Slovíčka


動詞 doushi slovesobunpou
動
pohyb, hnutí, změna, zmatek, posun, třást
Čtení: dou, ugo.ku, ugo.kasu, rugi
Hlavní radikál: 力 (19) Tahy: 11 obrázek | animace | tabulka
詞
část řeči, slova, poezie
Čtení: shi
Hlavní radikál: 言 (149) Tahy: 12 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
感動詞 kandoushi citoslovcebunpou
句動詞 kudoushi frázové slovesobunpou
自動詞 jidoushi intranzitivní slovesobunpou
一段動詞 ichidandoushi jednokmenové sloveso, ichidanbunpou
不規則動詞 fukisokudoushi nepravidelné slovesobunpou
五段動詞 godandoushi pětikmenové sloveso, godanbunpou
状態動詞 joutaidoushi stavové slovesobunpou
する動詞 suru doushi SURU slovesabunpou
他動詞 tadoushi tranzitivní slovesobunpou