slovíčka (word)

Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži メモリー paměť
kandži がくげい arts and sciences, liberal arts
kandži かさなり překrývání, vršení, rovnání na hromadu
kandži ふね loď
kandži こうぎょうこく průmyslové země
kandži はんどう reakce, odezva
kandži もらってくる přinést
kandži チクチク píchavá bolest,
kandži とく vysvětlovat
kandži ぎむきょういく povinná školní docházka
kandži なんじのりんじんをあいせよ (as commanded by Jesus) love your neighbour (neighbor)
kandži ぎぜん pokrytectví
kandži ぼくら my (pro muže)
kandži たんていしょうせつ detektivka
kandži ビーぶんのエー A / B
kandži しんにちか japanofil
kandži でんせん elektrické vedení, elektrický drát
kandži ていそう čistota (mravní, pohlavní), cudnost
kandži ノート zápisník, sešit
kandži サッカー fotbal
kandži せん žľaza
kandži せいじつ upřímný
kandži はたす dokončit
kandži ようがん láva
kandži いのち život