sloveso (verb)

Počet slovíčok: 1055
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
拾う hirou zvednout, shromáždit, sebratgodan, jlpt4, verb, vtrans
解く toku vyřešit, rozvázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
数える kazoeru spočítat, vyčíslitichidan, jlpt3, verb, vtrans
寄せる yoseru přiblížit, přisunoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
吐く haku zvracetbyouki, godan, verb, vtrans
深まる fukamaru prohloubit (se), zvýšit (se), zesílit (se)godan, jlpt3, verb, vintrans
掘る horu kopat (díru)godan, verb
背負う seou nosit na zádechgodan, verb, vtrans
諭す satosu napomínatgodan, verb, vtrans
売る uru prodávatgodan, jlpt5, verb, vtrans
閉まる shimaru uzavřít, uzavřít segodan, jlpt5, verb, vintrans
終える oeru ukončitichidan, leda1, verb, vtrans
信じる shinjiru věřit (v)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
出す dasu odevzdatgodan, jlpt5, verb, vtrans
和らぐ yawaragu zmírnitgodan, verb, vintrans
灯りを消す akariwokesu zhasnout světlogodan, verb
打っ殺す bukkorosu umlátit k smrtigodan, sensou, verb, vtrans
掻き分ける kakiwakeru prorazit si cestu, prosadit (něčí) způsob/myšlenkuichidan, verb, vtrans
きれいにする kireinisuru uklidit, porovnatsuru, verb
退ける shirizokeru zahnat, odsunout, odmítnoutichidan, verb, vtrans
思い遣る omoiyaru mít soucit, vcítit segodan, leda1, verb
薄れる usureru slábnout, blednout, mizet, vytrácet seadj, ichidan, verb, vintrans
着替える kikaeru; kigaeru převléknout seichidan, verb
潜む hisomu číhatgodan, verb, vintrans
役立てる yakudateru využít (něčeho k něčemu)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
目差す mezasu mířit (k něčemu), mít za cílgodan, verb, vtrans
寝かせる nekaseru uložit ke spaníichidan, verb, vtrans
開ける akeru otevřítichidan, jlpt5, verb, vtrans
電車に乗る denshaninoru nastoupit do vlaku, jet vlakemgodan, verb
似る niru vypadat jako, připomínat, podobat se, být podobnýichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
出席する shussekisuru účastnit sejlpt4, suru, verb
見る miru dívat seichidan, jlpt5, verb, vtrans
聞こえる kikoeru slyšet, být slyšet, být schopen slyšetichidan, jlpt4, leda1, verb, vintrans
打ち破る uchiyaburu pokořit, prolomit (rekord)godan, verb, vtrans
満つ mitsu vzrůst, stoupatgodan, verb, vintrans
詰まる tsumaru nacpat se, zanést segodan, jlpt3, verb, vintrans
例を挙げる reiwoageru uvést příkladichidan, verb
閉じる tojiru zavřít (knihu, oči)ichidan, jlpt3, verb
溶く toku rozpouštět, tavitgodan, jlpt3, verb, vtrans
乾かす kawakasu usušit, vysušit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
汚す yogosu zašpinit, kontaminovat, znečistitgodan, jlpt3, verb, vtrans
割り切れる warikireru být dělitelnýichidan, math, verb
冷やす hiyasu zchladit, ochladitgodan, jlpt3, verb, vtrans
栄える sakaeru prosperovatichidan, verb, vintrans
縮む chidimu scvrknout jegodan, verb, vintrans
尽くす tsukusu vyčerpat, dojít; věnovat se, sloužit; dělat k vyčerpánígodan, verb
押す osu tlačit, stisknoutgodan, jlpt5, verb, vtrans
閉める shimeru zavřítichidan, jlpt5, verb, vtrans
使う tsukau používat, užívatgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
通じる tsuujiru vést k, být rozumět, dokončit, dodělat, komunikovatichidan, jlpt3, verb, vintrans
