gramatika, pravopis (bunpou)

Počet slovíček: 110
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži keigo keigo, zdvořilostní stupeň
kandži kakokei minulý čas (slovesa)
kandži katakana katakana
kandži adan řada A
kandži hantaigo antonymum, slovo opačného významu
kandži joutaidoushi stavové sloveso
kandži gimonfu otazník
kandži hyoujungo standartní japonština
kandži kougo běžný jazyk
kandži udan řada U
kandži jishokei slovníková forma
kandži ichininshou první osoba (slovesný tvar)
kandži gengogaku lingvistika
kandži gengo jazyk, řeč
kandži suru doushi SURU slovesa
kandži teineigo zdvořilá forma řeči
kandži uchikeshi zápor
kandži chokusetsumokutekigo přímý předmět
kandži fukisokudoushi nepravidelné sloveso
kandži handakuten maru, kroužek u slabik
kandži onsetsu slabika
kandži touten čárka (v textu)
kandži kana kana (japonské slabičné abecedy)
kandži kudoushi frázové sloveso
kandži bunmyaku kontext