slovíčka (word)

Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži ほうこうせい trend, směr; orientace
kandži つぶ zrno, kapka
kandži ばあい případ, příležitost
kandži まずい nechutný, nedobrý, nechutnající
kandži しんりゃく invaze, vpadnout
kandži しょうじょう symptomy, příznaky
kandži ねんど hlína, jíl
kandži かいもく vůbec (ne-)
kandži せっぷく rituální sebevražda, proříznutí břicha, seppuku, harakiri
kandži できる moci, dokázat, být schopný
kandži わいご sprosté slovo
kandži こんや dnes večer, dnes v noci
kandži かんぱい připít, Na zdraví!
kandži しょうばい obchod, byznys
kandži けんそううん cirostratus
kandži キス polibek, pusa
kandži けんきゅうしつ studovna, laboratoř
kandži たける vařit se (rýže), být uvařen
kandži くやしい politováníhodný, ponižující, frustrující
kandži たんすう jednotné číslo, singulár
kandži こくりつこうえん národní park
kandži ウズラ koroptev
kandži じかい příště
kandži じいん buddhistický chrám, klášter
kandži こむぎこ pšeničná mouka