sloveso (verb)

Počet slovíčok: 1058
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
置く oku položit, umístitgodan, jlpt5, verb
初める someru začítichidan, verb
磨く migaku leštitgodan, jlpt5, verb, vtrans
済ませる sumaseru skončit (něco, s něčím), dokončit (něco), vystačit si sichidan, jlpt3, verb, vtrans
行われる okonawareru konat seichidan, verb
唄う utau (1)to sing, (2)to sing (one's praises in a poem, etc.), to compose a poem, to recite a poem godan, verb, vtrans
廃れる sutareru vymřít, vyjít z módyichidan, verb, vintrans
詰まる tsumaru nacpat se, zanést segodan, jlpt3, verb, vintrans
食事する shokujisuru najíst sejlpt4, suru, verb
すれ違う surechigau minout segodan, jlpt3, verb, vintrans
千切れる chigireru být roztrženýichidan, verb
覗く nozoku pokukovat, nakouknout, kradmo nahlédnoutgodan, verb, vtrans
打ち破る uchiyaburu pokořit, prolomit (rekord)godan, verb, vtrans
煮える nieru povařit se, být vařen na mírném ohniichidan, jlpt3, verb, vintrans
遊ぶ asobu bavit se, hrát si, zajít na návštěvugodan, jlpt5, verb, vintrans
齎す motarasu přinést, zapříčinit, přivoditgodan, verb
注ぐ sosogu nalítgodan, verb, vtrans
結ぶ musubu uvázat (něco), svázat (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
無くなる nakunaru být ztracengodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
打っ殺す bukkorosu umlátit k smrtigodan, sensou, verb, vtrans
養う yashinau pěstovat, podporovatgodan, verb, vtrans
掻き分ける kakiwakeru prorazit si cestu, prosadit (něčí) způsob/myšlenkuichidan, verb, vtrans
濯ぐ susugu opláchnout; zbavit se hanby, dosáhnout odplatygodan, verb, vtrans
踏む fumu šlápnout (na)godan, jlpt4, verb, vtrans
遠慮する enryosuru váhat, zdržet se (něčeho)jlpt4, suru, verb
引き継ぐ hikitsugu převzít, předatgodan, verb, vtrans
出席する shussekisuru účastnit sejlpt4, suru, verb
仕上げる shiageru dodělat, dokončit práci, vypracovat, zhotovitichidan, leda1, verb, vtrans
縮める chidimeru zkrátit (něco)ichidan, verb, vtrans
記入する kinyuusuru zapsat (se), zaznamenatleda1, suru, verb
揃える soroeru shromáždit, dát dohromadyichidan, jlpt3, verb, vtrans
照る teru svítit (slunce)godan, verb, vintrans
休まる yasumaru odpočinout sileda1, verb, vintrans
記す shirusu zapsat, poznamenat sigodan, verb
教える oshieru vyučovat, informovat, poučit, učit (někoho)jlpt5, verb, vtrans
整える totonoeru dělat pořádekichidan, verb, vtrans
見せる miseru ukázatichidan, jlpt5, verb, vtrans
済ます sumasu skončit (něco, s něčím), dokončit (něco), vystačit si sgodan, jlpt3, verb, vtrans
知り合う shiriau seznámit segodan, verb, vintrans
召し入れる meshiireru to call inichidan, verb, vtrans
懲りる koriru učit se ze zkušenostiichidan, verb, vintrans
閉じる tojiru zavřít (knihu, oči)ichidan, jlpt3, verb
知らせる shiraseru dát vědět, informovat, sdělitichidan, jlpt4, verb, vtrans
掛かる kakaru trvat, pokrýt, nastartovat (motor), násobitgodan, jlpt3, verb, vintrans
へりる heriru poklesnoutichidan, verb
成り立つ naritatsu sestávat, skládat segodan, verb, vintrans, vtrans
盛り上がる moriagaru vřít, být ve varu, "rozjet se"godan, verb, vintrans
煮る niru povařit, podusit (1-2 hod.)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
生み出す umidasu vytvořit, stvořit, zplodit, poroditgodan, verb, vtrans
味わう ajiwau vychutnávat, chutitgodan, verb, vtrans
