trazitívne sloveso (vtrans)

Počet slovíčok: 501
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
商う akinau obchodovatgodan, verb, vtrans
使う tsukau používat, užívatgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
通す toosu propouštět (něco), propustit, provléknout, projít něčím, dát do (něčeho)godan, jlpt3, verb, vtrans
引き離す hikihanasu roztrhnout, rozdělitgodan, verb, vtrans
扱う atsukau zvládnout, vyrovnat segodan, verb, vtrans
接ぐ tsugu spojit, přiblížitgodan, verb, vtrans
割く saku rozseknout, rozetnout, udělat si čas, zasvětitgodan, verb, vtrans
急ぐ isogu spěchatgodan, jlpt4, verb, vintrans, vtrans
選ぶ erabu vybratgodan, jlpt4, verb, vtrans
追い掛ける oikakeru honit, bežet za, pronásledovatichidan, verb, vtrans
治す naosu vyléčit, uzdravitgodan, jlpt3, verb, vtrans
遮る saegiru přerušitgodan, verb, vtrans
戻す modosu vrátitgodan, verb, vtrans
示す shimesu ukázatgodan, verb, vtrans
捨てる suteru vyhoditichidan, jlpt4, verb, vtrans
来たす kitasu zapříčinit, přivodit (újmu)godan, leda1, verb, vtrans
空ける akeru vyprázdnit (láhev)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
諦める akirameru vzdát seichidan, verb, vtrans
切る kiru řezat, sekat, přerušit, stříhat, krájetgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
過ごす sugosu strávit (čas), trávit (čas)godan, jlpt3, verb, vtrans
嘲る azakeru (uk) to scoff, to laugh at, to make fun of, to ridicule, to jeer atgodan, verb, vtrans
避ける sakeru vyhnout se (situaci)ichidan, verb, vtrans
果たす hatasu dokončitgodan, verb, vtrans
養う yashinau pěstovat, podporovatgodan, verb, vtrans
伺う ukagau navštívít, zeptat segodan, jlpt4, verb, vtrans
送る okuru odeslat, poslatgodan, jlpt4, verb, vtrans
取り戻す torimodosu vzít zpět, znovu získatgodan, verb, vtrans
亡くす nakusu ztratit (něco/někoho), zbavit segodan, jlpt3, verb, vtrans
拒む kobamu odmítnoutgodan, verb, vtrans
引き分ける hikiwakeru remízovatichidan, verb, vtrans
編む amu pléstgodan, verb, vtrans
育てる sodateru vychovávatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
使い古す tsukaifurusu opotřebovat (nošením)godan, leda1, verb, vtrans
寝かせる nekaseru uložit ke spaníichidan, verb, vtrans
好く suku mít rád, mít slabost (pro)godan, leda1, verb, vtrans
移す utsusu přemístit, změnit místo, přenášet (nemoc)godan, jlpt3, verb, vtrans
唄う utau (1)to sing, (2)to sing (one's praises in a poem, etc.), to compose a poem, to recite a poem godan, verb, vtrans
避ける yokeru vyhnout se (někomu)ichidan, verb, vtrans
押し出す oshidasu vytlačitgodan, verb, vtrans
追い抜く oinuku předjet, předstihnoutgodan, verb, vtrans
仰しゃる ossharu říci (zdvořile)irregular, jlpt4, verb, vtrans
起す okosu probuditgodan, jlpt4, verb, vtrans
漬ける tsukeru namočitichidan, jlpt4, verb, vtrans
吹き飛ばす fukitobasu odfouknoutgodan, verb, vtrans
生む umu porodit, snést (vejce), stvořitgodan, jlpt3, verb, vtrans
据える sueru umístitichidan, verb, vtrans
絶つ tatsu uříznoutgodan, verb, vtrans
開ける akeru otevřítichidan, jlpt5, verb, vtrans
訪ねる tazuneru návštívitichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
立てる tateru zvýšit, vztyčit, vytvořit (plán)ichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
広める hiromeru šířit (něco), rozšiřovat (něco)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
噛む kamu kousnoutgodan, verb, vtrans
好む konomu mít rád, mít v obliběgodan, leda1, verb, vtrans
与える ataeru dávat, poskytnoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
召し入れる meshiireru to call inichidan, verb, vtrans
惜しむ oshimu ušetřit, litovatgodan, verb, vtrans
例える tatoeru přirovnatichidan, verb, vtrans
言い返す iikaesu odpovídat, odpovědět, reagovatgodan, verb, vtrans
落とす otosu upustit, nechat spadnoutgodan, jlpt4, verb, vtrans
折る oru zlomit, přeložitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
止める tomeru zastavit něcoichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
設ける moukeru zřídit, založitichidan, verb, vtrans
動かす ugokasu hýbat se, fungovat (stroj), spustit (stroj), dát do pohybugodan, jlpt3, verb, vtrans
備える sonaeru poskytnout, připravitichidan, verb, vtrans
限る kagiru omezitgodan, verb, vtrans
入れる ireru vložit, přidatichidan, jlpt5, verb, vtrans
建てる tateru stavětichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
広げる hirogeru rozprostřít (látku), roztáhnout (křídla, ruce), rozšířit (území)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
覗く nozoku pokukovat, nakouknout, kradmo nahlédnoutgodan, verb, vtrans
守る mamoru hlídat, střežit, chránitgodan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
得る eru získat, nabýtichidan, jlpt3, verb, vtrans
召す mesu (1)(hon) to call, to invite, to send for, to summon, (2)to eat, to drink, (3)to put on, to wear, (4)to ride, (5)to catch (a cold), to take (a bath), to tickle (one's fancy), to put on (years), to godan, verb, vtrans
欠かす kakasu selhánígodan, verb, vtrans
営む itonamu vykonávat, provozovatgodan, verb, vtrans
隠す kakusu schovat, skrýtgodan, jlpt3, verb, vtrans
思い出す omoidasu vzpomenout sigodan, jlpt3, jlpt4, leda1, verb, vtrans
取り替える torikaeru vyměnitichidan, jlpt4, verb, vtrans
成す nasu vytvořit, založitgodan, verb, vtrans
零れる koboreru být rozlitý, rozlít se, ronit (slzy)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
燃やす moyasu spálit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
捲る mekuru otáčet stránky, strhnoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
招く maneku zvátgodan, verb, vtrans
教える oshieru vyučovat, informovat, poučit, učit (někoho)jlpt5, verb, vtrans
伝える tsutaeru oznámit, říctichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
代える kaeru vyměnit, nahraditichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
成り立つ naritatsu sestávat, skládat segodan, verb, vintrans, vtrans
回す mawasu otáčet, nechat kolovatgodan, leda1, verb, vtrans
勧める susumeru doporučit, nabídnout, navrhnout (podle osobního názoru)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
貢ぐ mitsugu to support, to financegodan, verb, vtrans
追う ou následovat, vyhnatgodan, verb, vtrans
産む umu porodit, vyrobitgodan, verb, vtrans
縫う nuu šít, sešívatgodan, verb, vtrans
思う omou myslet (si), domnívat segodan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
掛ける kakeru pověsit něcoichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
盗む nusumu krástgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
費やす tsuiyasu utratitgodan, verb, vtrans
剥く muku oloupat, oškrábatjlpt3, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5