slovíčka (word)

Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
kandži いんしょう dojem
kandži もくどく číst mlčky
kandži うんてんする řídit
kandži とどうふけん administrativní rozdělení Japonska
kandži らくせん být nezvolen (volby)
kandži せっけい zasněžené údolí
kandži まえ před, předtím
kandži へいき klid, ticho
kandži ゆうしゅうな výborný
kandži よゆう volnost, prostor, rezerva (abstr.)
kandži ルートエー odmocnina z A
kandži うちがわ vnitřní část
kandži すいみんやく prášky na spaní
kandži とんかつ řízek, vepřová kotleta
kandži かんせい dokončení, zkompletování
kandži あるちゅう alkoholismus
kandži ふける stárnout
kandži ベンチ lavička
kandži べんりし pantentový zástupce
kandži あら zbytky; rýžové plevy; vada (lidská); zhruba, asi
kandži とくしゅう zvláštní článek, speciální vydání
kandži ぎもんぶん tázací věta
kandži おや rodiče
kandži びわ biwa (japonská loutna)
kandži おりる vystoupit, sestoupit (např. v horách)