gramatika, pravopis (bunpou)

Počet slovíček: 110
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži godandoushi pětikmenové sloveso, godan
kandži onsetsu slabika
kandži kakokei minulý čas (slovesa)
kandži bunmyaku kontext
kandži boin samohláska
kandži doushi sloveso
kandži jouyoukanji kanji pro běžné použití
kandži joutaidoushi stavové sloveso
kandži adan řada A
kandži chouboin dlouhá samohláska
kandži udan řada U
kandži zokugo hovorový jazyk
kandži meishi podstatné jméno
kandži on'ingaku fonetika
kandži gairaigo přejaté slovo
kandži tadoushi tranzitivní sloveso
kandži man'yougana raná japonská slabičná abeceda z kandži
kandži teineigo zdvořilá forma řeči
kandži gengo jazyk, řeč
kandži keiyoushikan kořen slova
kandži ichininshou první osoba (slovesný tvar)
kandži daimeishi zájmeno
kandži touten čárka (v textu)
kandži jidoushi intranzitivní sloveso
kandži odan řada O