sloveso (verb)

Počet slovíčok: 1060
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
差す sasu natáhnout ruce, otevřít deštník, aplikovat (oční kapky)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
出発する shuppatsusuru vyrazit, odejít, odjetjlpt4, suru, verb
ぬれる nureru namočit se, zvlhnoutichidan, jlpt4, verb
叩く tataku naplácat (na zadek), zaklepat (na dveře), tlesknout godan, jlpt3, verb, vtrans
暖める atatameru zahřát, ohřátichidan, jlpt3, verb, vtrans
囲む kakomu obklopit, obkroužitgodan, jlpt3, verb, vtrans
繋がる tsunagaru propojit se, vést kgodan, jlpt3, verb, vintrans
取れる toreru být odstraněný, utrženýichidan, verb, vintrans, vtrans
纏める matomeru dát dohromady, sjednotit, sesbíratichidan, jlpt3, verb, vtrans
習慣づける shuukandukeru osvojit si zvykichidan, verb
退く shirizoku ustoupitgodan, verb, vintrans
諦める akirameru vzdát seichidan, verb, vtrans
招く maneku zvátgodan, verb, vtrans
涸れる kareru vyschnout (pramen, rybník), dojítichidan, verb, vintrans
仰ぐ aogu dívat se nahorugodan, verb, vtrans
推し量る oshihakaru hádat, domnívat segodan, verb, vtrans
割る waru rozbíjet, dělitgodan, jlpt3, math, verb, vtrans
広まる hiromaru šířit se, rozšířit segodan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
助ける tasukeru zachránitichidan, jlpt3, verb, vtrans
消す kesu vymazat, odstranit, vypnout, zhasnoutgodan, jlpt5, verb, vtrans
摘む tsumu trhat, vybratgodan, verb, vtrans
弾ける hajikeru vyrazit ven, vyhrknout, vyrazit venichidan, verb, vintrans
見せる miseru ukázatichidan, jlpt5, verb, vtrans
けがする kegasuru zranění, si ublížit, být zraněnýbyouki, jlpt4, suru, verb
ございます gozaimasu býtjlpt4, verb
散歩 sanposuru procházet sejlpt5, suru, verb
準備する junbisuru připravit, dělat přípravyjlpt4, suru, verb
替える kaeru vyměnit, zaměnit, nahraditichidan, jlpt3, verb, vtrans
写る utsuru být focen, být promítán, fotit segodan, jlpt3, verb, vintrans
掻き分ける kakiwakeru prorazit si cestu, prosadit (něčí) způsob/myšlenkuichidan, verb, vtrans
流す nagasu spláchnout, omýt, setřítgodan, jlpt3, verb, vtrans
仕上げる shiageru dodělat, dokončit práci, vypracovat, zhotovitichidan, leda1, verb, vtrans
正解 seikai správnýsuru, verb
曲がる magaru být ohnutý, zahnout, ohnout se, změnit směr, být nakřivogodan, jlpt3, verb, vintrans
解く toku vyřešit, rozvázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
背負う seou nosit na zádechgodan, verb, vtrans
省く habuku omezit, zadržet, nevpouštět, vynechatgodan, verb, vtrans
戸惑う tomadou být zmatengodan, verb, vintrans
唱える tonaeru recitovat, zpívat, pět, křičet, hájitichidan, verb, vtrans
酔っ払う yopparau opít segodan, verb, vintrans
付く tsuku být připojený, vybavenýgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
語る kataru mluvit, říkatgodan, verb, vtrans
食らう kurau jíst, žrát (nespisovné, mužská japonština)godan, leda1, verb, vtrans
スケートする suke-tosuru bruslitsport, suru, verb
滅ぶ horobu být zničengodan, verb
病む yamu být nemocnýgodan, verb
好奇心猫を殺す koukishinnekowokorosu curiosity killed the catgodan, verb
眠る nemuru spátgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
出す dasu odevzdatgodan, jlpt5, verb, vtrans
