slovíčka (word)

Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži じへいしょう autismus
kandži ついえる být opotřebovaný, promrhaný
kandži にゅうかん imigrační úřad
kandži せいりゅう čistý potok, čistá řeka
kandži えんちょうせん prodloužení (ve sportu)
kandži きょう dnes, dnešní den
kandži たんちょう jednotvárnost, monotónnost
kandži けっそう vzhled (zdravý, nezdravý)
kandži きしゃ reportér, novinář, korespondent
kandži ききつたえ klepy, povídačky
kandži かのうな možný, proveditelný, schůdný
kandži みせ obchod, bistro, restaurace, podnik
kandži ほぼ téměř, zhruba, přibližně
kandži けつじょ nedostatek
kandži ちがい rozdíl, rozpor, nesouhlas
kandži どくしょかんそうぶん čtenářský deník
kandži かみだのみ modlitba, žádost k bohu
kandži じけん の はんにん viník případu
kandži けいたいろん morfologie
kandži おくりもの dárek
kandži やきいん vypálená značka
kandži あらわす vyjádřit, vyjevit
kandži はたして podle očakávání
kandži およそ asi, přibližně
kandži ゆりかもめ černý racek