matematika (math)

Počet slovíček: 271
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži heikyokusen uzavřená křivka
kandži kekka výsledky, výsledek
kandži warikireru být dělitelný
kandži shoumei důkaz
kandži saishuuteki,watashi no kouen no matome. Konečně, závěr mojí přednášky.
kandži e-tasubi- A+B
kandži sansuu matematika, počty
kandži arugorizumu algoritmus
kandži ichijikansuu lineární funkce
kandži heihoukon odmocnina (druhá)
kandži sanjutsuheikin aritmetický průměr
kandži jouken kyoukai hraniční podmínky
kandži kaikyokusen otevřená křivka
kandži kakezanhyou násobilka
kandži nijikansuu kvadratická funkce
kandži sotsugyouronbun diplomová práce
kandži konpyu-ta de shita keizan. Výpočet na počítači.
kandži pa-sento procento
kandži gyouretsu matice
kandži kakeru krát, násobit
kandži kuukan prostor (volný), prostor
kandži mainasu mínus
kandži idoukyokusen křivka vyvíjející se v čase
kandži zairyou materiál
kandži en no hyoumenseki ha 2paia-ru dearu. Obsah kruhu je 2πr.