trazitívne sloveso (vtrans)

Počet slovíčok: 492
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
仕上げる shiageru dodělat, dokončit práci, vypracovat, zhotovitichidan, leda1, verb, vtrans
渡す watasu předatjlpt5, verb, vtrans
絶つ tatsu uříznoutgodan, verb, vtrans
召し上がる meshiagaru jíst (zdvořile)jlpt4, ryouri, verb, vtrans
遣わす tsukawasu poslat (poselství)godan, verb, vtrans
食う kuu jíst, žrát (nespisovné, mužská japonština)godan, leda1, verb, vtrans
増やす fuyasu zvýšit, přidat k, rozšířitgodan, jlpt3, verb, vtrans
生む umu porodit, snést (vejce), stvořitgodan, jlpt3, verb, vtrans
轢く hiku přejet (někoho autem)godan, verb, vtrans
喫する kissuru utrpět (porážku), schytat (ránu)suru, vtrans
研ぐ togu brousit, ostřitgodan, verb, vtrans
告げる tsugeru oznámit, informovatichidan, verb, vtrans
塗る nuru malovat, omítnout, natřít, rozetřítgodan, jlpt4, verb, vtrans
繋ぐ tsunagu propojit, propojovat, spojovat, svázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
打つ utsu tlouct, udeřit, vypálitgodan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
集める atsumeru sesbírat, sbírat do sbírkyichidan, jlpt4, verb, vtrans
備える sonaeru poskytnout, připravitichidan, verb, vtrans
申し上げる moushiageru říct (zdvořile)ichidan, jlpt4, verb, vtrans
支える sasaeru podpořit, zadržetichidan, verb, vintrans, vtrans
食らう kurau jíst, žrát (nespisovné, mužská japonština)godan, leda1, verb, vtrans
含める fukumeru obsahovat, zahrnovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
動かす ugokasu hýbat se, fungovat (stroj), spustit (stroj), dát do pohybugodan, jlpt3, verb, vtrans
増す masu zvyšovatgodan, verb, vintrans, vtrans
打ち破る uchiyaburu pokořit, prolomit (rekord)godan, verb, vtrans
計る hakaru měřit, vážitgodan, verb, vtrans
務める tsutomeru pracovatichidan, verb, vtrans
乗り換える norikaeru přestupovatichidan, jlpt4, verb, vtrans
繋げる tsunageru svázat s, propojitichidan, jlpt3, verb, vtrans
重ねる kasaneru nakupit, položit jeden na druhý, nahromadit, dělat znovu a znovuichidan, jlpt3, verb, vtrans
打ち消す uchikesu popíratgodan, leda1, verb, vtrans
急ぐ isogu spěchatgodan, jlpt4, verb, vintrans, vtrans
限る kagiru omezitgodan, verb, vtrans
申す mousu říci (zdvořile)godan, jlpt4, verb, vtrans
略す ryakusu zjednodušit, vynechat, vpadnoutgodan, verb, vtrans
炒める itameru osmahnout (na oleji), orestovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
区切る kugiru rozdělovat, rozčleňovatgodan, leda1, verb, vtrans
含む fukumu obsahovat, zahrnovat, mít na mysligodan, jlpt3, verb, vtrans
零れる koboreru být rozlitý, rozlít se, ronit (slzy)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
貰う morau dostávatgodan, verb, vtrans
鍛える kitaeru ukáznit, upevnit, posílitichidan, verb, vtrans
救う sukuu zachránitgodan, verb, vtrans
防ぐ fusegu bránit proti, ochránit, zabránit, odvrátitgodan, verb, vtrans
始める hajimeru začít (něco)ichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
整える totonoeru dělat pořádekichidan, verb, vtrans
払う harau platitgodan, jlpt4, verb, vtrans
付ける tsukeru dát na, nanést, připojit, zapnoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
終える oeru ukončitichidan, leda1, verb, vtrans
伺う ukagau navštívít, zeptat segodan, jlpt4, verb, vtrans
招く maneku zvátgodan, verb, vtrans
沸かす wakasu přivést do varu (něco), uvařitgodan, jlpt3, jlpt4, ryouri, verb, vtrans
御す gyosu řídit, vládnoutgodan, verb, vtrans
揚げる ageru fritovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
外す hazusu vyjmout, sundat, uvolnitgodan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
深める fukameru prohloubit, zvýšit, zesílitichidan, jlpt3, verb, vtrans
剥く muku oloupat, oškrábatjlpt3, verb, vtrans
雇う yatou zaměstnávatgodan, verb, vtrans
訴える uttaeru apelovat, obrátit se naichidan, verb, vtrans
耐える taeru snést, odolávatichidan, verb, vintrans, vtrans
捉える toraeru chytit, dopadnoutichidan, verb, vtrans
換える kaeru vyměnitichidan, verb, vtrans
引き出す hikidasu vybrat (odněkud), vyndatgodan, jlpt4, verb, vtrans
貯める tameru spořit, šetřitichidan, jlpt3, verb, vtrans
使う tsukau používat, užívatgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
仰しゃる ossharu říci (zdvořile)irregular, jlpt4, verb, vtrans
除く nozoku odstránitgodan, verb, vtrans
砕く kudaku rozbítgodan, verb, vtrans
配る kubaru rozdat, doručitgodan, verb, vtrans
高める takameru zvýšitichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
替わる kawaru vyměnit se, změnit segodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
冷やす hiyasu zchladit, ochladitgodan, jlpt3, verb, vtrans
開ける akeru otevřítichidan, jlpt5, verb, vtrans
冷ます samasu nechat (něco) zchladnoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
止す yosu nedodělat, přestatgodan, verb, vtrans
上回る uwamawaru předčit (očekávání)godan, verb, vtrans
引っ張る hipparu tahat, táhnoutgodan, verb, vtrans
供える sonaeru věnovatichidan, verb, vtrans
開く hiraku otevřít, založit, zahájit (účet, festival)godan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
解く toku vyřešit, rozvázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
切る kiru řezat, sekat, přerušit, stříhat, krájetgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
落とす otosu upustit, nechat spadnoutgodan, jlpt4, verb, vtrans
漕ぐ kogu veslovatgodan, verb, vtrans
歌う utau zpívatgodan, jlpt5, verb, vtrans
挿す sasu vložit (květ)godan, verb, vtrans
刷る suru tisknout, vytisknout, potisknoutgodan, verb, vtrans
明ける akeru skončit (období dešťů), začít (nový rok), svítatichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
苛める ijimeru šikanovat, týratichidan, jlpt3, verb, vtrans
生やす hayasu nechat si narůst (vousy, vlasy)godan, jlpt3, verb, vtrans
鳴らす narasu zazvonit (na zvonek), rozeznít (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
諭す satosu napomínatgodan, verb, vtrans
推し量る oshihakaru hádat, domnívat segodan, verb, vtrans
扱う atsukau zvládnout, vyrovnat segodan, verb, vtrans
商う akinau obchodovatgodan, verb, vtrans
提げる sageru držet v ruceichidan, verb, vtrans
拾う hirou zvednout, shromáždit, sebratgodan, jlpt4, verb, vtrans
溶く toku rozpouštět, tavitgodan, jlpt3, verb, vtrans
好く suku mít rád, mít slabost (pro)godan, leda1, verb, vtrans
思い出す omoidasu vzpomenout sigodan, jlpt3, jlpt4, leda1, verb, vtrans
抱く idaku obejmout, mít v náručí, spát s někým, sedět na vejcíchgodan, verb, vtrans
売る uru prodávatgodan, jlpt5, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5