gramatika, pravopis (bunpou)

Počet slovíček: 110
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
発音 hatsuon překlad
音節 onsetsu překlad
人称代名詞 ninshoudaimeishi překlad
形容詞 keiyoushi překlad
状態動詞 joutaidoushi překlad
感動詞 kandoushi překlad
標準語 hyoujungo překlad
形容詞幹 keiyoushikan překlad
五段動詞 godandoushi překlad
慣用語 kan'yougo překlad
音韻学 on'ingaku překlad
する動詞 suru doushi překlad
万葉仮名 man'yougana překlad
文章 bunshou překlad