trazitívne sloveso (vtrans)

Počet slovíčok: 507
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
貢ぐ mitsugu to support, to financegodan, verb, vtrans
言い返す iikaesu odpovídat, odpovědět, reagovatgodan, verb, vtrans
振り払う furiharau setřást, zbavit segodan, verb, vtrans
欠く kaku nedostávat se, odlomitgodan, verb, vtrans
付ける tsukeru dát na, nanést, připojit, zapnoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
計る hakaru měřit, vážitgodan, verb, vtrans
空ける akeru vyprázdnit (láhev)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
手に入れる teniireru získat, sehnatichidan, verb, vtrans
削る kezuru ořezávat, omezit, brousitgodan, verb, vtrans
摘む tsumu trhat, vybratgodan, verb, vtrans
話す hanasu mluvit, povídat sigodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
伺う ukagau navštívít, zeptat segodan, jlpt4, verb, vtrans
仰しゃる ossharu říci (zdvořile)irregular, jlpt4, verb, vtrans
替わる kawaru vyměnit se, změnit segodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
炒める itameru osmahnout (na oleji), orestovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
隠す kakusu schovat, skrýtgodan, jlpt3, verb, vtrans
掻き分ける kakiwakeru prorazit si cestu, prosadit (něčí) způsob/myšlenkuichidan, verb, vtrans
漬ける tsukeru namočitichidan, jlpt4, verb, vtrans
練る neru hníst, válet (těsto)godan, verb, vtrans
唱える tonaeru recitovat, zpívat, pět, křičet, hájitichidan, verb, vtrans
喫する kissuru utrpět (porážku), schytat (ránu)suru, vtrans
分ける wakeru rozdělit, oddělitichidan, jlpt3, verb, vtrans
壊す kowasu rozbít, zničitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
開ける akeru otevřítichidan, jlpt5, verb, vtrans
挟む hasamu vložitgodan, verb, vtrans
貯める tameru spořit, šetřitichidan, jlpt3, verb, vtrans
救う sukuu zachránitgodan, verb, vtrans
燃やす moyasu spálit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
揃える soroeru shromáždit, dát dohromadyichidan, jlpt3, verb, vtrans
使い古す tsukaifurusu opotřebovat (nošením)godan, leda1, verb, vtrans
漏れ聞く morekiku zaslechnout, tajně vyslechnoutgodan, verb, vtrans
納める osameru věnovat, platitichidan, verb, vtrans
遣わす tsukawasu poslat (poselství)godan, verb, vtrans
明かす akasu prozradit, odhalitgodan, leda1, verb, vtrans
祈る inoru modlit segodan, jlpt3, jlpt4, kami, verb, vtrans
植える ueru pěstovatichidan, jlpt4, verb, vtrans
落とす otosu upustit, nechat spadnoutgodan, jlpt4, verb, vtrans
苛める ijimeru šikanovat, týratichidan, jlpt3, verb, vtrans
揚げる ageru fritovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
貫く tsuranuku (1)to go through, to pierce, to penetrate, (2)to persist, to stick to godan, verb, vtrans
縫う nuu šít, sešívatgodan, verb, vtrans
失う ushinau ztratit, rozloučit segodan, verb, vtrans
止める tomeru zastavit něcoichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
見送る miokuru vyprovoditgodan, verb, vtrans
nen pocit, dojem, myšlenkagodan, suru, verb, vtrans
打ち破る uchiyaburu pokořit, prolomit (rekord)godan, verb, vtrans
奪う ubau ukrástgodan, verb, vtrans
下げる sageru viset, zklamatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
弔う tomurau truchlitgodan, verb, vtrans
解く toku vyřešit, rozvázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
耐える taeru snést, odolávatichidan, verb, vintrans, vtrans
捲る mekuru otáčet stránky, strhnoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
勉める tsutomeru snažit se, zkoušetichidan, verb, vtrans
広める hiromeru šířit (něco), rozšiřovat (něco)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
試みる kokoromiru zkusit, pokusit seichidan, verb, vtrans
属する zokusuru patřit, spadat podsuru, vintrans, vtrans
支える sasaeru podpořit, zadržetichidan, verb, vintrans, vtrans
合わす awasu spojovat se, slučovat segodan, leda1, verb, vtrans
合わせる awaseru sloučit, spojit, dát dohromadyichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
受ける ukeru podstoupit zkoušku, výukuichidan, jlpt4, verb, vtrans
思い出す omoidasu vzpomenout sigodan, jlpt3, jlpt4, leda1, verb, vtrans
騙す damasu podvéstgodan, jlpt3, verb, vtrans
配る kubaru rozdat, doručitgodan, verb, vtrans
妬む sonemu; sonemu; netamu (uk) to be jealous of, to envy, to begrudge; to be jealous, to be envious; (uk) to be jealous of, to envy, to begrudgegodan, verb, vtrans
替える kaeru vyměnit, zaměnit, nahraditichidan, jlpt3, verb, vtrans
下ろす orosu snížit, sundat, vysadit (z auta), vyložitgodan, verb, vtrans
取り替える torikaeru vyměnitichidan, jlpt4, verb, vtrans
定める sadameru rozhodnout, určitichidan, verb, vtrans
生かす ikasu nejlépe využítgodan, verb, vintrans, vtrans
鍛える kitaeru ukáznit, upevnit, posílitichidan, verb, vtrans
弱める yowameru oslabit, zeslabovat, snižovat, ředitichidan, jlpt3, verb, vtrans
知らせる shiraseru dát vědět, informovat, sdělitichidan, jlpt4, verb, vtrans
入れる ireru vložit, přidatichidan, jlpt5, verb, vtrans
覆う oou pokrýt, skrýtgodan, verb, vtrans
溶く toku rozpouštět, tavitgodan, jlpt3, verb, vtrans
捉える toraeru chytit, dopadnoutichidan, verb, vtrans
結ぶ musubu uvázat (něco), svázat (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
嗅ぐ kagu cítit (vůni, zápach)godan, jlpt3, verb, vtrans
広げる hirogeru rozprostřít (látku), roztáhnout (křídla, ruce), rozšířit (území)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
禁じる kinjiru zakázatichidan, verb, vtrans
及ぼす oyobosu vyvíjet, způsobitgodan, verb, vtrans
略す ryakusu zjednodušit, vynechat, vpadnoutgodan, verb, vtrans
見上げる miageru vzhlížet, zvednout oči, obdivovatichidan, verb, vtrans
促す unagasu naléhat, stisknoutgodan, verb, vtrans
御す gyosu řídit, vládnoutgodan, verb, vtrans
話し合う hanashiau diskutovatgodan, leda1, verb, vtrans
写す utsusu kopírovat, fotit, fotografovatgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
思う omou myslet (si), domnívat segodan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
刺す sasu zapíchnout, bodnout, vrazitgodan, jlpt3, verb, vtrans
刷る suru tisknout, vytisknout, potisknoutgodan, verb, vtrans
嫌う kirau nenávidět, nesnášetgodan, verb, vtrans
測る hakaru měřit, vážit, zjistitgodan, verb, vtrans
盗む nusumu krástgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
追い払う oiharau vyhnatgodan, verb, vtrans
utsuwa miska, mísa, nádoba, schopnost, kapacitagodan, ichidan, verb, vtrans
訴える uttaeru apelovat, obrátit se naichidan, verb, vtrans
寄せる yoseru přiblížit, přisunoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
調べる shiraberu vyšetřovat, prozkoumat, vyhledatichidan, jlpt4, verb, vtrans
教える oshieru vyučovat, informovat, poučit, učit (někoho)jlpt5, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6