matematika (math)

Počet slovíček: 271
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži chokkaku 90° (pravý úhel)
kandži kyoutsuubunbo společný jmenovatel
kandži kagakuhouteishiki chemická rovnice
kandži fusuu záporné číslo
kandži kaikyokusen otevřená křivka
kandži kyoukaichimondai okrajová úloha
kandži saidaigen maximum
kandži inkansuu implicitní funkce
kandži heihou čtverec
kandži migigawakyokugen limita z prava
kandži jouken kyoukai hraniční podmínky
kandži teira- tenkai taylorův rozvoj
kandži ouyousuugaku aplikovaná matematika
kandži teisuu konstanta
kandži sanjigen trojrozměrný, 3D
kandži shuugou množina
kandži zettaichie- absolutní hodnota A
kandži takoushiki polynom
kandži kukuhyou násobilka
kandži junsuisuugaku čistá matematika
kandži ejji hrana
kandži kankeienzanshi relační operátor
kandži gou číslo
kandži en no hyoumenseki ha 2paia-ru dearu. Obsah kruhu je 2πr.
kandži shokichi mondai počáteční úloha