gramatika, pravopis (bunpou)

Počet slovíček: 110
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži joshou úvodní proslov
kandži daimeishi zájmeno
kandži meishi podstatné jméno
kandži gengo jazyk, řeč
kandži godandoushi pětikmenové sloveso, godan
kandži kanadukai konvence pro zápis kany
kandži fukushi příslovce
kandži hatsuon výslovnost
kandži bunpou gramatika, pravopis
kandži kutouten interpunkce
kandži joshi partikule
kandži jidoushi intranzitivní sloveso
kandži suru doushi SURU slovesa
kandži udan řada U
kandži hougen dialekt, nářečí
kandži miraikei budoucí tvar
kandži meiyoushi přídavné jméno (na)
kandži kan'yougo idiom, fráze
kandži keigo keigo, zdvořilostní stupeň
kandži gengogaku lingvistika
kandži gimonfu otazník
kandži tategaki svislé písmo
kandži kanoukei potenciál (slovesa)
kandži kokuji kandži vymyšlené v Japonsku
kandži hantaigo antonymum, slovo opačného významu