gramatika, pravopis (bunpou)

Počet slovíček: 110
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
反対語 hantaigo antonymum, slovo opačného významubunpou
口語 kougo běžný jazykbunpou
未来形 miraikei budoucí tvarbunpou
引用句 in'jouku citacebunpou
感動詞 kandouši citoslovcebunpou
読点 touten čárka (v textu)bunpou, leda1
漢字 kandži čínské znaky, kandžibunpou, jlpt5, leda1
方言 hougen dialekt, nářečíbunpou, leda1
長母音 čouboin dlouhá samohláskabunpou
音素 onso fonémbunpou
音韻学 on'ingaku fonetikabunpou
句動詞 kudouši frázové slovesobunpou
文法 bunpou gramatika, pravopisbunpou, jlpt4
平仮名 hiragana hiraganabunpou, jlpt5
俗語 zokugo hovorový jazykbunpou
慣用語 kan'jougo idiom, frázebunpou
不定詞 futeiši infinitiv, neurčitekbunpou
句読点 kutouten interpunkcebunpou
自動詞 džidouši intranzitivní slovesobunpou
言語 gengo jazyk, řečbunpou, leda1
一段動詞 ičidandouši jednokmenové sloveso, ichidanbunpou
仮名 kana kana (japonské slabičné abecedy)bunpou
国字 kokudži kandži vymyšlené v Japonskubunpou
常用漢字 džoujoukandži kanji pro běžné použitíbunpou
片仮名 katakana katakanabunpou, jlpt5
敬語 keigo keigo, zdvořilostní stupeňbunpou
文脈 bunmjaku kontextbunpou
仮名遣い kanadzukai konvence pro zápis kanybunpou
語幹 gokan kořen slovabunpou
形容詞幹 keijoušikan kořen slovabunpou
片言 katakoto lámaný (jazyk)bunpou
言語学者 gengogakuša lingvista, jazykovědecbunpou
言語学 gengogaku lingvistikabunpou, leda1
半濁点 handakuten maru, kroužek u slabikbunpou
過去形 kakokei minulý čas (slovesa)bunpou
タメ語 tamego neformální forma řečibunpou
不規則動詞 fukisokudouši nepravidelné slovesobunpou
助数詞 džosuuši numerativbunpou, counter
人称代名詞 ninšoudaimeiši osobní zájmenobunpou
疑問符 gimonfu otazníkbunpou
助詞 džoši partikulebunpou
五段動詞 godandouši pětikmenové sloveso, godanbunpou
画数 kakusuu počet tahůbunpou
名詞 meiši podstatné jménobunpou
可能形 kanoukei potenciál (slovesa)bunpou
一人称 ičininšou první osoba (slovesný tvar)bunpou
客語 kakugo předmět (větný člen)bunpou
外来語 gairaigo přejaté slovobunpou
名容詞 meijouši přídavné jméno (na) bunpou
形容詞 keijouši přídavné jméno pravé (i)bunpou
直接目的語 čokusecumokutekigo přímý předmětbunpou
副詞 fukuši příslovcebunpou
訛り namari přízvuk, nářečíbunpou
部首 bušu radikál (znaku)bunpou
万葉仮名 man'jougana raná japonská slabičná abeceda z kandžibunpou
畳語 džougo reduplikace (slova)bunpou
命令形 meireikei rozkazovací způsobbunpou
あ段 adan řada Abunpou
え段 edan řada Ebunpou
い段 idan řada Ibunpou
お段 odan řada Obunpou
う段 udan řada Ubunpou
母音 boin samohláskabunpou
格変化 kakuhenka skloňováníbunpou, suru
謙譲語 kendžougo skromná forma řečibunpou
音節 onsecu slabikabunpou
動詞 douši slovesobunpou
単語 tango slovíčkabunpou, mix
辞書形 džišokei slovníková formabunpou
子音 šiin souhláskabunpou
共通語 kjoucuugo společný jazyk, mluvená japonštinabunpou
標準語 hjoudžungo standartní japonštinabunpou
状態動詞 džoutaidouši stavové slovesobunpou
語学 gogaku studium jazykabunpou, gakkou
する動詞 suru douši SURU slovesabunpou
縦書き tategaki svislé písmobunpou
広義 kougi širší význambunpou
他動詞 tadouši tranzitivní slovesobunpou
他称 tašou třetí osoba (slovesný tvar)bunpou
尊敬語 sonkeigo uctivá forma řeči (zdvořilá)bunpou
序章 džošou úvodní proslovbunpou
文章 bunšou věta, textbunpou, jlpt5, leda1
毒舌 dokuzecu vulgární jazykbunpou, kaiwa
発音 hacuon výslovnostbunpou, jlpt4, leda1
語意 goi význam slovabunpou
代名詞 daimeiši zájmenobunpou
打ち消し učikeši záporbunpou
丁寧語 teineigo zdvořilá forma řečibunpou