matematika (math)

Počet slovíček: 271
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži idoukyokusen křivka vyvíjející se v čase
kandži katei předpoklad
kandži meidai teze, věta (matematická)
kandži saishuuteki,watashi no kouen no matome. Konečně, závěr mojí přednášky.
kandži kyoukaichimondai okrajová úloha
kandži ten'iundou dislokační dynamika
kandži daikakko [ ]
kandži doukansuu derivace
kandži purasu plus
kandži nitosanbunnoni 2 2/3 (dvě a dvě třetiny)
kandži warizan dělení
kandži e- no kaku ha 60do dearu. Úhel A má 60 stupňů.
kandži kaishuugou otevřená množina
kandži suugakumoderu matematický model
kandži enkei kruh, kolo
kandži ejji hrana
kandži suuji číslo, číslice
kandži kakko ( )
kandži ittengo 1,5
kandži hadouhouteishiki vlnová rovnice
kandži sain'ekusu sin(x)
kandži teigiiki definiční obor
kandži nikouhouteishiki binomická rovnice
kandži jougen horní mez, maximum
kandži suuri matematika