trazitívne sloveso (vtrans)

Počet slovíčok: 492
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
繰り返す kurikaesu opakovat, udělat něco znovugodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
抱く idaku obejmout, mít v náručí, spát s někým, sedět na vejcíchgodan, verb, vtrans
聞き分ける kikiwakeru rozlišit poslechemichidan, leda1, verb, vtrans
犯す okasu spáchat (zločin)godan, verb, vtrans
飛ばす tobasu nechat letět, odpálit (raketu)godan, jlpt3, verb, vtrans
捉える toraeru chytit, dopadnoutichidan, verb, vtrans
隠す kakusu schovat, skrýtgodan, jlpt3, verb, vtrans
揉む momu masírovat (hnětením)godan, verb, vtrans
汚す yogosu zašpinit, kontaminovat, znečistitgodan, jlpt3, verb, vtrans
急ぐ isogu spěchatgodan, jlpt4, verb, vintrans, vtrans
覚える oboeru pamatovat siichidan, jlpt5, verb, vtrans
語る kataru mluvit, říkatgodan, verb, vtrans
努める tsutomeru snažit seichidan, verb, vtrans
表す arawasu vyjádřit, vyjevitgodan, jlpt3, verb, vtrans
配る kubaru rozdat, doručitgodan, verb, vtrans
燃やす moyasu spálit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
振り払う furiharau setřást, zbavit segodan, verb, vtrans
画く kaku malovat, kreslitgodan, verb, vtrans
当てる ateru narazit (něčím)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
彩る irodoru obarvitgodan, verb, vtrans
確かめる tashikameru zjistit, zkontrolovat, ujistit seichidan, jlpt3, verb, vtrans
引っ張る hipparu tahat, táhnoutgodan, verb, vtrans
縫う nuu šít, sešívatgodan, verb, vtrans
考え直す kangaenaosu přehodnotitgodan, verb, vtrans
許す yurusu dovolit; prominoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
伺う ukagau navštívít, zeptat segodan, jlpt4, verb, vtrans
締める shimeru svázatichidan, jlpt5, verb, vtrans
物語る monogataru vyprávět, říkatgodan, verb, vtrans
摘む tsumu trhat, vybratgodan, verb, vtrans
散らす chirasu rozptýlit, rozházet, rozfoukatgodan, jlpt3, verb, vtrans
刷る suru tisknout, vytisknout, potisknoutgodan, verb, vtrans
捲る mekuru otáčet stránky, strhnoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
掻き分ける kakiwakeru prorazit si cestu, prosadit (něčí) způsob/myšlenkuichidan, verb, vtrans
取り上げる toriageru vzít, zvednoutichidan, verb, vtrans
化かす bakasu začarovat, očarovat, proměnitgodan, leda1, verb, vtrans
開ける akeru otevřítichidan, jlpt5, verb, vtrans
濯ぐ susugu opláchnout; zbavit se hanby, dosáhnout odplatygodan, verb, vtrans
喫する kissuru utrpět (porážku), schytat (ránu)suru, vtrans
試す tamesu pokusit se, zkusit, vyzkoušetgodan, jlpt3, verb, vtrans
商う akinau obchodovatgodan, verb, vtrans
替える kaeru vyměnit, zaměnit, nahraditichidan, jlpt3, verb, vtrans
顧みる kaerimiru ohlédnout seichidan, verb, vtrans
揃える soroeru shromáždit, dát dohromadyichidan, jlpt3, verb, vtrans
揺らす yurasu houpat (něčím), třást (něčím)godan, jlpt3, verb, vtrans
仰しゃる ossharu říci (zdvořile)irregular, jlpt4, verb, vtrans
習う narau učit segodan, jlpt5, verb, vtrans
吐く haku zvracetbyouki, godan, verb, vtrans
遣わす tsukawasu poslat (poselství)godan, verb, vtrans
炊く taku vařit (rýži)godan, jlpt3, verb, vtrans
追い掛ける oikakeru honit, bežet za, pronásledovatichidan, verb, vtrans
結ぶ musubu uvázat (něco), svázat (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
