sloveso (verb)

Počet slovíčok: 1033
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
濡れる nureru zvlhnout, promočitichidan, jlpt3, verb, vintrans
迫る semaru přiblížit si (něco), tlačit (někoho do něčeho), naléhatgodan, verb, vintrans
混む komu být přeplněn, být ucpángodan, verb, vintrans
取り替える torikaeru vyměnitichidan, jlpt4, verb, vtrans
利く kiku být účinný, efektivnígodan, verb, vintrans
避ける yokeru vyhnout se (někomu)ichidan, verb, vtrans
現す arawasu ukázat (něco), odhalit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
交ざる mazaru smíchat se, smísit segodan, jlpt3, verb, vintrans
和らぐ yawaragu zmírnitgodan, verb, vintrans
話し合う hanashiau diskutovatgodan, leda1, verb, vtrans
近づける chikadukeru přiblížit (něco k něčemu)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
伺う ukagau navštívít, zeptat segodan, jlpt4, verb, vtrans
敬う uyamau uctívatgodan, verb, vtrans
下がる sagaru klesnout, spadnout, visetgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
畳む tatamu složit (oblečení, křídla, deštník), zavřít (obchod)godan, jlpt3, verb, vtrans
手を挙げる tewoageru zvednout rukuichidan, verb
高くつく takakutsuku drahý, nákladnýgodan, verb
茹でる yuderu vařit (cca 10 min.)ichidan, jlpt3, ryouri, verb, vtrans
覚える oboeru pamatovat siichidan, jlpt5, verb, vtrans
顧みる kaerimiru ohlédnout seichidan, verb, vtrans
磨く migaku leštitgodan, jlpt5, verb, vtrans
掛ける kakeru pověsit něcoichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
悲しむ kanashimu smutnit, truchlit (nad někým/něčím)godan, verb, vtrans
寝入る neiru usnoutgodan, verb, vintrans
匹敵する hittekisuru vyrovnat se (něčemu, někomu)leda1, verb
唸る unaru sténatgodan, verb, vintrans
説く toku vysvětlovatgodan, verb
騒ぐ sawagu dělat hluk, hlučitgodan, jlpt4, verb, vintrans
伝わる tsutawaru rozšířit se, být předán (znalosti), přenést segodan, jlpt3, verb, vintrans
打ち消す uchikesu popíratgodan, leda1, verb, vtrans
零す kobosu rozlít (něco)jlpt3, verb, vintrans
直す naosu opravitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
直る naoru být opravenýgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
起こる okoru stát se, přihodit segodan, jlpt3, verb, vintrans
緩める yurumeru zpomalit, zvolnitichidan, verb, vtrans
割く saku rozseknout, rozetnout, udělat si čas, zasvětitgodan, verb, vtrans
計る hakaru měřit, vážitgodan, verb, vtrans
惜しむ oshimu ušetřit, litovatgodan, verb, vtrans
表われる arawareru vyjádřit emoce, objevit se (ve tváři)ichidan, jlpt3, verb, vintrans
曲げる mageru ohnout, překroutit, zastavit (do zastavárny)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
営む itonamu vykonávat, provozovatgodan, verb, vtrans
歩む ayumu jít, chodit, šlapatgodan, leda1, verb, vintrans
怖がる kowagaru bát se, mít strachgodan, verb, vintrans
運動する undousuru cvičitjlpt4, suru, verb
拝む ogamu poklonit se, vidět, zbožňovatgodan, verb, vtrans
もらって来る morattekuru přinéstirregular, verb
誘う sasou pozvat, lákat, vábitgodan, jlpt3, verb, vtrans
売れる ureru prodávat seichidan, verb, vintrans
ご飯を炊く gohanwotaku vařit rýžigodan, ryouri, verb
帰る kaeru jít domů, vrátit segodan, jlpt5, verb, vintrans
削る kezuru ořezávat, omezit, brousitgodan, verb, vtrans
見せる miseru ukázatichidan, jlpt5, verb, vtrans
かまう kamau starat segodan, jlpt4, verb
委ねる yudaneru svěřit (věc), přenechatichidan, verb, vtrans
欠ける kakeru být poškozený, chybět, ubývatichidan, verb, vintrans
起立する kiritsusuru postavit se, zvednout seleda1, suru, verb
覆う oou pokrýt, skrýtgodan, verb, vtrans
受かる ukaru udělat (test)godan, verb, vintrans
かける kakeru zapnout, vytočit (telefon)ichidan, jlpt5, verb
紹介する shoukaisuru představitjlpt4, suru, verb
繋がる tsunagaru propojit se, vést kgodan, jlpt3, verb, vintrans
終わる owaru končit, skončitgodan, leda1, verb, vintrans
拭く fuku setřít, utřít, utírat, stírat, vytírat, vytřítjlpt3, verb
終える oeru ukončitichidan, leda1, verb, vtrans
片付く kataduku být dán do pořádku, být uklizen, být urovnán, být dokončengodan, jlpt3, verb, vintrans
治る naoru uzdravit sebyouki, godan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
痩せる yaseru zeštíhlet, zhubnoutichidan, verb, vintrans
齎す motarasu přinést, zapříčinit, přivoditgodan, verb
養う yashinau pěstovat, podporovatgodan, verb, vtrans
入院する nyuuinsuru hospitalizovat sebyouki, jlpt4, suru, verb
疲れ切る tsukarekiru být vyčerpaný (úplně moc)godan, verb
出す dasu odevzdatgodan, jlpt5, verb, vtrans
欠かす kakasu selhánígodan, verb, vtrans
表す arawasu vyjádřit, vyjevitgodan, jlpt3, verb, vtrans
巻く maku stáčet, svinovatgodan, jlpt3, verb, vtrans
産む umu porodit, vyrobitgodan, verb, vtrans
歩き回る arukimawaru obcházetgodan, leda1, verb
似合う niau pasovat, souhlasit, být podobnýgodan, jlpt3, verb, vintrans
遠慮する enryosuru váhat, zdržet se (něčeho)jlpt4, suru, verb
承る uketamawaru převzít, poslouchatgodan, verb, vtrans
流す nagasu spláchnout, omýt, setřítgodan, jlpt3, verb, vtrans
電車に乗る denshaninoru nastoupit do vlaku, jet vlakemgodan, verb
行われる okonawareru konat seichidan, verb
お湯を沸かす oyuwowakasu vařit vodu, přivést vodu do varugodan, ryouri, verb
コピーする kopi-suru zkopírovat, kopírovatjlpt5, suru, verb
納める osameru věnovat, platitichidan, verb, vtrans
見る miru dívat seichidan, jlpt5, verb, vtrans
通う kayou dojíždětgodan, jlpt3, jlpt4, ryokou, verb, vintrans
認める mitomeru rozeznat, schválitichidan, verb, vtrans
欠く kaku nedostávat se, odlomitgodan, verb, vtrans
建立する konryuusuru vystavět, založit (chrám...)kami, leda1, suru, verb
劣る otoru zaostávatgodan, verb, vintrans
注ぐ sosogu nalítgodan, verb, vtrans
貸す kasu zapůjčit (někomu), půjčit (někomu)godan, jlpt5, verb, vtrans
食事する shokujisuru najíst sejlpt4, suru, verb
繋ぐ tsunagu propojit, propojovat, spojovat, svázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
使う tsukau používat, užívatgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
腐る kusaru shnít, zkazit se, zkorodovatgodan, jlpt3, verb
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11