gramatika, pravopis (bunpou)

Počet slovíček: 110
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži gairaigo přejaté slovo
kandži ichidandoushi jednokmenové sloveso, ichidan
kandži odan řada O
kandži man'yougana raná japonská slabičná abeceda z kandži
kandži bunmyaku kontext
kandži boin samohláska
kandži joutaidoushi stavové sloveso
kandži in'youku citace
kandži tategaki svislé písmo
kandži hougen dialekt, nářečí
kandži gengogaku lingvistika
kandži meishi podstatné jméno
kandži hantaigo antonymum, slovo opačného významu
kandži kokuji kandži vymyšlené v Japonsku
kandži josuushi numerativ
kandži fukisokudoushi nepravidelné sloveso
kandži kakuhenka skloňování
kandži chokusetsumokutekigo přímý předmět
kandži adan řada A
kandži goi význam slova
kandži jougo reduplikace (slova)
kandži gimonfu otazník
kandži kanoukei potenciál (slovesa)
kandži keigo keigo, zdvořilostní stupeň
kandži touten čárka (v textu)