sloveso (verb)

Počet slovíčok: 1056
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
適える kanaeru splnit (podmínku)ichidan, verb
コピーする kopi-suru zkopírovat, kopírovatjlpt5, suru, verb
轢く hiku přejet (někoho autem)godan, verb, vtrans
聞き違う kikichigau špatně slyšet, přeslechnoutgodan, verb
置く oku položit, umístitgodan, jlpt5, verb
入社する nyuushasuru vstoupit do firmyshigoto, suru, verb
光り輝く hikarikagayaku třpitit se, lyštět segodan, verb, vintrans
疲れる tsukareru unavit seichidan, jlpt5, verb, vintrans
滅ぶ horobu být zničengodan, verb
慣らす narasu přivyknout, zkrotit, ohřát (něčí tělo)godan, jlpt3, verb, vtrans
ごらんになる goranninaru vidět, zkontrolovatgodan, jlpt4, verb
割る waru dělenomath, verb, vtrans
片付く kataduku být dán do pořádku, být uklizen, být urovnán, být dokončengodan, jlpt3, verb, vintrans
定まる sadamaru být určen, rozhodnutgodan, verb, vintrans
移る utsuru stěhovat, přesouvat, měnitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
背く somuku odporovatgodan, verb, vintrans
潜る moguru potápět segodan, verb, vintrans
伯仲する hakuchuusuru vyrovnat se (někomu), být na tom stejněleda1, suru, verb
済ませる sumaseru skončit (něco, s něčím), dokončit (něco), vystačit si sichidan, jlpt3, verb, vtrans
思考する shikousuru vážit, promýšlet, zvažovatleda1, suru, verb
分かる wakaru chápatgodan, jlpt5, verb, vintrans
遣わす tsukawasu poslat (poselství)godan, verb, vtrans
下ろす orosu snížit, sundat, vysadit (z auta), vyložitgodan, verb, vtrans
備える sonaeru poskytnout, připravitichidan, verb, vtrans
養う yashinau pěstovat, podporovatgodan, verb, vtrans
集める atsumeru sesbírat, sbírat do sbírkyichidan, jlpt4, verb, vtrans
放す hanasu pustit, nechatgodan, verb, vtrans
強いる shiiru při/nutitichidan, verb, vtrans
分ける wakeru rozdělit, oddělitichidan, jlpt3, verb, vtrans
連れる tsureru přinést, přivéstichidan, jlpt3, jlpt4, verb
撃つ utsu střílet; útočit; zničit, porazitgodan, verb
求める motomeru usilovat o, vyhledávat, toužit poichidan, verb, vtrans
差す sasu natáhnout ruce, otevřít deštník, aplikovat (oční kapky)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
増す masu zvyšovatgodan, verb, vintrans, vtrans
漏れ聞く morekiku zaslechnout, tajně vyslechnoutgodan, verb, vtrans
教える oshieru vyučovat, informovat, poučit, učit (někoho)jlpt5, verb, vtrans
出張する shucchousuru jet na pracovní cestushigoto, suru, verb
詰める tsumeru nacpat, vmáčknoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
着く tsuku dojet do, dosáhnoutgodan, jlpt5, verb
備わる sonawaru být vybavengodan, verb, vintrans
建つ tatsu postavit se (budova), být postaven (budova), stavět segodan, jlpt3, verb, vintrans
壊す kowasu rozbít, zničitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
割る waru rozbíjet, dělitgodan, jlpt3, math, verb, vtrans
腐る kusaru shnít, zkazit se, zkorodovatgodan, jlpt3, verb
定める sadameru rozhodnout, určitichidan, verb, vtrans
運転する untensuru říditjlpt4, suru, verb
配る kubaru rozdat, doručitgodan, verb, vtrans
守る mamoru hlídat, střežit, chránitgodan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
済ます sumasu skončit (něco, s něčím), dokončit (něco), vystačit si sgodan, jlpt3, verb, vtrans
代わる kawaru nahradit (někoho)godan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
忘れる wasureru zapomenoutichidan, jlpt5, verb, vtrans
存じる zonjiru myslet si, vědět (skromně)ichidan, verb
測る hakaru měřit, vážit, zjistitgodan, verb, vtrans
溺れる oboreru utopit seichidan, verb, vintrans
習慣づける shuukandukeru osvojit si zvykichidan, verb
生きる ikiru žít, existovatichidan, jlpt4, verb, vintrans
酔う you opít segodan, verb, vintrans
指差す yubisasu po/ukázat nagodan, verb, vtrans
奪う ubau ukrástgodan, verb, vtrans
手伝う tetsudau pomoctgodan, jlpt4, verb, vtrans
射つ utsu střílet; útočit; zničit, porazitgodan, verb
子を宿す kowoyadosu být těhotná, mít dítěgodan, verb
気づく kiduku všimnout si, povšimnoutgodan, verb
散歩 sanposuru procházet sejlpt5, suru, verb
満ちる michiru být plnýichidan, verb, vintrans
夢見る yumemiru snítichidan, verb, vintrans
泳ぐ oyogu plavatgodan, jlpt5, sport, verb, vintrans
切り上げる kiriageru zaokrouhlit nahoruichidan, math, verb, vtrans
算える kazoeru spočítat, vyčíslitichidan, verb, vtrans
作る tsukuru udělat, vyrobit, vytvořit, vytvářet, vařitgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
棄てる suteru vyhoditichidan, verb, vtrans
育つ sodatsu růst, školit, vyučit, vyškolitgodan, jlpt3, verb, vintrans
曲がる magaru být ohnutý, zahnout, ohnout se, změnit směr, být nakřivogodan, jlpt3, verb, vintrans
食事をする shokujiwosuru mít jídlo, jístryouri, suru, verb
剥ける mukeru sloupnout se, stáhnout se, srolovat se, loupat sejlpt3, verb, vintrans
追い払う oiharau vyhnatgodan, verb, vtrans
選ぶ erabu vybratgodan, jlpt4, verb, vtrans
初める someru začítichidan, verb
刷る suru tisknout, vytisknout, potisknoutgodan, verb, vtrans
死守する shishusuru urputně bránitleda1, suru, verb
出来る dekiru být postaven, udělat, zvládnout, dokázatichidan, jlpt3, verb, vintrans
代える kaeru vyměnit, nahraditichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
渡す watasu předatjlpt5, verb, vtrans
支える sasaeru podpořit, zadržetichidan, verb, vintrans, vtrans
しゃべる shaberu mluvit, povídat si, pokecatgodan, verb, vintrans
限る kagiru omezitgodan, verb, vtrans
関わる kakawaru být ovlivněngodan, verb, vintrans
急ぐ isogu spěchatgodan, jlpt4, verb, vintrans, vtrans
付く tsuku být připojený, vybavenýgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
余る amaru zbýtgodan, verb, vintrans
富む tomu být bohatý, zbohatnoutgodan, verb, vintrans
弱める yowameru oslabit, zeslabovat, snižovat, ředitichidan, jlpt3, verb, vtrans
通る tooru míjet, stavit se (někde)jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
届ける todokeru dodat, doručit, poslat, dosáhnoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
宿す yadosu hostit; otěhotnět; přenášet virusgodan, verb, vtrans
戦う tatakau bojovat, zápasitgodan, sensou, verb, vintrans
締める shimeru svázatichidan, jlpt5, verb, vtrans
貰う morau dostávatgodan, verb, vtrans
試みる kokoromiru zkusit, pokusit seichidan, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11