gramatika, pravopis (bunpou)

Počet slovíček: 110
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži ninshoudaimeishi osobní zájmeno
kandži namari přízvuk, nářečí
kandži kakuhenka skloňování
kandži bunpou gramatika, pravopis
kandži suru doushi SURU slovesa
kandži kougi širší význam
kandži on'ingaku fonetika
kandži kanoukei potenciál (slovesa)
kandži josuushi numerativ
kandži man'yougana raná japonská slabičná abeceda z kandži
kandži kougo běžný jazyk
kandži hantaigo antonymum, slovo opačného významu
kandži daimeishi zájmeno
kandži udan řada U
kandži hyoujungo standartní japonština
kandži kakusuu počet tahů
kandži joshou úvodní proslov
kandži jishokei slovníková forma
kandži tategaki svislé písmo
kandži keiyoushikan kořen slova
kandži fukushi příslovce
kandži kenjougo skromná forma řeči
kandži gengogaku lingvistika
kandži hatsuon výslovnost
kandži teineigo zdvořilá forma řeči