matematika (math)

Počet slovíček: 271
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži kyoutsuubunbo společný jmenovatel
kandži sanjou na třetí
kandži bibun diferenciál, derivace
kandži kakeru krát, násobit
kandži yuukai omezenost, hranice
kandži taishoujiku osa symetrie
kandži kouen přednáška (na konferenci)
kandži juunana 17
kandži kakuritsu pravděpodobnost
kandži daisuu algebra
kandži ni-tennana 2,7
kandži shoukakko ( )
kandži toukei statistika
kandži zettaichie- absolutní hodnota A
kandži zettaichi absolutní hodnota
kandži enkei kruh, kolo
kandži houbutsusen parabola
kandži insuu násobek
kandži sotsugyouronbun diplomová práce
kandži bunbo jmenovatel
kandži en kruh
kandži saishuuteki,watashi no kouen no matome. Konečně, závěr mojí přednášky.
kandži shikaku čtverec
kandži jouhou násobení
kandži akashi důkaz (matematický)