Slovíčka


仮名 kana kana (japonské slabičné abecedy)bunpou
仮
napodobený, dočasný, prozatímní, předpokládaný, ne...
Čtení: ka, ke, kari, kari-
Hlavní radikál: 人 (9) Tahy: 6 obrázek | animace | tabulka
名
jméno, slavný, proslulý, úcta, prestiž
Čtení: mei, myou, na, -na, to
Hlavní radikál: 口 (30) Tahy: 6 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
平仮名 hiragana hiraganabunpou, jlpt5
片仮名 katakana katakanabunpou, jlpt5
仮名遣い kanadukai konvence pro zápis kanybunpou
万葉仮名 man'yougana raná japonská slabičná abeceda z kandžibunpou
最初に平仮名を、次に片仮名を勉強した。 saisho ni hiragana wo,tsugi ni katakana wo benkyou shita. Nejdřív jsem se naučil hiraganu, potom katakanu.mix