sloveso (verb)

Počet slovíčok: 1059
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
廃れる sutareru vymřít, vyjít z módyichidan, verb, vintrans
たりる tariru stačitichidan, jlpt4, verb
乾く kawaku vyschnout, vysušit segodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
弱める yowameru oslabit, zeslabovat, snižovat, ředitichidan, jlpt3, verb, vtrans
笑う warau smát segodan, jlpt4, verb, vintrans
寝かせる nekaseru uložit ke spaníichidan, verb, vtrans
スケートする suke-tosuru bruslitsport, suru, verb
舞う mau tančitgodan, verb, vintrans
きれいにする kireinisuru uklidit, porovnatsuru, verb
炊ける takeru vařit se (rýže), být uvařenichidan, jlpt3, verb, vintrans
育つ sodatsu růst, školit, vyučit, vyškolitgodan, jlpt3, verb, vintrans
満つ mitsu vzrůst, stoupatgodan, verb, vintrans
剥ける mukeru sloupnout se, stáhnout se, srolovat se, loupat sejlpt3, verb, vintrans
明く aku být otevřený, zeti prázdnotougodan, leda1, verb, vintrans
楽む tanoshimu těšit se, užívat sigodan, jlpt4, verb
濯ぐ susugu opláchnout; zbavit se hanby, dosáhnout odplatygodan, verb, vtrans
努める tsutomeru snažit seichidan, verb, vtrans
負ける makeru prohrátichidan, jlpt4, verb, vintrans
指す sasu ukázat (prstem)godan, verb, vtrans
及ぼす oyobosu vyvíjet, způsobitgodan, verb, vtrans
図る hakaru plánovat, připravovatgodan, leda1, verb, vtrans
背負う seou nosit na zádechgodan, verb, vtrans
出来る dekiru být postaven, udělat, zvládnout, dokázatichidan, jlpt3, verb, vintrans
答える kotaeru odpovědětichidan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
数える kazoeru spočítat, vyčíslitichidan, jlpt3, verb, vtrans
しゃべる shaberu mluvit, povídat si, pokecatgodan, verb, vintrans
灯りを消す akariwokesu zhasnout světlogodan, verb
走る hashiru běžet, jet (o dopr. prostředcích)godan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
延びる nobiru být odložen, odsunut, opožděnichidan, jlpt3, verb, vintrans
課する kasuru uložit (domácí úkol, daň)leda1, suru, verb
動く ugoku hýbat se, hýbatgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
建立する konryuusuru vystavět, založit (chrám...)kami, leda1, suru, verb
びっくりする bikkurisuru být překvapenjlpt4, suru, verb
唄う utau (1)to sing, (2)to sing (one's praises in a poem, etc.), to compose a poem, to recite a poem godan, verb, vtrans
召し入れる meshiireru to call inichidan, verb, vtrans
懲りる koriru učit se ze zkušenostiichidan, verb, vintrans
注意する chuuisuru věnovat pozornost, upozornitjlpt4, suru, verb
変わる kawaru změnit (se), být změněngodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans, vtrans
弱まる yowamaru polevit, slábnoutgodan, jlpt3, verb, vintrans
割れる wareru rozbít se, prasknoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
噛む kamu kousnoutgodan, verb, vtrans
見物する kenbutsusuru prohlížet památkyryokou, suru, verb
防ぐ fusegu bránit proti, ochránit, zabránit, odvrátitgodan, verb, vtrans
預かる azukaru postarat se (o), odložitgodan, jlpt3, verb, vtrans
炊く taku vařit (rýži)godan, jlpt3, verb, vtrans
流れる nagareru proudit, unášet, být smytýichidan, jlpt3, verb, vintrans
例を挙げる reiwoageru uvést příkladichidan, verb
剥く muku oloupat, oškrábatjlpt3, verb, vtrans
明かす akasu prozradit, odhalitgodan, leda1, verb, vtrans
チェックする chekkusuru ověřit, zkontrolovatjlpt4, suru, verb
濯ぐ sosogu opláchnout; zbavit se hanby, dosáhnout odplatygodan, verb, vtrans
