trazitívne sloveso (vtrans)

Počet slovíčok: 506
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
断る kotowaru odmítnout, požadovat povolenígodan, jlpt3, verb, vtrans
高める takameru zvýšitichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
据える sueru umístitichidan, verb, vtrans
提げる sageru držet v ruceichidan, verb, vtrans
練る neru hníst, válet (těsto)godan, verb, vtrans
入れる ireru vložit, přidatichidan, jlpt5, verb, vtrans
攻める semeru útočitichidan, verb, vtrans
届ける todokeru dodat, doručit, poslat, dosáhnoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
残す nokosu nechat (za), zanechat, odkázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
引き出す hikidasu vybrat (odněkud), vyndatgodan, jlpt4, verb, vtrans
唄う utau (1)to sing, (2)to sing (one's praises in a poem, etc.), to compose a poem, to recite a poem godan, verb, vtrans
避ける yokeru vyhnout se (někomu)ichidan, verb, vtrans
漏れ聞く morekiku zaslechnout, tajně vyslechnoutgodan, verb, vtrans
思い出す omoidasu vzpomenout sigodan, jlpt3, jlpt4, leda1, verb, vtrans
図る hakaru plánovat, připravovatgodan, leda1, verb, vtrans
重ねる kasaneru nakupit, položit jeden na druhý, nahromadit, dělat znovu a znovuichidan, jlpt3, verb, vtrans
付ける tsukeru dát na, nanést, připojit, zapnoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
降ろす orosu spustit (vlajku), snížit, klesat, vyložit, nechat vystoupit godan, jlpt3, verb, vtrans
明ける akeru skončit (období dešťů), začít (nový rok), svítatichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
仰ぐ aogu dívat se nahorugodan, verb, vtrans
見送る miokuru vyprovoditgodan, verb, vtrans
教える oshieru vyučovat, informovat, poučit, učit (někoho)jlpt5, verb, vtrans
背負う seou nosit na zádechgodan, verb, vtrans
直す naosu opravitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
交える majieru míchat, vyměňovat siichidan, verb, vtrans
開く hiraku otevřít, založit, zahájit (účet, festival)godan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
召し入れる meshiireru to call inichidan, verb, vtrans
惜しむ oshimu ušetřit, litovatgodan, verb, vtrans
試みる kokoromiru zkusit, pokusit seichidan, verb, vtrans
思う omou myslet (si), domnívat segodan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
向ける mukeru nasměrovat, mířit (k), zaměřit se (na)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
貯める tameru spořit, šetřitichidan, jlpt3, verb, vtrans
治す naosu vyléčit, uzdravitgodan, jlpt3, verb, vtrans
浮かべる ukaberu nechat plout, vypustit (na vodu)ichidan, verb, vtrans
定める sadameru rozhodnout, určitichidan, verb, vtrans
買う kau koupitgodan, jlpt5, verb, vtrans
縮める chidimeru zkrátit (něco)ichidan, verb, vtrans
替わる kawaru vyměnit se, změnit segodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
無くす nakusu ztratit něco, zbavit segodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
割く saku rozseknout, rozetnout, udělat si čas, zasvětitgodan, verb, vtrans
拾う hirou zvednout, shromáždit, sebratgodan, jlpt4, verb, vtrans
召す mesu (1)(hon) to call, to invite, to send for, to summon, (2)to eat, to drink, (3)to put on, to wear, (4)to ride, (5)to catch (a cold), to take (a bath), to tickle (one's fancy), to put on (years), to godan, verb, vtrans
欠かす kakasu selhánígodan, verb, vtrans
禁じる kinjiru zakázatichidan, verb, vtrans
飾る kazaru vyzdobit, ozdobitgodan, jlpt4, verb, vtrans
