matematika (math)

Počet slovíček: 271
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži gaikyoku externí síla
kandži ichijidoukansuu první derivace
kandži heikin průměr
kandži teiri no katei ha tsuyosugimasu. Předpoklady věty jsou příliš silné.
kandži sahen levá strana (rovnice)
kandži housenbekutoru normálový vektor
kandži e obrázek, kresba
kandži kisuu liché číslo
kandži kakezan násobení
kandži shisuukansuu exponenciální funkce
kandži seisankakkei rovnostranný trojúhelník
kandži houkou směr, kurs
kandži e-tasubi-tasushi- A+B+C
kandži kouyakusuu společný násobek
kandži wa suma
kandži sain'ekusu sin(x)
kandži jikkenshiki empirický vzorec
kandži tashizan sčítání
kandži nijidoukansuu druhá derivace
kandži nijigen dvojrozměrný, 2D
kandži houbutsusen parabola
kandži senkeikansuu lineární funkce
kandži jougen horní mez, maximum
kandži ichijigen jednorozměrný, 1D
kandži enkansuu goniometrická funkce