matematika (math)

Počet slovíček: 271
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži chokkaku 90° (pravý úhel)
kandži e-kakerubi- A×B
kandži kakezanhyou násobilka
kandži kyoukaijouken okrajová podmínka
kandži suuchigosa numerická chyba
kandži gyouretsu matice
kandži hodai lemma
kandži kahou sčítání
kandži heihoukon odmocnina (druhá)
kandži kakko ( )
kandži warizan dělení
kandži taishoujiku osa symetrie
kandži ouyousuugaku aplikovaná matematika
kandži kansuu funkce
kandži sansuu matematika, počty
kandži kakeru krát, násobit
kandži heishuugou uzavřená množina
kandži katachi forma, tvar
kandži setsubekutoru tečný vektor
kandži happyou prezentace, oznámení
kandži kassen sečna
kandži sahen levá strana (rovnice)
kandži kikagaku geometrie
kandži e-tasubi-tasushi- A+B+C
kandži suuji číslo, číslice