sloveso (verb)

Počet slovíčok: 1060
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
笑う warau smát segodan, jlpt4, verb, vintrans
付け加える tsukekuwaeru dodat, přidatichidan, verb, vtrans
終える oeru ukončitichidan, leda1, verb, vtrans
交ぜる mazeru míchat, mísit (něco)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
声をかける koewokakeru oslovit, povolat, pozvatichidan, verb
好奇心猫を殺す koukishinnekowokorosu curiosity killed the catgodan, verb
言う iu říkat, říct, mluvitgodan, jlpt5, leda1, verb
怯える obieru být vystrašenýemo, ichidan, verb, vintrans
びっくりする bikkurisuru být překvapenjlpt4, suru, verb
提げる sageru držet v ruceichidan, verb, vtrans
ばれる bareru vyzradit, prokouknoutichidan, verb, vintrans
病む yamu být nemocnýgodan, verb
滅ぶ horobu být zničengodan, verb
包む tsutsumu zabalitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
立ち止まる tachidomaru zastavit se (náhle)godan, leda1, verb
設ける moukeru zřídit, založitichidan, verb, vtrans
掛ける kakeru pověsit něcoichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
世話が焼ける sewagayakeru být otravný, působit problémy, potřebovat pomoc ostatníchichidan, verb
苛める ijimeru šikanovat, týratichidan, jlpt3, verb, vtrans
電車に乗る denshaninoru nastoupit do vlaku, jet vlakemgodan, verb
含まれる fukumareru být obsažen, skládat se zichidan, verb, vintrans
得る eru získat, nabýtichidan, jlpt3, verb, vtrans
する suru dělatirregular, jlpt5, verb
効く kiku být účinný, být efektivní, fungovat dobřegodan, jlpt3, verb, vintrans
離す hanasu oddělit, rozejít, pustit, opustitgodan, jlpt3, verb, vtrans
決める kimeru rozhodnoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
目覚める mezameru probudit seichidan, verb
遣わす tsukawasu poslat (poselství)godan, verb, vtrans
澄む sumu vyčistit se (obloha), zprůhlednětgodan, verb, vintrans
並ぶ narabu seřadit se, stát v řaděgodan, jlpt5, verb, vintrans
澄ます sumasu vyčistit (něco), být nevzrušený, být klidný godan, verb, vtrans
並べる naraberu seřaditichidan, jlpt5, verb, vtrans
割れる wareru rozbít se, prasknoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
貼り付ける haritsukeru nalepit, přilepitichidan, verb, vtrans
使う tsukau používat, užívatgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
混じる majiru smíchat se, vmísit segodan, ichidan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
取り込む torikomu mít napilnogodan, verb
目ざす mezasu mířit (k něčemu), mít za cílgodan, verb, vtrans
行く yuku jít, jetgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
悔やむ kuyamu litovatemo, godan, verb, vtrans
開く hiraku otevřít, založit, zahájit (účet, festival)godan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
仰ぐ aogu dívat se nahorugodan, verb, vtrans
勉める tsutomeru snažit se, zkoušetichidan, verb, vtrans
拒む kobamu odmítnoutgodan, verb, vtrans
備わる sonawaru být vybavengodan, verb, vintrans
釣る tsuru rybařitgodan, jlpt4, verb, vtrans
口止めする kuchidomesuru umlčetleda1, suru, verb
成る naru stát se, utvářet segodan, verb, vintrans
かまう kamau starat segodan, jlpt4, verb
世話になる sewaninaru obdržet službu, být někomu zavázángodan, verb
騙す damasu podvéstgodan, jlpt3, verb, vtrans
即する sokusuru souhlasit s někýmverb, vintrans
洗い場 araiba umývárna, místo pro umytígodan, verb, vintrans
勧める susumeru doporučit, nabídnout, navrhnout (podle osobního názoru)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
座る suwaru sedětgodan, jlpt5, verb, vintrans
経つ tatsu plynout (čas), uběhnout (čas)godan, jlpt3, verb, vintrans
生える haeru vznikat, vyrůstichidan, jlpt3, verb, vintrans
比べる kuraberu srovnávat, porovnávatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
羽撃く habataku mávat (křídly)godan, verb, vintrans
存じる zonjiru myslet si, vědět (skromně)ichidan, verb
抱き寄せる dakiyoseru obejmout, sevřít v náručíichidan, verb
なる naru stát segodan, jlpt5, verb
投票する touhyousuru volitsuru, verb
怠ける namakeru flákat se, ulívat seichidan, verb, vintrans
他言する tagonsuru vyzradit (tajemství)leda1, suru, verb
交じる majiru smíchat se, smísit segodan, jlpt3, verb, vintrans
戻す modosu vrátitgodan, verb, vtrans
目差す mezasu mířit (k něčemu), mít za cílgodan, verb, vtrans
居る iru být, mít (životné věci)ichidan, jlpt5, verb, vintrans
痛む itamu boletemo, godan, verb
拾う hirou zvednout, shromáždit, sebratgodan, jlpt4, verb, vtrans
威張る ibaru být pyšný, pohrdatgodan, verb, vintrans
帰宅 kitaku návrat domůjlpt3, suru, verb
廃れる sutareru vymřít, vyjít z módyichidan, verb, vintrans
棄てる suteru vyhoditichidan, verb, vtrans
連れる tsureru přinést, přivéstichidan, jlpt3, jlpt4, verb
当てる ateru narazit (něčím)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
成す nasu vytvořit, založitgodan, verb, vtrans
通う kayou dojíždětgodan, jlpt3, jlpt4, ryokou, verb, vintrans
電話に出る denwanideru zvednout telefonichidan, verb
刺さる sasaru ulpět, být zaražengodan, jlpt3, verb, vintrans
書き直す kakinaosu přepsatgodan, verb, vtrans
拭き取る fukitoru utřít, setřítgodan, verb, vtrans
薦める susumeru doporučit, nabídnout (rada)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
唱える tonaeru recitovat, zpívat, pět, křičet, hájitichidan, verb, vtrans
すれ違う surechigau minout segodan, jlpt3, verb, vintrans
載る noru být zaznamenán, objevit segodan, jlpt3, verb, vintrans
暮れる kureru zamračit se, zatáhnout seichidan, jlpt4, verb, vintrans
濯ぐ susugu opláchnout; zbavit se hanby, dosáhnout odplatygodan, verb, vtrans
支える sasaeru podpořit, zadržetichidan, verb, vintrans, vtrans
けがする kegasuru zranění, si ublížit, být zraněnýbyouki, jlpt4, suru, verb
濯ぐ sosogu opláchnout; zbavit se hanby, dosáhnout odplatygodan, verb, vtrans
略す ryakusu zjednodušit, vynechat, vpadnoutgodan, verb, vtrans
込める komeru obsáhnoutichidan, verb, vtrans
脱ぐ nugu svléknout (se)godan, jlpt5, verb, vtrans
寝過ごす nesugosu zaspatgodan, verb
身ごもる migomoru otěhotnětgodan, leda1, verb, vintrans
混ざる mazaru smíchat se, vmísit segodan, jlpt3, verb, vintrans
引き分ける hikiwakeru remízovatichidan, verb, vtrans
目指す mezasu mířit (k něčemu), mít za cílgodan, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11