遊び asobi zábavagodan, jlpt3, jlpt4, verb
やる yaru dělatgodan, jlpt5, verb
調べる shiraberu vyšetřovat, prozkoumat, vyhledatichidan, jlpt4, verb, vtrans
殴る naguru udeřit, dát ránugodan, jlpt3, verb, vtrans
温める atatameru zahřát, ohřátichidan, jlpt3, verb, vtrans
詰まる tsumaru nacpat se, zanést segodan, jlpt3, verb, vintrans
繋ぐ tsunagu propojit, propojovat, spojovat, svázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
千切れる chigireru být roztrženýichidan, verb
纏まる matomaru být pohromadě, být jednotný, být dokončen, být zdárně vyřešengodan, jlpt3, verb, vintrans
関わる kakawaru být ovlivněngodan, verb, vintrans
退ける shirizokeru zahnat, odsunout, odmítnoutichidan, verb, vtrans
寝かせる nekaseru uložit ke spaníichidan, verb, vtrans
除く nozoku odstránitgodan, verb, vtrans
傷つける kizutsukeru zranit, ublížit (někomu)ichidan, verb, vtrans
威張る ibaru být pyšný, pohrdatgodan, verb, vintrans
扱う atsukau zvládnout, vyrovnat segodan, verb, vtrans
食事をする shokujiwosuru mít jídlo, jístryouri, suru, verb
広める hiromeru šířit (něco), rozšiřovat (něco)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
腫れる hareru opuchnout, zduřetichidan, verb, vintrans
答える kotaeru odpovědětichidan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
遣わす tsukawasu poslat (poselství)godan, verb, vtrans
目覚める mezameru probudit seichidan, verb
見る miru dívat seichidan, jlpt5, verb, vtrans
込む komu být přeplněný, přelidněnýgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
締める shimeru svázatichidan, jlpt5, verb, vtrans
過ぎる sugiru překročit, přejít přes limit, příliš mnoho, jet kolem, míjetgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
嫌う kirau nenávidět, nesnášetgodan, verb, vtrans
教わる osowaru být učen, být naučengodan, jlpt3, verb, vtrans
触れる fureru dotknout se, pocítit, zažít, přijít do styku, být dojat, uvědomit si, ichidan, verb, vintrans
濡らす nurasu promočit, namočitgodan, jlpt3, verb, vtrans
仕上がる shiagaru být dokončengodan, leda1, verb, vintrans
年を取る toshi wo toru stárnoutgodan, hito, verb
減らす herasu zmenšit, polevit, snížitgodan, jlpt3, verb, vtrans
溶く toku rozpouštět, tavitgodan, jlpt3, verb, vtrans
縮む chidimu scvrknout jegodan, verb, vintrans
省みる kaerimiru dívat se zpět (přes rameno, na minulost), zpětně hodnotitichidan, verb, vtrans
取り上げる toriageru vzít, zvednoutichidan, verb, vtrans
nen pocit, dojem, myšlenkagodan, suru, verb, vtrans
煮込む nikomu vařit (dlouho)godan, verb, vintrans
漬ける tsukeru namočitichidan, jlpt4, verb, vtrans
物語る monogataru vyprávět, říkatgodan, verb, vtrans
区切る kugiru rozdělovat, rozčleňovatgodan, leda1, verb, vtrans
見物する kenbutsusuru prohlížet památkyryokou, suru, verb
備わる sonawaru být vybavengodan, verb, vintrans
拒む kobamu odmítnoutgodan, verb, vtrans
目ざす mezasu mířit (k něčemu), mít za cílgodan, verb, vtrans
運ぶ hakobu přinést, nosit, přepravovatgodan, jlpt4, verb
立つ tatsu stát, vstátgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
集まる atsumaru nasbírat, shromáždit segodan, jlpt4, verb, vintrans
見つかる mitsukaru být nalezengodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11