取れる toreru být odstraněný, utrženýichidan, verb, vintrans, vtrans
見上げる miageru vzhlížet, zvednout oči, obdivovatichidan, verb, vtrans
片付ける katadukeru uklízetichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
書き直す kakinaosu přepsatgodan, verb, vtrans
解く toku vyřešit, rozvázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
亡くす nakusu ztratit (něco/někoho), zbavit segodan, jlpt3, verb, vtrans
叶える kanaeru zařídit, splnit (přání)ichidan, verb, vtrans
追い払う oiharau vyhnatgodan, verb, vtrans
返す kaesu vrátit (něco)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vtrans
干す hosu sušitgodan, verb, vtrans
苛める ijimeru šikanovat, týratichidan, jlpt3, verb, vtrans
投げる nageru hodit, hodichidan, jlpt4, verb, vtrans
養う yashinau pěstovat, podporovatgodan, verb, vtrans
踏む fumu šlápnout (na)godan, jlpt4, verb, vtrans
貢ぐ mitsugu to support, to financegodan, verb, vtrans
追う ou následovat, vyhnatgodan, verb, vtrans
丸める marumeru svinout, stočit, vyrolovatichidan, verb, vtrans
変わる kawaru změnit (se), být změněngodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans, vtrans
拭き取る fukitoru utřít, setřítgodan, verb, vtrans
溶く toku rozpouštět, tavitgodan, jlpt3, verb, vtrans
生む umu porodit, snést (vejce), stvořitgodan, jlpt3, verb, vtrans
挟む hasamu vložitgodan, verb, vtrans
吐き出す hakidasu vyplivnout, vykašlat, vyfounknoutgodan, verb, vtrans
印す shirusu popsat, označit, zanechat (stopu)godan, verb, vtrans
強いる shiiru při/nutitichidan, verb, vtrans
騙す damasu podvéstgodan, jlpt3, verb, vtrans
為さる nasaru dělat (zdvořile)irregular, jlpt4, verb, vtrans
追い抜く oinuku předjet, předstihnoutgodan, verb, vtrans
間違える machigaeru udělat chybu, pokazit, spléstichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
遂げる togeru dosáhnoutichidan, verb, vtrans
傷つける kizutsukeru zranit, ublížit (někomu)ichidan, verb, vtrans
考える kangaeru myslet, přemýšlet, uvažovatichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
欠く kaku nedostávat se, odlomitgodan, verb, vtrans
溶かす tokasu rozpouštět, tavitgodan, jlpt3, verb, vtrans
動かす ugokasu hýbat se, fungovat (stroj), spustit (stroj), dát do pohybugodan, jlpt3, verb, vtrans
弔う tomurau truchlitgodan, verb, vtrans
振り回す furimawasu máchat, mávat, ohánět segodan, verb, vtrans
省く habuku omezit, zadržet, nevpouštět, vynechatgodan, verb, vtrans
貸す kasu zapůjčit (někomu), půjčit (někomu)godan, jlpt5, verb, vtrans
指差す yubisasu po/ukázat nagodan, verb, vtrans
刺す sasu zapíchnout, bodnout, vrazitgodan, jlpt3, verb, vtrans
見つける mitsukeru najít (něco), objevitichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
言い返す iikaesu odpovídat, odpovědět, reagovatgodan, verb, vtrans
迎える mukaeru jít se s někým setkat, jít pro někohoichidan, jlpt4, verb, vtrans
貫く tsuranuku (1)to go through, to pierce, to penetrate, (2)to persist, to stick to godan, verb, vtrans
棄てる suteru vyhoditichidan, verb, vtrans
刻む kizamu vyřezat, vyrýtgodan, verb, vtrans
超伝導 choudendou supravodivostichidan, suru, verb, vtrans
決める kimeru rozhodnoutichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
分ける wakeru rozdělit, oddělitichidan, jlpt3, verb, vtrans
抜く nuku odstranit, vynechat, uvolnitgodan, jlpt3, verb, vtrans
零れる koboreru být rozlitý, rozlít se, ronit (slzy)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
燃やす moyasu spálit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6