slovíčka (word)

Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži ししょう překážka
kandži あつぎ teplé oblečení
kandži からい ostrý, pálivý
kandži ほうせき drahokam, klenot
kandži ちょういんする podepsat, spečetit
kandži ひょう krupobití
kandži ふちじ guvernér prefektury (府)
kandži たいようしゅう Oceánie, státy Tichého oceánu
kandži でんききかんしゃ elektrická lokomotiva
kandži かぜとおし větrání
kandži かいしゅう konvertovat
kandži ろめん povrch silnice
kandži じゅっちゅう trik, lest, léčka
kandži ゲリラ partyzán
kandži ちかく kůra (zemská)
kandži けいし podceňovat
kandži ぼくそう pastva
kandži しょくりょうひんてん potraviny
kandži さんじょうこん třetí odmocnina
kandži ストレス stres
kandži きり mlha
kandži きょうつう společný, sdílený
kandži まちがい chyba
kandži かんじしけん zkouška ze znaků (kandži)
kandži くちぶえ hvízdnutí