Slovíčka


踏み込む fumikomu vkročit, vstoupit, vtrhnoutgodan, verb
込
přeplněný, směs, hromadně, zahrnutý
Čtení: -ko.mu, ko.mu, ko.mi, -ko.mi...
Hlavní radikál: 辵 (162) Tahy: 5 obrázek | animace | tabulka
踏
krok, pošlapat, prosadit, ocenit, vyhnout se place...
Čtení: tou, fu.mu, fu.maeru
Hlavní radikál: 足 (157) Tahy: 15 obrázek | animace | tabulka
Sloveso je godan (pětikmenové),
 kladzápor
přítomnost oznamovacínormálnífumikomufumikomanai
zdvořilýfumikomimasufumikomimasen
přítomnost průběhnormálnífumikonde irufumikonde inai
zdvořilýfumikonde imasufumikonde imasen
minulost oznamovacínormálnífumikondafumikomanakatta
zdvořilýfumikomimashitafumikomimasen deshita
pravděpodobnostnínormálnífumikomou
fumikomu darou
fumikomanai darou
zdvořilýfumikomimashou
fumikomu deshou
fumikomanai deshou
minulost pravděpodobnostnínormálnífumikondarou
fumikonda darou
fumikomanakatta darou
zdvořilýfumikonda deshoufumikomanakatta deshou
rozkaznormálnífumikomefumikomu na
zdvořilýfumikonde kudasaifumikomanaide kudasai
podmiňovacínormálnífumikomebafumikomanakereba
podmiňovacínormálnífumikondarafumikomanakattara
zdvořilýfumikomimashitarafumikomimasen deshitara
potenciálnormálnífumikomerufumikomenai
zdvořilýfumikomemasufumikomemasen
kauzativnormálnífumikomaseru
minulost kauzativnormálnífumikomaseta
pasivumnormálnífumikomareru
minulost pasivumnormálnífumikomareta
pasivum kauzativnormálnífumikomaserareru
fumikomasareru
minulost pasivum kauzativnormálnífumikomaserareta
přacínormálnífumikomitai
minulost přacínormálnífumikomitakatta
přechodníkfumikonde