gramatika, pravopis (bunpou)

Počet slovíček: 110
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži gogaku studium jazyka
kandži kakusuu počet tahů
kandži kudoushi frázové sloveso
kandži joutaidoushi stavové sloveso
kandži kakokei minulý čas (slovesa)
kandži touten čárka (v textu)
kandži kutouten interpunkce
kandži goi význam slova
kandži handakuten maru, kroužek u slabik
kandži ichininshou první osoba (slovesný tvar)
kandži joshou úvodní proslov
kandži uchikeshi zápor
kandži fukisokudoushi nepravidelné sloveso
kandži hougen dialekt, nářečí
kandži keiyoushi přídavné jméno pravé (i)
kandži kokuji kandži vymyšlené v Japonsku
kandži ninshoudaimeishi osobní zájmeno
kandži tadoushi tranzitivní sloveso
kandži futeishi infinitiv, neurčitek
kandži kana kana (japonské slabičné abecedy)
kandži bunmyaku kontext
kandži man'yougana raná japonská slabičná abeceda z kandži
kandži jougo reduplikace (slova)
kandži tamego neformální forma řeči
kandži kanadukai konvence pro zápis kany