matematika (math)

Počet slovíček: 271
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži gyouretsu matice
kandži houbutsusen parabola
kandži hadouhouteishiki vlnová rovnice
kandži doukansuu derivace
kandži kinoutekikansuu rekurzivní funkce
kandži shousuutensuu desetinná čísla
kandži ronbun článek, esej, referát, teze
kandži ichijihouteishiki lineární rovnice
kandži kaishuugou otevřená množina
kandži jiku osa
kandži gou číslo
kandži kikagaku geometrie
kandži nijihouteishiki kvadratická rovnice
kandži kouyakusuu společný násobek
kandži kukuhyou násobilka
kandži teira- tenkai taylorův rozvoj
kandži renzokukansuu spojitá funkce
kandži teisuu konstanta
kandži shoumei důkaz
kandži daisuu algebra
kandži sankakukansuu trigonometrická funkce
kandži futoushiki nerovnice
kandži ittengo 1,5
kandži kakudo úhel
kandži sahen levá strana (rovnice)