gramatika, pravopis (bunpou)

Počet slovíček: 110
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži bushu radikál (znaku)
kandži adan řada A
kandži joshi partikule
kandži katakana katakana
kandži tategaki svislé písmo
kandži dokuzetsu vulgární jazyk
kandži jidoushi intranzitivní sloveso
kandži jouyoukanji kanji pro běžné použití
kandži kana kana (japonské slabičné abecedy)
kandži touten čárka (v textu)
kandži kutouten interpunkce
kandži uchikeshi zápor
kandži doushi sloveso
kandži kudoushi frázové sloveso
kandži teineigo zdvořilá forma řeči
kandži kan'yougo idiom, fráze
kandži gengogakusha lingvista, jazykovědec
kandži tamego neformální forma řeči
kandži godandoushi pětikmenové sloveso, godan
kandži kenjougo skromná forma řeči
kandži suru doushi SURU slovesa
kandži gengogaku lingvistika
kandži josuushi numerativ
kandži keigo keigo, zdvořilostní stupeň
kandži in'youku citace