sloveso (verb)

Počet slovíčok: 1048
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
反る soru ohýbatgodan, leda1, verb, vintrans
乗り越える norikoeru překonat, zdolatichidan, verb, vintrans
満ちる michiru být plnýichidan, verb, vintrans
直す naosu opravitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
裏切る uragiru zraditgodan, verb, vtrans
光り輝く hikarikagayaku třpitit se, lyštět segodan, verb, vintrans
棄てる suteru vyhoditichidan, verb, vtrans
折る oru zlomit, přeložitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
養う yashinau pěstovat, podporovatgodan, verb, vtrans
初める someru začítichidan, verb
問い合わせる toiawaseru vyptávat seichidan, verb
分ける wakeru rozdělit, oddělitichidan, jlpt3, verb, vtrans
着る kiru nosit, obléct (od ramen dolů)fuku, ichidan, jlpt5, verb
行われる okonawareru konat seichidan, verb
解く toku vyřešit, rozvázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
刺さる sasaru ulpět, být zaražengodan, jlpt3, verb, vintrans
外出する gaishutsusuru vyjít si, jít venleda1, suru, verb
止む yamu zastavit, přestat, být pogodan, jlpt4, verb, vintrans
亡くす nakusu ztratit (něco/někoho), zbavit segodan, jlpt3, verb, vtrans
覚える oboeru pamatovat siichidan, jlpt5, verb, vtrans
支える sasaeru podpořit, zadržetichidan, verb, vintrans, vtrans
むかつく mukatsuku cítit se zle, cítit se naštvaný, cítit se uraženýgodan, verb, vintrans
余る amaru zbýtgodan, verb, vintrans
願う negau prosit, žádatgodan, verb, vtrans
並ぶ narabu seřadit se, stát v řaděgodan, jlpt5, verb, vintrans
齎す motarasu přinést, zapříčinit, přivoditgodan, verb
退ける shirizokeru zahnat, odsunout, odmítnoutichidan, verb, vtrans
組み合わせる kumiawaseru spojit, sloučitichidan, leda1, verb, vtrans
越える koeru přejít, překonatichidan, jlpt3, verb, vintrans
聞こえる kikoeru slyšet, být slyšet, být schopen slyšetichidan, jlpt4, leda1, verb, vintrans
決まる kimaru být rozhodnutogodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
反らす sorasu ohýbat segodan, leda1, verb, vtrans
繰り返す kurikaesu opakovat, udělat něco znovugodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
貰う morau dostávatgodan, verb, vtrans
直る naoru být opravenýgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
文通する buntsuusuru dopisovat sileda1, suru, verb
詰める tsumeru nacpat, vmáčknoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
刻む kizamu vyřezat, vyrýtgodan, verb, vtrans
気を付ける kiwotsukeru dávat pozorichidan, verb
習慣づける shuukandukeru osvojit si zvykichidan, verb
整える totonoeru dělat pořádekichidan, verb, vtrans
宿る yadoru přebývat, bydletgodan, verb, vintrans
奪う ubau ukrástgodan, verb, vtrans
曇る kumoru zamračit, ztmavnoutgodan, jlpt5, tenki, verb, vintrans
知り合う shiriau seznámit segodan, verb, vintrans
溶く toku rozpouštět, tavitgodan, jlpt3, verb, vtrans
刺す sasu zapíchnout, bodnout, vrazitgodan, jlpt3, verb, vtrans
高まる takamaru zvyšovat se, růstgodan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
止める yameru zastavit (něco)ichidan, jlpt4, verb, vtrans
生む umu porodit, snést (vejce), stvořitgodan, jlpt3, verb, vtrans
帰る kaeru jít domů, vrátit segodan, jlpt5, verb, vintrans
略す ryakusu zjednodušit, vynechat, vpadnoutgodan, verb, vtrans
照れる tereru stydět se, cítit se divněichidan, verb, vintrans
巻き戻す makimodosu přetočit dozadugodan, verb, vtrans
辞める yameru odstoupit, vzdát se, odejítichidan, verb, vtrans
並べる naraberu seřaditichidan, jlpt5, verb, vtrans
生み出す umidasu vytvořit, stvořit, zplodit, poroditgodan, verb, vtrans
包まる kurumaru zabalit se, být zabalen (např. v dece)godan, verb, vintrans
入り組む irikumu komplikovatgodan, leda1, verb, vintrans
過ごす sugosu strávit (čas), trávit (čas)godan, jlpt3, verb, vtrans
移す utsusu přemístit, změnit místo, přenášet (nemoc)godan, jlpt3, verb, vtrans
決める kimeru rozhodnoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
住む sumu bydlet, žít, sídlit, obývatgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
振り払う furiharau setřást, zbavit segodan, verb, vtrans
雇う yatou zaměstnávatgodan, verb, vtrans
治る naoru uzdravit sebyouki, godan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
匹敵する hittekisuru vyrovnat se (něčemu, někomu)leda1, verb
算える kazoeru spočítat, vyčíslitichidan, verb, vtrans
襲う osou zaútočitgodan, verb, vtrans
掛ける kakeru pověsit něcoichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
関わる kakawaru být ovlivněngodan, verb, vintrans
換える kaeru vyměnitichidan, verb, vtrans
利く kiku být účinný, efektivnígodan, verb, vintrans
弱める yowameru oslabit, zeslabovat, snižovat, ředitichidan, jlpt3, verb, vtrans
来る kuru přijít, přijetirregular, jlpt5, leda1, verb, vintrans
手に入れる teniireru získat, sehnatichidan, verb, vtrans
溶かす tokasu rozpouštět, tavitgodan, jlpt3, verb, vtrans
隠れる kakureru schovat se, skrýt se, být skrytýichidan, jlpt3, verb, vintrans
高める takameru zvýšitichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
輸入 yunyuusuru dovážetjlpt4, suru, verb
出会う deau potkat se (náhodou)godan, jlpt3, verb, vintrans
コピーする kopi-suru zkopírovat, kopírovatjlpt5, suru, verb
御す gyosu řídit, vládnoutgodan, verb, vtrans
甘える amaeru chovat se jako rozmazlený fracek ichidan, verb, vintrans
振る舞う furumau chovat segodan, verb, vtrans
付け加える tsukekuwaeru dodat, přidatichidan, verb, vtrans
曲がる magaru být ohnutý, zahnout, ohnout se, změnit směr, být nakřivogodan, jlpt3, verb, vintrans
なる naru stát segodan, jlpt5, verb
育む hagukumu pěstovat, starat se (o zvíře)godan, verb, vtrans
慰める nagusameru utěšitichidan, verb, vtrans
図る hakaru plánovat, připravovatgodan, leda1, verb, vtrans
開ける hadakeru obnažit, odhalit, odkrýtichidan, verb, vintrans, vtrans
細る hosoru zeštíhletgodan, leda1, verb, vintrans
与える ataeru dávat, poskytnoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
比べる kuraberu srovnávat, porovnávatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
住まう sumau žít, bydlet, obývatgodan, leda1, verb, vintrans
群がる muragaru rojit se, proudit, hrnout segodan, verb, vintrans
止す yosu nedodělat, přestatgodan, verb, vtrans
無くす nakusu ztratit něco, zbavit segodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11