slovíčka (word)

Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
kandži きれる být rozřezán, být nakrájen, rozřezat se, vypršet, dojít
kandži レポート referát
kandži とうばん strážce, ve službě, pověřený
kandži ぬる malovat, omítnout, natřít, rozetřít
kandži おくれ zpoždění
kandži 2かい druhé podlaží
kandži せいてんのへきれき blesk z čistého nebe
kandži では takže
kandži じょうれん pravidelný zákazník
kandži さいまつ konec roku
kandži あしながばち vosa (dlouhonohá)
kandži さくひん dílo, produkt
kandži はな květina
kandži メアド emailová adresa (zkratka)
kandži ふくかいちょう viceprezident
kandži ごぞんじ vědět (uctivě)
kandži ナトリウム sodík (Na)
kandži かくど úhel
kandži みずたま kapka vody
kandži チョッキ vesta
kandži にふん 2 minuty
kandži でんしゃ vlak (elektrický), tramvaj
kandži はいがん setkat se s (skromně)
kandži きょうゆう podíl, společné vlastnictví, spoluvlastnictví
kandži ぜひ určitě