slovíčka (word)

Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži かぐや nábytek, obchod s nábytkem
kandži ほし hvězda
kandži かんそうき sušička
kandži ゆびさす po/ukázat na
kandži よげん předpověď, proroctví
kandži じょうほ ustoupit
kandži ノート zápisník, sešit
kandži おくれる být pozdě
kandži すきま štěrbina, mezera
kandži ろくおん nahrávka (hudební)
kandži ぎんこう banka
kandži きふ přispět (peníze, věci)
kandži さくらんぼう třešeň
kandži ごみばこ odpadkový koš
kandži きしん; きじん démon, zlý duch
kandži くつした ponožky
kandži こらい od pradávna, od nepaměti
kandži おりがみ origami
kandži たくらみ plan, design, artifice, trick, intrigue
kandži ばらばら izolovaný, rozptýlený, volný
kandži みょうごねん přespříští rok
kandži にくや řeznictví, prodejna masa
kandži ゲート brána
kandži けいしゅう člun
kandži すくなくとも alespoň