matematika (math)

Počet slovíček: 271
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3
積分方程式 sekibunhouteishiki integrální rovnicemath
一次元 ichijigen jednorozměrný, 1Dmath
分母 bunbo jmenovatelmath
正数 seisuu kladné číslomath
プラス記号 purasukigou kladné znaménkomath
垂線 suisen kolmice, kolmá čáramath
定数 teisuu konstantamath
totsu konvexní, vypouklýmath
掛ける kakeru krát, násobitichidan, jlpt3, math, verb, vtrans
en kruhmath
円形 enkei kruh, kololeda1, math
曲線 kyokusen křivkamath
移動曲線 idoukyokusen křivka vyvíjející se v časemath
曲率 kyokuritsu křivostmath
二次関数 nijikansuu kvadratická funkcemath
二次方程式 nijihouteishiki kvadratická rovnicemath
補題 hodai lemmamath
左辺 sahen levá strana (rovnice)math
奇関数 kikansuu lichá funkce (symetrická podle počátku)math
奇数 kisuu liché číslomath
左側極限 hidarigawa kyokugen limita z levamath
右側極限 migigawakyokugen limita z pravamath
線形関数 senkeikansuu lineární funkcemath
一次関数 ichijikansuu lineární funkcemath
線型方程式 senkeihouteishiki lineární rovnicemath
一次方程式 ichijihouteishiki lineární rovnicemath
対数関数 taisuukansuu logaritmická funkcemath
微積分学 bisekibungaku matematická analýzamath
微積分 bisekibun matematická analýzamath
数学モデル suugakumoderu matematický modelmath
数学 suugaku matematikagakkou, jlpt4, math
数理 suuri matematikamath
算数 sansuu matematika, počtygakkou, math
材料 zairyou materiálmath
行列 gyouretsu maticemath
最大限 saidaigen maximummath
マイナス mainasu mínusjlpt3, math, suru
引く hiku mínus, -jlpt3, math
集合 shuugou množinamath
動機 douki motivacemath
格子 koushi mřížka (krystalová)kagaku, math
2条 nijou na druhoumath
三乗 sanjou na třetímath
3条 sanjou na třetímath
zu nákres, obrázekleda1, math
因数 insuu násobekmath
掛け算 kakezan násobenímath
乗法 jouhou násobenímath
掛算 kakezan násobenímath
掛け算表 kakezanhyou násobilkamath
九九 kuku násobilkaleda1, math
九九表 kukuhyou násobilkamath
倍数 baisuu násobkymath
最小公倍数 saishoukoubaisuu nejmenší společný násobekmath
最大公約数 saidaikouyakusuu nejvyšší společný dělitelmath
不等式 futoushiki nerovnicemath
法泉ベクトル housenbekutoru normálový vektormath
数値誤差 suuchigosa numerická chybamath
長方形 chouhoukei obdélníkmath
長方形の chouhoukeino obdélníkovýadj, math
e obrázek, kresbajlpt5, math
概要 gaiyou obsahmath
常微分方程式 joubibunhouteishiki obyčejná diferenciální rovnicemath
引き算 hikizan odčítáníjlpt3, math
平方根 heihoukon odmocnina (druhá)math
ルート ru-to odmocnina (druhá)math
ルートエー ru-toe- odmocnina z Amath
境界条件 kyoukaijouken okrajová podmínkamath
境界値問題 kyoukaichimondai okrajová úlohamath
有界 yuukai omezenost, hranicemath
jiku osamath
対称軸 taishoujiku osa symetriemath
ワイ軸 waijiku osa ymath
開曲線 kaikyokusen otevřená křivkamath
開集合 kaishuugou otevřená množinamath
分の bunno označení jmenovatele (-tina)jlpt3, math
放物線 houbutsusen parabolamath
偏微分 henbibun parciální derivacemath
偏導関数 hendoukansuu parciální derivacemath
偏微分方程式 henbibunhouteishiki parciální diferenciální rovnicemath
表面積 hyoumenseki plocha, povrchmath
プラス purasu plusjlpt3, math
初期条件 shokijouken počáteční podmínkamath
初期値問題 shokichi mondai počáteční úlohamath
半径 hankei poloměrmath
多項式 takoushiki polynommath
表面 hyoumen povrch, vnejšekjlpt3, math
注意 chuui poznámka, upozorněníjlpt4, math
確率 kakuritsu pravděpodobnostmath
発表 happyou prezentace, oznámenímath
パーセント pa-sento procentojlpt3, math
ritsu procentomath
割合 wariai procento, proporce, poměrjlpt3, math
空間 kuukan prostor (volný), prostorleda1, math
平均 heikin průměrjlpt3, math
1次導関数 ichijidoukansuu první derivacemath
素数 sosuu prvočíslomath
講演 kouen přednáška (na konferenci)math
仮定 katei předpokladmath
加え算 kuwaezan přičtení, sčítánímath
Stránka: 1 - 2 - 3