trazitívne sloveso (vtrans)

Počet slovíčok: 507
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
振り払う furiharau setřást, zbavit segodan, verb, vtrans
付ける tsukeru dát na, nanést, připojit, zapnoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
計る hakaru měřit, vážitgodan, verb, vtrans
貢ぐ mitsugu to support, to financegodan, verb, vtrans
手に入れる teniireru získat, sehnatichidan, verb, vtrans
削る kezuru ořezávat, omezit, brousitgodan, verb, vtrans
摘む tsumu trhat, vybratgodan, verb, vtrans
欠く kaku nedostávat se, odlomitgodan, verb, vtrans
言い返す iikaesu odpovídat, odpovědět, reagovatgodan, verb, vtrans
伺う ukagau navštívít, zeptat segodan, jlpt4, verb, vtrans
空ける akeru vyprázdnit (láhev)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
話す hanasu mluvit, povídat sigodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
開ける akeru otevřítichidan, jlpt5, verb, vtrans
漬ける tsukeru namočitichidan, jlpt4, verb, vtrans
壊す kowasu rozbít, zničitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
掻き分ける kakiwakeru prorazit si cestu, prosadit (něčí) způsob/myšlenkuichidan, verb, vtrans
貯める tameru spořit, šetřitichidan, jlpt3, verb, vtrans
救う sukuu zachránitgodan, verb, vtrans
漏れ聞く morekiku zaslechnout, tajně vyslechnoutgodan, verb, vtrans
納める osameru věnovat, platitichidan, verb, vtrans
遣わす tsukawasu poslat (poselství)godan, verb, vtrans
分ける wakeru rozdělit, oddělitichidan, jlpt3, verb, vtrans
隠す kakusu schovat, skrýtgodan, jlpt3, verb, vtrans
仰しゃる ossharu říci (zdvořile)irregular, jlpt4, verb, vtrans
使い古す tsukaifurusu opotřebovat (nošením)godan, leda1, verb, vtrans
祈る inoru modlit segodan, jlpt3, jlpt4, kami, verb, vtrans
揃える soroeru shromáždit, dát dohromadyichidan, jlpt3, verb, vtrans
替わる kawaru vyměnit se, změnit segodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
炒める itameru osmahnout (na oleji), orestovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
挟む hasamu vložitgodan, verb, vtrans
練る neru hníst, válet (těsto)godan, verb, vtrans
唱える tonaeru recitovat, zpívat, pět, křičet, hájitichidan, verb, vtrans
喫する kissuru utrpět (porážku), schytat (ránu)suru, vtrans
明かす akasu prozradit, odhalitgodan, leda1, verb, vtrans
燃やす moyasu spálit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
止める tomeru zastavit něcoichidan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
下げる sageru viset, zklamatichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
失う ushinau ztratit, rozloučit segodan, verb, vtrans
解く toku vyřešit, rozvázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
耐える taeru snést, odolávatichidan, verb, vintrans, vtrans
貫く tsuranuku (1)to go through, to pierce, to penetrate, (2)to persist, to stick to godan, verb, vtrans
試みる kokoromiru zkusit, pokusit seichidan, verb, vtrans
属する zokusuru patřit, spadat podsuru, vintrans, vtrans
支える sasaeru podpořit, zadržetichidan, verb, vintrans, vtrans
奪う ubau ukrástgodan, verb, vtrans
縫う nuu šít, sešívatgodan, verb, vtrans
落とす otosu upustit, nechat spadnoutgodan, jlpt4, verb, vtrans
広める hiromeru šířit (něco), rozšiřovat (něco)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
植える ueru pěstovatichidan, jlpt4, verb, vtrans
勉める tsutomeru snažit se, zkoušetichidan, verb, vtrans
苛める ijimeru šikanovat, týratichidan, jlpt3, verb, vtrans
揚げる ageru fritovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
弔う tomurau truchlitgodan, verb, vtrans
見送る miokuru vyprovoditgodan, verb, vtrans
nen pocit, dojem, myšlenkagodan, suru, verb, vtrans
打ち破る uchiyaburu pokořit, prolomit (rekord)godan, verb, vtrans
合わす awasu spojovat se, slučovat segodan, leda1, verb, vtrans
捲る mekuru otáčet stránky, strhnoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
合わせる awaseru sloučit, spojit, dát dohromadyichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
結ぶ musubu uvázat (něco), svázat (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
入れる ireru vložit, přidatichidan, jlpt5, verb, vtrans
取り替える torikaeru vyměnitichidan, jlpt4, verb, vtrans
知らせる shiraseru dát vědět, informovat, sdělitichidan, jlpt4, verb, vtrans
下ろす orosu snížit, sundat, vysadit (z auta), vyložitgodan, verb, vtrans
溶く toku rozpouštět, tavitgodan, jlpt3, verb, vtrans
捉える toraeru chytit, dopadnoutichidan, verb, vtrans
妬む sonemu; sonemu; netamu (uk) to be jealous of, to envy, to begrudge; to be jealous, to be envious; (uk) to be jealous of, to envy, to begrudgegodan, verb, vtrans
禁じる kinjiru zakázatichidan, verb, vtrans
及ぼす oyobosu vyvíjet, způsobitgodan, verb, vtrans
略す ryakusu zjednodušit, vynechat, vpadnoutgodan, verb, vtrans
弱める yowameru oslabit, zeslabovat, snižovat, ředitichidan, jlpt3, verb, vtrans
替える kaeru vyměnit, zaměnit, nahraditichidan, jlpt3, verb, vtrans
思い出す omoidasu vzpomenout sigodan, jlpt3, jlpt4, leda1, verb, vtrans
広げる hirogeru rozprostřít (látku), roztáhnout (křídla, ruce), rozšířit (území)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
受ける ukeru podstoupit zkoušku, výukuichidan, jlpt4, verb, vtrans
嗅ぐ kagu cítit (vůni, zápach)godan, jlpt3, verb, vtrans
騙す damasu podvéstgodan, jlpt3, verb, vtrans
配る kubaru rozdat, doručitgodan, verb, vtrans
覆う oou pokrýt, skrýtgodan, verb, vtrans
定める sadameru rozhodnout, určitichidan, verb, vtrans
生かす ikasu nejlépe využítgodan, verb, vintrans, vtrans
鍛える kitaeru ukáznit, upevnit, posílitichidan, verb, vtrans
話し合う hanashiau diskutovatgodan, leda1, verb, vtrans
蒸す musu napařovat, dusit v páře, být parný, být dusnýgodan, jlpt3, verb, vtrans
教える oshieru vyučovat, informovat, poučit, učit (někoho)jlpt5, verb, vtrans
盗む nusumu krástgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
調べる shiraberu vyšetřovat, prozkoumat, vyhledatichidan, jlpt4, verb, vtrans
測る hakaru měřit, vážit, zjistitgodan, verb, vtrans
溶かす tokasu rozpouštět, tavitgodan, jlpt3, verb, vtrans
引っ張る hipparu tahat, táhnoutgodan, verb, vtrans
見上げる miageru vzhlížet, zvednout oči, obdivovatichidan, verb, vtrans
促す unagasu naléhat, stisknoutgodan, verb, vtrans
御す gyosu řídit, vládnoutgodan, verb, vtrans
寄せる yoseru přiblížit, přisunoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
嫌う kirau nenávidět, nesnášetgodan, verb, vtrans
思う omou myslet (si), domnívat segodan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
代える kaeru vyměnit, nahraditichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
写す utsusu kopírovat, fotit, fotografovatgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
叩く tataku naplácat (na zadek), zaklepat (na dveře), tlesknout godan, jlpt3, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6