gramatika, pravopis (bunpou)

Počet slovíček: 110
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži hantaigo antonymum, slovo opačného významu
kandži daimeishi zájmeno
kandži gogaku studium jazyka
kandži kenjougo skromná forma řeči
kandži katakoto lámaný (jazyk)
kandži kakokei minulý čas (slovesa)
kandži doushi sloveso
kandži edan řada E
kandži joshou úvodní proslov
kandži joshi partikule
kandži kakuhenka skloňování
kandži kutouten interpunkce
kandži boin samohláska
kandži gengogakusha lingvista, jazykovědec
kandži kanoukei potenciál (slovesa)
kandži kanji čínské znaky, kandži
kandži zokugo hovorový jazyk
kandži futeishi infinitiv, neurčitek
kandži tadoushi tranzitivní sloveso
kandži bushu radikál (znaku)
kandži idan řada I
kandži hiragana hiragana
kandži meiyoushi přídavné jméno (na)
kandži bunshou věta, text
kandži jishokei slovníková forma