摘む tsumu trhat, vybratgodan, verb, vtrans
間に合う maniau stihnoutgodan, jlpt3, jlpt4, verb
実る minoru plodit, nést ovocegodan, verb, vintrans
促す unagasu naléhat, stisknoutgodan, verb, vtrans
細る hosoru zeštíhletgodan, leda1, verb, vintrans
縮む chidimu scvrknout jegodan, verb, vintrans
切らす kirasu dojít (zásoby)godan, jlpt3, verb, vtrans
困る komaru být ustaraný, obávat segodan, jlpt5, verb, vintrans
乾かす kawakasu usušit, vysušit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
喋る shaberu mluvit, povídat si, pokecatgodan, verb, vintrans
超伝導 choudendou supravodivostichidan, suru, verb, vtrans
働く hataraku pracovatgodan, jlpt5, verb, vintrans
伸びる nobiru být prodloužen, stát se delším, zlepšit seichidan, jlpt3, verb, vintrans
使える tsukaeru sloužit, pracovat (pod, pro)ichidan, leda1, verb
写す utsusu kopírovat, fotit, fotografovatgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
立ち入る tachiiru vstupovat, vměšovat segodan, leda1, verb, vintrans
開く hiraku otevřít, založit, zahájit (účet, festival)godan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
拾う hirou zvednout, shromáždit, sebratgodan, jlpt4, verb, vtrans
召す mesu (1)(hon) to call, to invite, to send for, to summon, (2)to eat, to drink, (3)to put on, to wear, (4)to ride, (5)to catch (a cold), to take (a bath), to tickle (one's fancy), to put on (years), to godan, verb, vtrans
据える sueru umístitichidan, verb, vtrans
滅ぶ horobu být zničengodan, verb
つく tsuku svítit, vznítitgodan, jlpt4, verb
考える kangaeru myslet, přemýšlet, uvažovatichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
寄せる yoseru přiblížit, přisunoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
投票する touhyousuru volitsuru, verb
覗く nozoku pokukovat, nakouknout, kradmo nahlédnoutgodan, verb, vtrans
会う au setkat segodan, jlpt5, verb, vintrans
背く somuku odporovatgodan, verb, vintrans
濡れる nureru zvlhnout, promočitichidan, jlpt3, verb, vintrans
煮える nieru povařit se, být vařen na mírném ohniichidan, jlpt3, verb, vintrans
手を挙げる tewoageru zvednout rukuichidan, verb
滑る suberu lyžovat, bruslit, klouzat se, vyklouznout, smeknout se, uklouznoutgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
合わす awasu spojovat se, slučovat segodan, leda1, verb, vtrans
濯ぐ yusugu opláchnout; zbavit se hanby, dosáhnout odplatygodan, verb, vtrans
遣わす tsukawasu poslat (poselství)godan, verb, vtrans
示す shimesu ukázatgodan, verb, vtrans
放す hanasu pustit, nechatgodan, verb, vtrans
向く muku obrátit se (směrem k)godan, jlpt3, leda1, verb
縮める chidimeru zkrátit (něco)ichidan, verb, vtrans
伝わる tsutawaru rozšířit se, být předán (znalosti), přenést segodan, jlpt3, verb, vintrans
畳む tatamu složit (oblečení, křídla, deštník), zavřít (obchod)godan, jlpt3, verb, vtrans
迷惑をかける meiwaku wo kakeru způsobovat (někomu) problémy, otravovat někohoichidan, verb
迫る semaru přiblížit si (něco), tlačit (někoho do něčeho), naléhatgodan, verb, vintrans
はる haru přilepitgodan, jlpt5, verb
伸ばす nobasu růst do délky (vlasy, vousy), natáhnout, prodlužovat (se)godan, jlpt3, verb, vtrans
移る utsuru stěhovat, přesouvat, měnitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
記入する kinyuusuru zapsat (se), zaznamenatleda1, suru, verb
運転する untensuru říditjlpt4, suru, verb
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11