trazitívne sloveso (vtrans)

Počet slovíčok: 500
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
繋ぐ tsunagu propojit, propojovat, spojovat, svázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
残す nokosu nechat (za), zanechat, odkázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
飼う kau chovat, pěstovatgodan, jlpt3, verb, vtrans
高める takameru zvýšitichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
化かす bakasu začarovat, očarovat, proměnitgodan, leda1, verb, vtrans
償う tsugunau splatit, odškodnitgodan, verb, vtrans
知る shiru znát, rozumět, vědětgodan, jlpt5, verb, vtrans
唱える tonaeru recitovat, zpívat, pět, křičet, hájitichidan, verb, vtrans
疑う utagau pochybovatgodan, verb, vtrans
引き出す hikidasu vybrat (odněkud), vyndatgodan, jlpt4, verb, vtrans
近づける chikadukeru přiblížit (něco k něčemu)ichidan, jlpt3, verb, vtrans
揺らす yurasu houpat (něčím), třást (něčím)godan, jlpt3, verb, vtrans
轢く hiku přejet (někoho autem)godan, verb, vtrans
為さる nasaru dělat (zdvořile)irregular, jlpt4, verb, vtrans
納める osameru věnovat, platitichidan, verb, vtrans
付け加える tsukekuwaeru dodat, přidatichidan, verb, vtrans
貼り付ける haritsukeru nalepit, přilepitichidan, verb, vtrans
繋げる tsunageru svázat s, propojitichidan, jlpt3, verb, vtrans
交える majieru míchat, vyměňovat siichidan, verb, vtrans
数える kazoeru spočítat, vyčíslitichidan, jlpt3, verb, vtrans
明ける akeru skončit (období dešťů), začít (nový rok), svítatichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
打っ殺す bukkorosu umlátit k smrtigodan, sensou, verb, vtrans
敬う uyamau uctívatgodan, verb, vtrans
吸う suu kouřitgodan, jlpt5, verb, vtrans
nen pocit, dojem, myšlenkagodan, suru, verb, vtrans
浴びる abiru koupat se, sprchovatichidan, verb, vtrans
開く hiraku otevřít, založit, zahájit (účet, festival)godan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
似せる niseru napodobovat, imitovatichidan, jlpt3, verb, vtrans
譲る yuzuru postoupit, dát, předat, přenechatgodan, jlpt3, verb, vtrans
増す masu zvyšovatgodan, verb, vintrans, vtrans
見つける mitsukeru najít (něco), objevitichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
属する zokusuru patřit, spadat podsuru, vintrans, vtrans
褒める homeru chválitichidan, verb, vtrans
重ねる kasaneru nakupit, položit jeden na druhý, nahromadit, dělat znovu a znovuichidan, jlpt3, verb, vtrans
割く saku rozseknout, rozetnout, udělat si čas, zasvětitgodan, verb, vtrans
乾かす kawakasu usušit, vysušit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
殺す korosu zabítgodan, jlpt3, sensou, verb, vtrans
拝む ogamu poklonit se, vidět, zbožňovatgodan, verb, vtrans
出す dasu odevzdatgodan, jlpt5, verb, vtrans
生かす ikasu nejlépe využítgodan, verb, vintrans, vtrans
眺める nagameru hledět na, zíratichidan, verb, vtrans
拾う hirou zvednout, shromáždit, sebratgodan, jlpt4, verb, vtrans
破る yaburu porušit, roztrhnoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
貰う morau dostávatgodan, verb, vtrans
召し上がる meshiagaru jíst (zdvořile)jlpt4, ryouri, verb, vtrans
及ぼす oyobosu vyvíjet, způsobitgodan, verb, vtrans
申し上げる moushiageru říct (zdvořile)ichidan, jlpt4, verb, vtrans
