gramatika, pravopis (bunpou)

Počet slovíček: 110
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži tadoushi tranzitivní sloveso
kandži doushi sloveso
kandži boin samohláska
kandži kougo běžný jazyk
kandži gengo jazyk, řeč
kandži kutouten interpunkce
kandži daimeishi zájmeno
kandži bunshou věta, text
kandži godandoushi pětikmenové sloveso, godan
kandži kakuhenka skloňování
kandži gengogakusha lingvista, jazykovědec
kandži uchikeshi zápor
kandži hatsuon výslovnost
kandži man'yougana raná japonská slabičná abeceda z kandži
kandži fukushi příslovce
kandži tango slovíčka
kandži chokusetsumokutekigo přímý předmět
kandži jidoushi intranzitivní sloveso
kandži hiragana hiragana
kandži ninshoudaimeishi osobní zájmeno
kandži handakuten maru, kroužek u slabik
kandži kyoutsuugo společný jazyk, mluvená japonština
kandži miraikei budoucí tvar
kandži joutaidoushi stavové sloveso
kandži onso foném