trazitívne sloveso (vtrans)

Počet slovíčok: 507
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
替わる kawaru vyměnit se, změnit segodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
召し上がる meshiagaru jíst (zdvořile)jlpt4, ryouri, verb, vtrans
挟む hasamu vložitgodan, verb, vtrans
出す dasu odevzdatgodan, jlpt5, verb, vtrans
飼う kau chovat, pěstovatgodan, jlpt3, verb, vtrans
贈る okuru darovat, dátgodan, verb, vtrans
見かける mikakeru všimnout si, zpozorovat, zahlédnoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
汚す yogosu zašpinit, kontaminovat, znečistitgodan, jlpt3, verb, vtrans
追い出す oidasu vyhnatgodan, verb, vtrans
貯める tameru spořit, šetřitichidan, jlpt3, verb, vtrans
吐く haku zvracetbyouki, godan, verb, vtrans
防ぐ fusegu bránit proti, ochránit, zabránit, odvrátitgodan, verb, vtrans
近づける chikadukeru přiblížit (něco k něčemu)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
込める komeru obsáhnoutichidan, verb, vtrans
聞き分ける kikiwakeru rozlišit poslechemichidan, leda1, verb, vtrans
生み出す umidasu vytvořit, stvořit, zplodit, poroditgodan, verb, vtrans
育む hagukumu pěstovat, starat se (o zvíře)godan, verb, vtrans
苛める ijimeru šikanovat, týratichidan, jlpt3, verb, vtrans
申し上げる moushiageru říct (zdvořile)ichidan, jlpt4, verb, vtrans
弔う tomurau truchlitgodan, verb, vtrans
作る tsukuru udělat, vyrobit, vytvořit, vytvářet, vařitgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
数える kazoeru spočítat, vyčíslitichidan, jlpt3, verb, vtrans
満たす mitasu plnitgodan, verb, vtrans
纏める matomeru dát dohromady, sjednotit, sesbíratichidan, jlpt3, verb, vtrans
許す yurusu dovolit; prominoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
貸し出す kashidasu zapůjčitgodan, verb, vtrans
解く toku vyřešit, rozvázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
切り上げる kiriageru zaokrouhlit nahoruichidan, math, verb, vtrans
貫く tsuranuku (1)to go through, to pierce, to penetrate, (2)to persist, to stick to godan, verb, vtrans
整える totonoeru dělat pořádekichidan, verb, vtrans
似せる niseru napodobovat, imitovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
治める osameru vládnoutichidan, verb, vtrans
預かる azukaru postarat se (o), odložitgodan, jlpt3, verb, vtrans
当てる ateru narazit (něčím)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
詰める tsumeru nacpat, vmáčknoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
化かす bakasu začarovat, očarovat, proměnitgodan, leda1, verb, vtrans
騙す damasu podvéstgodan, jlpt3, verb, vtrans
申す mousu říci (zdvořile)godan, jlpt4, verb, vtrans
覆う oou pokrýt, skrýtgodan, verb, vtrans
勤める tsutomeru sloužit, pracovat (někde)ichidan, jlpt5, verb, vtrans
乾かす kawakasu usušit, vysušit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
努める tsutomeru snažit seichidan, verb, vtrans
混ぜる mazeru smíchat, přimíchat, vmísit seichidan, jlpt3, verb, vtrans
揺らす yurasu houpat (něčím), třást (něčím)godan, jlpt3, verb, vtrans
願う negau prosit, žádatgodan, verb, vtrans
溶く toku rozpouštět, tavitgodan, jlpt3, verb, vtrans
切り捨てる kirisuteru zaokrouhlit dolůichidan, math, verb, vtrans
妬む sonemu; sonemu; netamu (uk) to be jealous of, to envy, to begrudge; to be jealous, to be envious; (uk) to be jealous of, to envy, to begrudgegodan, verb, vtrans