促す unagasu naléhat, stisknoutgodan, verb, vtrans
経る heru projít (jít někam přes nějaké místo)ichidan, verb, vtrans
付ける tsukeru dát na, nanést, připojit, zapnoutichidan, jlpt3, verb, vtrans
養う yashinau pěstovat, podporovatgodan, verb, vtrans
畳む tatamu složit (oblečení, křídla, deštník), zavřít (obchod)godan, jlpt3, verb, vtrans
求める motomeru usilovat o, vyhledávat, toužit poichidan, verb, vtrans
承る uketamawaru převzít, poslouchatgodan, verb, vtrans
作る tsukuru udělat, vyrobit, vytvořit, vytvářet, vařitgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
utsuwa miska, mísa, nádoba, schopnost, kapacitagodan, ichidan, verb, vtrans
澄ます sumasu vyčistit (něco), být nevzrušený, být klidný godan, verb, vtrans
踏む fumu šlápnout (na)godan, jlpt4, verb, vtrans
訳す yakusu přeložit, tlumočitgodan, jlpt3, verb, vtrans
雇う yatou zaměstnávatgodan, verb, vtrans
申す mousu říci (zdvořile)godan, jlpt4, verb, vtrans
放す hanasu pustit, nechatgodan, verb, vtrans
注ぐ sosogu nalítgodan, verb, vtrans
貯める tameru spořit, šetřitichidan, jlpt3, verb, vtrans
追い抜く oinuku předjet, předstihnoutgodan, verb, vtrans
誘う sasou pozvat, lákat, vábitgodan, jlpt3, verb, vtrans
助ける tasukeru zachránitichidan, jlpt3, verb, vtrans
頂く itadaku dostat (skromně)godan, verb, vtrans
勤める tsutomeru sloužit, pracovat (někde)ichidan, jlpt5, verb, vtrans
用いる mochiiru používat, využívat, ichidan, verb, vtrans
込める komeru obsáhnoutichidan, verb, vtrans
替わる kawaru vyměnit se, změnit segodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
間違える machigaeru udělat chybu, pokazit, spléstichidan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
止す yosu nedodělat, přestatgodan, verb, vtrans
沸かす wakasu přivést do varu (něco), uvařitgodan, jlpt3, jlpt4, ryouri, verb, vtrans
巻き戻す makimodosu přetočit dozadugodan, verb, vtrans
味わう ajiwau vychutnávat, chutitgodan, verb, vtrans
解く toku vyřešit, rozvázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
言い返す iikaesu odpovídat, odpovědět, reagovatgodan, verb, vtrans
教わる osowaru být učen, být naučengodan, jlpt3, verb, vtrans
問う tou ptát segodan, leda1, verb, vtrans
改める aratameru obnovit, vylepšitichidan, verb, vtrans
撮る toru vyfotit, natočitgodan, jlpt5, verb, vtrans
排す haisu vytlačit, vypudit, odmítnout, godan, verb, vtrans
治める osameru vládnoutichidan, verb, vtrans
苛める ijimeru šikanovat, týratichidan, jlpt3, verb, vtrans
迎える mukaeru jít se s někým setkat, jít pro někohoichidan, jlpt4, verb, vtrans
諭す satosu napomínatgodan, verb, vtrans
犯す okasu spáchat (zločin)godan, verb, vtrans
振る舞う furumau chovat segodan, verb, vtrans
指す sasu ukázat (prstem)godan, verb, vtrans
溶く toku rozpouštět, tavitgodan, jlpt3, verb, vtrans
隠す kakusu schovat, skrýtgodan, jlpt3, verb, vtrans
断る kotowaru odmítnout, požadovat povolenígodan, jlpt3, verb, vtrans
取る toru vzít, brát, zvednoutgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
創る tsukuru vytvořit, začítgodan, verb, vtrans
並べる naraberu seřaditichidan, jlpt5, verb, vtrans
受け継ぐ uketsugu zděditgodan, verb, vtrans
研ぐ togu brousit, ostřitgodan, verb, vtrans
騙す damasu podvéstgodan, jlpt3, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5