matematika (math)

Počet slovíček: 271
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži nijihouteishiki kvadratická rovnice
kandži taishoujiku osa symetrie
kandži teigi definice
kandži jougen horní mez, maximum
kandži katachi forma, tvar
kandži rokkakkei šestiúhelník
kandži teiri teorém, matematická věta
kandži konpyu-ta de shita keizan. Výpočet na počítači.
kandži suugakumoderu matematický model
kandži nitosanbunnoni 2 2/3 (dvě a dvě třetiny)
kandži jouhou násobení
kandži e obrázek, kresba
kandži sekibunhouteishiki integrální rovnice
kandži kaishuugou otevřená množina
kandži ten'i dislokace
kandži zettaichie- absolutní hodnota A
kandži han'en půlkruh
kandži chuui poznámka, upozornění
kandži gaiyou obsah
kandži sukara- skalár
kandži fusuu záporné číslo
kandži integuraru integrál
kandži bunsuu zlomek
kandži heikin průměr
kandži nijikansuu kvadratická funkce