蒸す musu napařovat, dusit v páře, být parný, být dusnýgodan, jlpt3, verb, vtrans
失う ushinau ztratit, rozloučit segodan, verb, vtrans
手に入れる teniireru získat, sehnatichidan, verb, vtrans
打っ殺す bukkorosu umlátit k smrtigodan, sensou, verb, vtrans
濯ぐ sosogu opláchnout; zbavit se hanby, dosáhnout odplatygodan, verb, vtrans
打ち破る uchiyaburu pokořit, prolomit (rekord)godan, verb, vtrans
間違う machigau udělat chybu, být špatněgodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
諦める akirameru vzdát seichidan, verb, vtrans
嫌う kirau nenávidět, nesnášetgodan, verb, vtrans
削る kezuru ořezávat, omezit, brousitgodan, verb, vtrans
勉める tsutomeru snažit se, zkoušetichidan, verb, vtrans
譲る yuzuru postoupit, dát, předat, přenechatgodan, jlpt3, verb, vtrans
落とす otosu upustit, nechat spadnoutgodan, jlpt4, verb, vtrans
話す hanasu mluvit, povídat sigodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
切り上げる kiriageru zaokrouhlit nahoruichidan, math, verb, vtrans
支える sasaeru podpořit, zadržetichidan, verb, vintrans, vtrans
煮る niru povařit, podusit (1-2 hod.)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
取り戻す torimodosu vzít zpět, znovu získatgodan, verb, vtrans
吹き飛ばす fukitobasu odfouknoutgodan, verb, vtrans
見かける mikakeru všimnout si, zpozorovat, zahlédnoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
唱える tonaeru recitovat, zpívat, pět, křičet, hájitichidan, verb, vtrans
下ろす orosu snížit, sundat, vysadit (z auta), vyložitgodan, verb, vtrans
漏れ聞く morekiku zaslechnout, tajně vyslechnoutgodan, verb, vtrans
殺す korosu zabítgodan, jlpt3, sensou, verb, vtrans
入れる ireru vložit, přidatichidan, jlpt5, verb, vtrans
壊す kowasu rozbít, zničitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
濯ぐ yusugu opláchnout; zbavit se hanby, dosáhnout odplatygodan, verb, vtrans
鍛える kitaeru ukáznit, upevnit, posílitichidan, verb, vtrans
慣らす narasu přivyknout, zkrotit, ohřát (něčí tělo)godan, jlpt3, verb, vtrans
寝かせる nekaseru uložit ke spaníichidan, verb, vtrans
染める someru obarvitichidan, verb, vtrans
納める osameru věnovat, platitichidan, verb, vtrans
嗅ぐ kagu cítit (vůni, zápach)godan, jlpt3, verb, vtrans
練る neru hníst, válet (těsto)godan, verb, vtrans
破る yaburu porušit, roztrhnoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
思い出す omoidasu vzpomenout sigodan, jlpt3, jlpt4, leda1, verb, vtrans
祈る inoru modlit segodan, jlpt3, jlpt4, kami, verb, vtrans
切り捨てる kirisuteru zaokrouhlit dolůichidan, math, verb, vtrans
略す ryakusu zjednodušit, vynechat, vpadnoutgodan, verb, vtrans
御す gyosu řídit, vládnoutgodan, verb, vtrans
設ける moukeru zřídit, založitichidan, verb, vtrans
纏める matomeru dát dohromady, sjednotit, sesbíratichidan, jlpt3, verb, vtrans
nen pocit, dojem, myšlenkagodan, suru, verb, vtrans
測る hakaru měřit, vážit, zjistitgodan, verb, vtrans
試みる kokoromiru zkusit, pokusit seichidan, verb, vtrans
求める motomeru usilovat o, vyhledávat, toužit poichidan, verb, vtrans
教える oshieru vyučovat, informovat, poučit, učit (někoho)jlpt5, verb, vtrans
下げる sageru viset, zklamatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5