trazitívne sloveso (vtrans)

Počet slovíčok: 492
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
開ける akeru otevřítichidan, jlpt5, verb, vtrans
貯める tameru spořit, šetřitichidan, jlpt3, verb, vtrans
商う akinau obchodovatgodan, verb, vtrans
役立てる yakudateru využít (něčeho k něčemu)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
顧みる kaerimiru ohlédnout seichidan, verb, vtrans
欠かす kakasu selhánígodan, verb, vtrans
抱く idaku obejmout, mít v náručí, spát s někým, sedět na vejcíchgodan, verb, vtrans
刈る karu stříhat, sekatgodan, verb, vtrans
混じる majiru smíchat se, vmísit segodan, ichidan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
取る toru vzít, brát, zvednoutgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
替わる kawaru vyměnit se, změnit segodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
仰しゃる ossharu říci (zdvořile)irregular, jlpt4, verb, vtrans
追い掛ける oikakeru honit, bežet za, pronásledovatichidan, verb, vtrans
切り捨てる kirisuteru zaokrouhlit dolůichidan, math, verb, vtrans
斬り刻む kirikizamu rozsekat, rozřezat, rozdrtit, rozemlítgodan, sensou, verb, vtrans
見破る miyaburu prokouknout něčí plán, mít bystré oko, dostat se na kloubgodan, verb, vtrans
解く toku vyřešit, rozvázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
諦める akirameru vzdát seichidan, verb, vtrans
暖める atatameru zahřát, ohřátichidan, jlpt3, verb, vtrans
削る kezuru ořezávat, omezit, brousitgodan, verb, vtrans
追う ou následovat, vyhnatgodan, verb, vtrans
画く kaku malovat, kreslitgodan, verb, vtrans
履く haku obout sigodan, verb, vtrans
曲げる mageru ohnout, překroutit, zastavit (do zastavárny)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
反らす sorasu ohýbat segodan, leda1, verb, vtrans
苛める ijimeru šikanovat, týratichidan, jlpt3, verb, vtrans
落とす otosu upustit, nechat spadnoutgodan, jlpt4, verb, vtrans
歌う utau zpívatgodan, jlpt5, verb, vtrans
取り戻す torimodosu vzít zpět, znovu získatgodan, verb, vtrans
悔やむ kuyamu litovatemo, godan, verb, vtrans
入れる ireru vložit, přidatichidan, jlpt5, verb, vtrans
溶く toku rozpouštět, tavitgodan, jlpt3, verb, vtrans
寝かせる nekaseru uložit ke spaníichidan, verb, vtrans
温める atatameru zahřát, ohřátichidan, jlpt3, verb, vtrans
納める osameru věnovat, platitichidan, verb, vtrans
遂げる togeru dosáhnoutichidan, verb, vtrans
取り上げる toriageru vzít, zvednoutichidan, verb, vtrans
轢く hiku přejet (někoho autem)godan, verb, vtrans
巻く maku stáčet, svinovatgodan, jlpt3, verb, vtrans
仕上げる shiageru dodělat, dokončit práci, vypracovat, zhotovitichidan, leda1, verb, vtrans
騙す damasu podvéstgodan, jlpt3, verb, vtrans
思い出す omoidasu vzpomenout sigodan, jlpt3, jlpt4, leda1, verb, vtrans
売る uru prodávatgodan, jlpt5, verb, vtrans
吹き飛ばす fukitobasu odfouknoutgodan, verb, vtrans
唱える tonaeru recitovat, zpívat, pět, křičet, hájitichidan, verb, vtrans
裏切る uragiru zraditgodan, verb, vtrans
教える oshieru vyučovat, informovat, poučit, učit (někoho)jlpt5, verb, vtrans
溶かす tokasu rozpouštět, tavitgodan, jlpt3, verb, vtrans
噛む kamu kousnoutgodan, verb, vtrans
強める tsuyomeru posílit, zesílit, zdůraznitichidan, jlpt3, verb, vtrans
属する zokusuru patřit, spadat podsuru, vintrans, vtrans
棄てる suteru vyhoditichidan, verb, vtrans
手に入れる teniireru získat, sehnatichidan, verb, vtrans
増す masu zvyšovatgodan, verb, vintrans, vtrans
任せる makaseru svěřit, pověřit, nechat na někomichidan, jlpt3, verb, vtrans
打つ utsu tlouct, udeřit, vypálitgodan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
刺す sasu zapíchnout, bodnout, vrazitgodan, jlpt3, verb, vtrans
思う omou myslet (si), domnívat segodan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
押す osu tlačit, stisknoutgodan, jlpt5, verb, vtrans
設ける moukeru zřídit, založitichidan, verb, vtrans
nen pocit, dojem, myšlenkagodan, suru, verb, vtrans
休める yasumeru moci si odpočinout, nechat odpočinout, uklidnitichidan, leda1, verb, vtrans
買う kau koupitgodan, jlpt5, verb, vtrans
抜く nuku odstranit, vynechat, uvolnitgodan, jlpt3, verb, vtrans
覗く nozoku pokukovat, nakouknout, kradmo nahlédnoutgodan, verb, vtrans
買い占める kaishimeru vykoupit, skoupit všechnoichidan, verb, vtrans
及ぼす oyobosu vyvíjet, způsobitgodan, verb, vtrans
刻む kizamu vyřezat, vyrýtgodan, verb, vtrans
漏れ聞く morekiku zaslechnout, tajně vyslechnoutgodan, verb, vtrans
貰う morau dostávatgodan, verb, vtrans
減らす herasu zmenšit, polevit, snížitgodan, jlpt3, verb, vtrans
打ち消す uchikesu popíratgodan, leda1, verb, vtrans
埋める umeru pohřbít, zaplnitichidan, jlpt3, verb, vtrans
飾る kazaru vyzdobit, ozdobitgodan, jlpt4, verb, vtrans
覚える oboeru pamatovat siichidan, jlpt5, verb, vtrans
成す nasu vytvořit, založitgodan, verb, vtrans
生かす ikasu nejlépe využítgodan, verb, vintrans, vtrans
来たす kitasu zapříčinit, přivodit (újmu)godan, leda1, verb, vtrans
練る neru hníst, válet (těsto)godan, verb, vtrans
見送る miokuru vyprovoditgodan, verb, vtrans
返す kaesu vrátit (něco)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vtrans
現す arawasu ukázat (něco), odhalit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
成り立つ naritatsu sestávat, skládat segodan, verb, vintrans, vtrans
枯らす karasu nechat uschnout, vysušit, usušit (vegetaci)godan, verb, vtrans
促す unagasu naléhat, stisknoutgodan, verb, vtrans
襲う osou zaútočitgodan, verb, vtrans
試みる kokoromiru zkusit, pokusit seichidan, verb, vtrans
雇う yatou zaměstnávatgodan, verb, vtrans
振る furu mávat, vrtět, třepat, hodit kostku, odmítnoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
終える oeru ukončitichidan, leda1, verb, vtrans
囲む kakomu obklopit, obkroužitgodan, jlpt3, verb, vtrans
片付ける katadukeru uklízetichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
締める shimeru svázatichidan, jlpt5, verb, vtrans
費やす tsuiyasu utratitgodan, verb, vtrans
utsuwa miska, mísa, nádoba, schopnost, kapacitagodan, ichidan, verb, vtrans
空ける akeru vyprázdnit (láhev)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
使い古す tsukaifurusu opotřebovat (nošením)godan, leda1, verb, vtrans
定める sadameru rozhodnout, určitichidan, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5