slovíčka (word)

Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži はんのう reakce
kandži つづける pokračovat, postupovat
kandži めんどうくさい otrava, opruz, děs, únava
kandži けいし podceňovat
kandži しどう nastartování, aktivace, zapnutí
kandži メロン meloun (žlutý)
kandži くつ boty, obuv
kandži かんげいかい uvítací párty, večírek na přivítanou
kandži ちかぢか velmi brzy
kandži うんが kanál, průplav
kandži るいじんえん lidoop
kandži こうた ballad
kandži せいし zklidnění, spočinutí
kandži りつ procento
kandži はし most
kandži セクシー sexy
kandži ドリアン durian
kandži もしかしたら možná, snad
kandži あきたけん prefektura Akita
kandži こわがる bát se, mít strach
kandži うむ je nebo není, ano nebo ne
kandži じゅじゅつ magie
kandži ちゅうおうえき hlavní nádraží
kandži まどぎわ u okna
kandži あざらしのむれ houf tuleňů