slovíčka (word)

Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži レントゲンさつえいき rentgen (zařízení)
kandži がくじゅつ věda a umění, vzdělanost
kandži てをあげる zvednout ruku
kandži せっとく přesvědčování, přemlouvání
kandži さだまる být určen, rozhodnut
kandži はんこ pečeť, razítko se jménem
kandži はこびや pašerák
kandži つまり jinými slovy, jinak řečeno
kandži ますめ (1)measure, (2)square (e.g. of graph paper or Japanese manuscript paper), (3)box (e.g. on a form)
kandži ほぞんほうほう způsob skladování
kandži ほそる zeštíhlet
kandži きんこうよさん vyvážený rozpočet
kandži しそう myšlenka, idea
kandži ラグビー ragby
kandži かならずしも vždy, nutně (se záporem)
kandži やまなしけん prefektura Jamanaši
kandži くみちょう šéf (jakuzy)
kandži けいかくする plánovat
kandži なんたいどうぶつ měkkýš
kandži だいひょうさく vrcholné dílo
kandži にくしん pokrevní příbuzný
kandži ポップ pop
kandži わさび wasabi, křen
kandži ねんごう název éry
kandži よほう předpověď