trazitívne sloveso (vtrans)

Počet slovíčok: 500
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
訪ねる tazuneru návštívitichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
引く hiku tahat, táhnout, odečíst, hrát (na strunné nástroje)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans, vtrans
揉む momu masírovat (hnětením)godan, verb, vtrans
舐める nameru lízat, ochutnat, dělat si z někoho srandu, podceňovatichidan, verb, vtrans
褒める homeru chválitichidan, verb, vtrans
表す arawasu vyjádřit, vyjevitgodan, jlpt3, verb, vtrans
遂げる togeru dosáhnoutichidan, verb, vtrans
増やす fuyasu zvýšit, přidat k, rozšířitgodan, jlpt3, verb, vtrans
起す okosu probuditgodan, jlpt4, verb, vtrans
裏切る uragiru zraditgodan, verb, vtrans
温める atatameru zahřát, ohřátichidan, jlpt3, verb, vtrans
助ける tasukeru zachránitichidan, jlpt3, verb, vtrans
飛ばす tobasu nechat letět, odpálit (raketu)godan, jlpt3, verb, vtrans
挟む hasamu vložitgodan, verb, vtrans
立てる tateru zvýšit, vztyčit, vytvořit (plán)ichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
考え直す kangaenaosu přehodnotitgodan, verb, vtrans
悲しむ kanashimu smutnit, truchlit (nad někým/něčím)godan, verb, vtrans
経る heru projít (jít někam přes nějaké místo)ichidan, verb, vtrans
散らす chirasu rozptýlit, rozházet, rozfoukatgodan, jlpt3, verb, vtrans
貫く tsuranuku (1)to go through, to pierce, to penetrate, (2)to persist, to stick to godan, verb, vtrans
棄てる suteru vyhoditichidan, verb, vtrans
含める fukumeru obsahovat, zahrnovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
折る oru zlomit, přeložitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
休める yasumeru moci si odpočinout, nechat odpočinout, uklidnitichidan, leda1, verb, vtrans
強める tsuyomeru posílit, zesílit, zdůraznitichidan, jlpt3, verb, vtrans
問う tou ptát segodan, leda1, verb, vtrans
確かめる tashikameru zjistit, zkontrolovat, ujistit seichidan, jlpt3, verb, vtrans
弔う tomurau truchlitgodan, verb, vtrans
建てる tateru stavětichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
磨く migaku leštitgodan, jlpt5, verb, vtrans
顧みる kaerimiru ohlédnout seichidan, verb, vtrans
委ねる yudaneru svěřit (věc), přenechatichidan, verb, vtrans
注ぐ sosogu nalítgodan, verb, vtrans
炊く taku vařit (rýži)godan, jlpt3, verb, vtrans
妬む sonemu; sonemu; netamu (uk) to be jealous of, to envy, to begrudge; to be jealous, to be envious; (uk) to be jealous of, to envy, to begrudgegodan, verb, vtrans
刻む kizamu vyřezat, vyrýtgodan, verb, vtrans
含む fukumu obsahovat, zahrnovat, mít na mysligodan, jlpt3, verb, vtrans
来たす kitasu zapříčinit, přivodit (újmu)godan, leda1, verb, vtrans
買い占める kaishimeru vykoupit, skoupit všechnoichidan, verb, vtrans
取る toru vzít, brát, zvednoutgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
試す tamesu pokusit se, zkusit, vyzkoušetgodan, jlpt3, verb, vtrans
覆う oou pokrýt, skrýtgodan, verb, vtrans
抱える kakaeru držet, nositichidan, verb, vtrans
伝える tsutaeru oznámit, říctichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
見せる miseru ukázatichidan, jlpt5, verb, vtrans
削る kezuru ořezávat, omezit, brousitgodan, verb, vtrans
認める mitomeru rozeznat, schválitichidan, verb, vtrans
味わう ajiwau vychutnávat, chutitgodan, verb, vtrans
煮る niru povařit, podusit (1-2 hod.)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
襲う osou zaútočitgodan, verb, vtrans
深める fukameru prohloubit, zvýšit, zesílitichidan, jlpt3, verb, vtrans
掛ける kakeru pověsit něcoichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
空ける akeru vyprázdnit (láhev)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
枯らす karasu nechat uschnout, vysušit, usušit (vegetaci)godan, verb, vtrans
反らす sorasu ohýbat segodan, leda1, verb, vtrans
間違う machigau udělat chybu, být špatněgodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
被る koumuru trpětgodan, verb, vtrans
続ける tsudukeru pokračovat, postupovatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
漬ける tsukeru namočitichidan, jlpt4, verb, vtrans
見る miru dívat seichidan, jlpt5, verb, vtrans
納める osameru věnovat, platitichidan, verb, vtrans
攻める semeru útočitichidan, verb, vtrans
指す sasu ukázat (prstem)godan, verb, vtrans
鋳る iru razit (mince)ichidan, verb, vtrans
冷やす hiyasu zchladit, ochladitgodan, jlpt3, verb, vtrans
使い古す tsukaifurusu opotřebovat (nošením)godan, leda1, verb, vtrans
繰り返す kurikaesu opakovat, udělat něco znovugodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
仕上げる shiageru dodělat, dokončit práci, vypracovat, zhotovitichidan, leda1, verb, vtrans
唱える tonaeru recitovat, zpívat, pět, křičet, hájitichidan, verb, vtrans
慣らす narasu přivyknout, zkrotit, ohřát (něčí tělo)godan, jlpt3, verb, vtrans
流す nagasu spláchnout, omýt, setřítgodan, jlpt3, verb, vtrans
被る kaburu nosit (na hlavě)godan, verb, vtrans
包む tsutsumu zabalitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
止める tomeru zastavit něcoichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
呼ぶ yobu zavolat, pozvat, volatgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vtrans
属する zokusuru patřit, spadat podsuru, vintrans, vtrans
背負う seou nosit na zádechgodan, verb, vtrans
談ずる danzuru mluvitvtrans
奉る tatematsuru nabízet, ctítgodan, verb, vtrans
生やす hayasu nechat si narůst (vousy, vlasy)godan, jlpt3, verb, vtrans
広める hiromeru šířit (něco), rozšiřovat (něco)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
振り払う furiharau setřást, zbavit segodan, verb, vtrans
打つ utsu tlouct, udeřit, vypálitgodan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
nen pocit, dojem, myšlenkagodan, suru, verb, vtrans
濡らす nurasu promočit, namočitgodan, jlpt3, verb, vtrans
刈る karu stříhat, sekatgodan, verb, vtrans
釣る tsuru rybařitgodan, jlpt4, verb, vtrans
取り替える torikaeru vyměnitichidan, jlpt4, verb, vtrans
揃える soroeru shromáždit, dát dohromadyichidan, jlpt3, verb, vtrans
読む yomu čístgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
及ぼす oyobosu vyvíjet, způsobitgodan, verb, vtrans
縮める chidimeru zkrátit (něco)ichidan, verb, vtrans
示す shimesu ukázatgodan, verb, vtrans
引き継ぐ hikitsugu převzít, předatgodan, verb, vtrans
離す hanasu oddělit, rozejít, pustit, opustitgodan, jlpt3, verb, vtrans
広げる hirogeru rozprostřít (látku), roztáhnout (křídla, ruce), rozšířit (území)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
掻き分ける kakiwakeru prorazit si cestu, prosadit (něčí) způsob/myšlenkuichidan, verb, vtrans
打ち消す uchikesu popíratgodan, leda1, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5