít do varu, vřítgodan, jlpt3, jlpt4, ryouri, verb, vintrans
射つ utsu střílet; útočit; zničit, porazitgodan, verb
下げる sageru viset, zklamatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
起こす okosu vzbudit, postavit (něco), způsobitgodan, jlpt3, verb, vtrans
振り返る furikaeru ohlédnout se, otočit hlavu, kouknout přes rameno, kouknout zpětgodan, verb, vintrans
定まる sadamaru být určen, rozhodnutgodan, verb, vintrans
伝わる tsutawaru rozšířit se, být předán (znalosti), přenést segodan, jlpt3, verb, vintrans
賜う tamau udělitgodan, verb
下ろす orosu snížit, sundat, vysadit (z auta), vyložitgodan, verb, vtrans
歩き回る arukimawaru obcházetgodan, leda1, verb
張る haru přilepit, vložit, linkovatgodan, jlpt3, verb
打ち消す uchikesu popíratgodan, leda1, verb, vtrans
伺う ukagau navštívít, zeptat segodan, jlpt4, verb, vtrans
逆らう sakarau jít proti, oponovatgodan, verb, vintrans
落ち着く ochitsuku uklidnit segodan, verb
振り回す furimawasu máchat, mávat, ohánět segodan, verb, vtrans
備える sonaeru poskytnout, připravitichidan, verb, vtrans
潜る moguru potápět segodan, verb, vintrans
試合に敗れる shiainiyabureru prohrát hruichidan, verb
許す yurusu dovolit; prominoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
強いる shiiru při/nutitichidan, verb, vtrans
光る hikaru zazářit, třpytit segodan, jlpt4, verb, vintrans
無くなる nakunaru být ztracengodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
怯える obieru být vystrašenýemo, ichidan, verb, vintrans
挿す sasu vložit (květ)godan, verb, vtrans
はる haru přilepitgodan, jlpt5, verb
慣らす narasu přivyknout, zkrotit, ohřát (něčí tělo)godan, jlpt3, verb, vtrans
放つ hanatsu uvolnit, vystřelitgodan, verb, vtrans
返す kaesu vrátit (něco)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vtrans
片付く kataduku být dán do pořádku, být uklizen, být urovnán, být dokončengodan, jlpt3, verb, vintrans
折る oru zlomit, přeložitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
下がる sagaru klesnout, spadnout, visetgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
笑う warau smát segodan, jlpt4, verb, vintrans
子を宿す kowoyadosu být těhotná, mít dítěgodan, verb
騒ぐ sawagu dělat hluk, hlučitgodan, jlpt4, verb, vintrans
黙る damaru být zticha, mlčetgodan, jlpt3, verb, vintrans
排す haisu vytlačit, vypudit, odmítnout, godan, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11