換える kaeru vyměnitichidan, verb, vtrans
研ぐ togu brousit, ostřitgodan, verb, vtrans
計る hakaru měřit, vážitgodan, verb, vtrans
打っ殺す bukkorosu umlátit k smrtigodan, sensou, verb, vtrans
刺す sasu zapíchnout, bodnout, vrazitgodan, jlpt3, verb, vtrans
沸かす wakasu přivést do varu (něco), uvařitgodan, jlpt3, jlpt4, ryouri, verb, vtrans
抱える kakaeru držet, nositichidan, verb, vtrans
撮る toru vyfotit, natočitgodan, jlpt5, verb, vtrans
畳む tatamu složit (oblečení, křídla, deštník), zavřít (obchod)godan, jlpt3, verb, vtrans
摘む tsumu trhat, vybratgodan, verb, vtrans
交ぜる mazeru míchat, mísit (něco)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
譲る yuzuru postoupit, dát, předat, přenechatgodan, jlpt3, verb, vtrans
辞める yameru odstoupit, vzdát se, odejítichidan, verb, vtrans
溶かす tokasu rozpouštět, tavitgodan, jlpt3, verb, vtrans
悔やむ kuyamu litovatemo, godan, verb, vtrans
供える sonaeru věnovatichidan, verb, vtrans
喫する kissuru utrpět (porážku), schytat (ránu)suru, vtrans
救う sukuu zachránitgodan, verb, vtrans
斬り刻む kirikizamu rozsekat, rozřezat, rozdrtit, rozemlítgodan, sensou, verb, vtrans
殺す korosu zabítgodan, jlpt3, sensou, verb, vtrans
埋める umeru pohřbít, zaplnitichidan, jlpt3, verb, vtrans
被る koumuru trpětgodan, verb, vtrans
並べる naraberu seřaditichidan, jlpt5, verb, vtrans
誘う sasou pozvat, lákat, vábitgodan, jlpt3, verb, vtrans
遣わす tsukawasu poslat (poselství)godan, verb, vtrans
炒める itameru osmahnout (na oleji), orestovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
混じる majiru smíchat se, vmísit segodan, ichidan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
破る yaburu porušit, roztrhnoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
付け加える tsukekuwaeru dodat, přidatichidan, verb, vtrans
抜く nuku odstranit, vynechat, uvolnitgodan, jlpt3, verb, vtrans
裏切る uragiru zraditgodan, verb, vtrans
提げる sageru držet v ruceichidan, verb, vtrans
打ち破る uchiyaburu pokořit, prolomit (rekord)godan, verb, vtrans
耐える taeru snést, odolávatichidan, verb, vintrans, vtrans
見破る miyaburu prokouknout něčí plán, mít bystré oko, dostat se na kloubgodan, verb, vtrans
求める motomeru usilovat o, vyhledávat, toužit poichidan, verb, vtrans
囲む kakomu obklopit, obkroužitgodan, jlpt3, verb, vtrans
歌う utau zpívatgodan, jlpt5, verb, vtrans
被る kaburu nosit (na hlavě)godan, verb, vtrans
脱ぐ nugu svléknout (se)godan, jlpt5, verb, vtrans
教わる osowaru být učen, být naučengodan, jlpt3, verb, vtrans
支える sasaeru podpořit, zadržetichidan, verb, vintrans, vtrans
揚げる ageru fritovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
曲げる mageru ohnout, překroutit, zastavit (do zastavárny)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
訳す yakusu přeložit, tlumočitgodan, jlpt3, verb, vtrans
貼り付ける haritsukeru nalepit, přilepitichidan, verb, vtrans
現す arawasu ukázat (něco), odhalit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
休める yasumeru moci si odpočinout, nechat odpočinout, uklidnitichidan, leda1, verb, vtrans
仰ぐ aogu dívat se nahorugodan, verb, vtrans
浮かべる ukaberu nechat plout, vypustit (na vodu)ichidan, verb, vtrans
鍛える kitaeru ukáznit, upevnit, posílitichidan, verb, vtrans
捉える toraeru chytit, dopadnoutichidan, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6