立つ tatsu stát, vstátgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
営む itonamu vykonávat, provozovatgodan, verb, vtrans
超伝導 choudendou supravodivostichidan, suru, verb, vtrans
殺す korosu zabítgodan, jlpt3, sensou, verb, vtrans
触れる fureru dotknout se, pocítit, zažít, přijít do styku, být dojat, uvědomit si, ichidan, verb, vintrans
預かる azukaru postarat se (o), odložitgodan, jlpt3, verb, vtrans
包まる kurumaru zabalit se, být zabalen (např. v dece)godan, verb, vintrans
思い付く omoitsuku vzpomenout si, dostat nápadgodan, leda1, verb
薄らぐ usuragu slábnoutgodan, verb, vintrans
沈む shizumu potopit se, zapadnoutgodan, verb, vintrans
償う tsugunau splatit, odškodnitgodan, verb, vtrans
暖まる atatamaru zahřát se, zteplat, ohřát segodan, jlpt3, verb, vintrans
目指す mezasu mířit (k něčemu), mít za cílgodan, verb, vtrans
噛む kamu kousnoutgodan, verb, vtrans
即する sokusuru souhlasit s někýmverb, vintrans
ぬれる nureru namočit se, zvlhnoutichidan, jlpt4, verb
出発する shuppatsusuru vyrazit, odejít, odjetjlpt4, suru, verb
休む yasumu odpočívat, chybět ve škole, odejít do důchodu, mít volnogodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
決まる kimaru být rozhodnutogodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
盛り上がる moriagaru vřít, být ve varu, "rozjet se"godan, verb, vintrans
呼ぶ yobu zavolat, pozvat, volatgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vtrans
決める kimeru rozhodnoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
鍛える kitaeru ukáznit, upevnit, posílitichidan, verb, vtrans
手を挙げる tewoageru zvednout rukuichidan, verb
飛ばす tobasu nechat letět, odpálit (raketu)godan, jlpt3, verb, vtrans
踏む fumu šlápnout (na)godan, jlpt4, verb, vtrans
溶かす tokasu rozpouštět, tavitgodan, jlpt3, verb, vtrans
畳む tatamu složit (oblečení, křídla, deštník), zavřít (obchod)godan, jlpt3, verb, vtrans
許す yurusu dovolit; prominoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
入社する nyuushasuru vstoupit do firmyshigoto, suru, verb
張る haru přilepit, vložit, linkovatgodan, jlpt3, verb
辿り着く tadoritsuku trápit se s něčím, prokousávat se nečím, konečně se někam dostatgodan, verb, vintrans
縮める chidimeru zkrátit (něco)ichidan, verb, vtrans
犯す okasu spáchat (zločin)godan, verb, vtrans
覚える oboeru pamatovat siichidan, jlpt5, verb, vtrans
知る shiru znát, rozumět, vědětgodan, jlpt5, verb, vtrans
他言する tagonsuru vyzradit (tajemství)leda1, suru, verb
調べる shiraberu vyšetřovat, prozkoumat, vyhledatichidan, jlpt4, verb, vtrans
やる yaru dělatgodan, jlpt5, verb
熱中 necchuu nadšení, horlivost, zápaljlpt3, suru, verb
頼む tanomu žádat, požádatgodan, jlpt5, verb
産む umu porodit, vyrobitgodan, verb, vtrans
迫る semaru přiblížit si (něco), tlačit (někoho do něčeho), naléhatgodan, verb, vintrans
適える kanaeru splnit (přání)ichidan, verb
失う ushinau ztratit, rozloučit segodan, verb, vtrans
濡れる nureru zvlhnout, promočitichidan, jlpt3, verb, vintrans
慰める nagusameru utěšitichidan, verb, vtrans
思考する shikousuru vážit, promýšlet, zvažovatleda1, suru, verb
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11