slovíčka (word)

Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži コンパス kompas
kandži さいきん bacil, bakterie
kandži かげき opera
kandži うちがわ vnitřní část
kandži なんぷん kolik minut
kandži たからもの poklad, drahocenná věc
kandži こどものひ Den dětí (5. května)
kandži duch, mysl, duše, vzduch, cit
kandži おんわ mírný, milý
kandži きんえん Zákaz kouření!, přestávat kouřit
kandži にとうしゃ druhá třída
kandži むろまちじだい Období Muromači (1333 – 1568)
kandži つとめる sloužit, pracovat (někde)
kandži まずしいいえ chudá rodina
kandži ひゆてき obrazný
kandži こよう zaměstnanost
kandži もとどおり tak, jak to bylo původně
kandži しょぞう vlastnit
kandži だいじ důležitý
kandži じかんわり rozvrh hodin, časový rozvrh
kandži こせい individualita, osobnost
kandži なぐさめる utěšit
kandži たいか degradace, degenerace, úpadek
kandži とうけん meč (obecně)
kandži こうこう vjazd do prístavu