蒸す musu napařovat, dusit v páře, být parný, být dusnýgodan, jlpt3, verb, vtrans
亡くなる nakunaru zemřítgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
殺す korosu zabítgodan, jlpt3, sensou, verb, vtrans
習慣づける shuukandukeru osvojit si zvykichidan, verb
触れる fureru dotknout se, pocítit, zažít, přijít do styku, být dojat, uvědomit si, ichidan, verb, vintrans
濯ぐ sosogu opláchnout; zbavit se hanby, dosáhnout odplatygodan, verb, vtrans
降り出す furidasu začít pršetgodan, jlpt4, verb, vintrans
遅れる okureru být pozděichidan, jlpt4, verb, vintrans
綴る tsuduru hláskovat, skládatgodan, verb, vtrans
出発する shuppatsusuru vyrazit, odejít, odjetjlpt4, suru, verb
仕上がる shiagaru být dokončengodan, leda1, verb, vintrans
仕える tsukaeru sloužitichidan, verb, vintrans
準備する junbisuru připravit, dělat přípravyjlpt4, suru, verb
引用する in'yousuru pítleda1, suru, verb
干す hosu sušitgodan, verb, vtrans
休める yasumeru moci si odpočinout, nechat odpočinout, uklidnitichidan, leda1, verb, vtrans
ばれる bareru vyzradit, prokouknoutichidan, verb, vintrans
泳ぐ oyogu plavatgodan, jlpt5, sport, verb, vintrans
換える kaeru vyměnitichidan, verb, vtrans
見る miru dívat seichidan, jlpt5, verb, vtrans
出来る dekiru být postaven, udělat, zvládnout, dokázatichidan, jlpt3, verb, vintrans
手に入れる teniireru získat, sehnatichidan, verb, vtrans
召す mesu (1)(hon) to call, to invite, to send for, to summon, (2)to eat, to drink, (3)to put on, to wear, (4)to ride, (5)to catch (a cold), to take (a bath), to tickle (one's fancy), to put on (years), to godan, verb, vtrans
曲がる magaru být ohnutý, zahnout, ohnout se, změnit směr, být nakřivogodan, jlpt3, verb, vintrans
据える sueru umístitichidan, verb, vtrans
飛ばす tobasu nechat letět, odpálit (raketu)godan, jlpt3, verb, vtrans
動かす ugokasu hýbat se, fungovat (stroj), spustit (stroj), dát do pohybugodan, jlpt3, verb, vtrans
やる yaru dělatgodan, jlpt5, verb
破れる yabureru obnosit, být roztrženichidan, jlpt3, verb, vintrans
練る neru hníst, válet (těsto)godan, verb, vtrans
鍛える kitaeru ukáznit, upevnit, posílitichidan, verb, vtrans
炒める itameru osmahnout (na oleji), orestovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
歌う utau zpívatgodan, jlpt5, verb, vtrans
出す dasu odevzdatgodan, jlpt5, verb, vtrans
育む hagukumu pěstovat, starat se (o zvíře)godan, verb, vtrans
指す sasu ukázat (prstem)godan, verb, vtrans
見かける mikakeru všimnout si, zpozorovat, zahlédnoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
投げる nageru hodit, hodichidan, jlpt4, verb, vtrans
適える kanaeru splnit (podmínku)ichidan, verb
関わる kakawaru být ovlivněngodan, verb, vintrans
失う ushinau ztratit, rozloučit segodan, verb, vtrans
濯ぐ yusugu opláchnout; zbavit se hanby, dosáhnout odplatygodan, verb, vtrans
放送する housousuru vysílatjlpt4, suru, verb
落ちる ochiru padat, klesatichidan, jlpt4, verb, vintrans
間違える machigaeru udělat chybu, pokazit, spléstichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
仰しゃる ossharu říci (zdvořile)irregular, jlpt4, verb, vtrans
挑む idomu vyzvat, usilovat ogodan, verb, vintrans
過ぎる sugiru překročit, přejít přes limit, příliš mnoho, jet kolem, míjetgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
打つ utsu tlouct, udeřit, vypálitgodan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11