trazitívne sloveso (vtrans)

Počet slovíčok: 506
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
止す yosu nedodělat, přestatgodan, verb, vtrans
込める komeru obsáhnoutichidan, verb, vtrans
試す tamesu pokusit se, zkusit, vyzkoušetgodan, jlpt3, verb, vtrans
戻す modosu vrátitgodan, verb, vtrans
示す shimesu ukázatgodan, verb, vtrans
使う tsukau používat, užívatgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
拾う hirou zvednout, shromáždit, sebratgodan, jlpt4, verb, vtrans
離す hanasu oddělit, rozejít, pustit, opustitgodan, jlpt3, verb, vtrans
変わる kawaru změnit (se), být změněngodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans, vtrans
贈る okuru darovat, dátgodan, verb, vtrans
炊く taku vařit (rýži)godan, jlpt3, verb, vtrans
接ぐ tsugu spojit, přiblížitgodan, verb, vtrans
釣る tsuru rybařitgodan, jlpt4, verb, vtrans
零れる koboreru být rozlitý, rozlít se, ronit (slzy)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
諭す satosu napomínatgodan, verb, vtrans
貸す kasu zapůjčit (někomu), půjčit (někomu)godan, jlpt5, verb, vtrans
治める osameru vládnoutichidan, verb, vtrans
間違う machigau udělat chybu, být špatněgodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
引き分ける hikiwakeru remízovatichidan, verb, vtrans
編む amu pléstgodan, verb, vtrans
切る kiru řezat, sekat, přerušit, stříhat, krájetgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
踏む fumu šlápnout (na)godan, jlpt4, verb, vtrans
伸ばす nobasu růst do délky (vlasy, vousy), natáhnout, prodlužovat (se)godan, jlpt3, verb, vtrans
考える kangaeru myslet, přemýšlet, uvažovatichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
満たす mitasu plnitgodan, verb, vtrans
煮る niru povařit, podusit (1-2 hod.)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
果たす hatasu dokončitgodan, verb, vtrans
手伝う tetsudau pomoctgodan, jlpt4, verb, vtrans
剥く muku oloupat, oškrábatjlpt3, verb, vtrans
犯す okasu spáchat (zločin)godan, verb, vtrans
借りる kariru vypůjčit, pronajmout siichidan, jlpt5, verb, vtrans
研ぐ togu brousit, ostřitgodan, verb, vtrans
慣らす narasu přivyknout, zkrotit, ohřát (něčí tělo)godan, jlpt3, verb, vtrans
絶つ tatsu uříznoutgodan, verb, vtrans
好く suku mít rád, mít slabost (pro)godan, leda1, verb, vtrans
間違える machigaeru udělat chybu, pokazit, spléstichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
延ばす nobasu odložit (něco), odsunout (něco), zpozdit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
決める kimeru rozhodnoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
努める tsutomeru snažit seichidan, verb, vtrans
押し出す oshidasu vytlačitgodan, verb, vtrans
届ける todokeru dodat, doručit, poslat, dosáhnoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
冷ます samasu nechat (něco) zchladnoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
彩る irodoru obarvitgodan, verb, vtrans
聞く kiku poslouchat, ptát se, žádatgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
計る hakaru měřit, vážitgodan, verb, vtrans
流す nagasu spláchnout, omýt, setřítgodan, jlpt3, verb, vtrans
備える sonaeru poskytnout, připravitichidan, verb, vtrans
好む konomu mít rád, mít v obliběgodan, leda1, verb, vtrans
迎える mukaeru jít se s někým setkat, jít pro někohoichidan, jlpt4, verb, vtrans
望む nozomu toužit, přát sigodan, jlpt3, verb, vtrans
比べる kuraberu srovnávat, porovnávatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
摘む tsumu trhat, vybratgodan, verb, vtrans
例える tatoeru přirovnatichidan, verb, vtrans
直す naosu opravitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
鳴らす narasu zazvonit (na zvonek), rozeznít (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
無くす nakusu ztratit něco, zbavit segodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
役立てる yakudateru využít (něčeho k něčemu)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
濯ぐ susugu opláchnout; zbavit se hanby, dosáhnout odplatygodan, verb, vtrans
消す kesu vymazat, odstranit, vypnout, zhasnoutgodan, jlpt5, verb, vtrans
救う sukuu zachránitgodan, verb, vtrans
喫する kissuru utrpět (porážku), schytat (ránu)suru, vtrans
濡らす nurasu promočit, namočitgodan, jlpt3, verb, vtrans
限る kagiru omezitgodan, verb, vtrans
守る mamoru hlídat, střežit, chránitgodan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
止める yameru zastavit (něco)ichidan, jlpt4, verb, vtrans
乗せる noseru svézt někoho, naložit, nechat někoho účastnit seichidan, jlpt3, verb, vtrans
炒める itameru osmahnout (na oleji), orestovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
遣わす tsukawasu poslat (poselství)godan, verb, vtrans
営む itonamu vykonávat, provozovatgodan, verb, vtrans
産む umu porodit, vyrobitgodan, verb, vtrans
投げる nageru hodit, hodichidan, jlpt4, verb, vtrans
暖める atatameru zahřát, ohřátichidan, jlpt3, verb, vtrans
濯ぐ sosogu opláchnout; zbavit se hanby, dosáhnout odplatygodan, verb, vtrans
閉める shimeru zavřítichidan, jlpt5, verb, vtrans
耐える taeru snést, odolávatichidan, verb, vintrans, vtrans
打ち破る uchiyaburu pokořit, prolomit (rekord)godan, verb, vtrans
覚ます samasu zbavit se (něčeho), vystřízlivět z, otevřít (oči)godan, jlpt3, verb, vtrans
招く maneku zvátgodan, verb, vtrans
回す mawasu otáčet, nechat kolovatgodan, leda1, verb, vtrans
掛ける kakeru krát, násobitichidan, jlpt3, math, verb, vtrans
載せる noseru vydat, publikovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
揚げる ageru fritovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
支える sasaeru podpořit, zadržetichidan, verb, vintrans, vtrans
略す ryakusu zjednodušit, vynechat, vpadnoutgodan, verb, vtrans
告げる tsugeru oznámit, informovatichidan, verb, vtrans
為さる nasaru dělat (zdvořile)irregular, jlpt4, verb, vtrans
温める atatameru zahřát, ohřátichidan, jlpt3, verb, vtrans
濯ぐ yusugu opláchnout; zbavit se hanby, dosáhnout odplatygodan, verb, vtrans
知る shiru znát, rozumět, vědětgodan, jlpt5, verb, vtrans
捉える toraeru chytit, dopadnoutichidan, verb, vtrans
鍛える kitaeru ukáznit, upevnit, posílitichidan, verb, vtrans
祝う iwau oslavovatgodan, jlpt3, verb, vtrans
除く nozoku odstránitgodan, verb, vtrans
乗り回す norimawasu projíždět se (na koni, v autě, na kole)godan, leda1, verb, vtrans
割る waru dělenomath, verb, vtrans
残す nokosu nechat (za), zanechat, odkázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
配る kubaru rozdat, doručitgodan, verb, vtrans
刷る suru tisknout, vytisknout, potisknoutgodan, verb, vtrans
御す gyosu řídit, vládnoutgodan, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6