matematika (math)

Počet slovíček: 271
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži wa suma
kandži heikyokusen uzavřená křivka
kandži zettaichie- absolutní hodnota A
kandži hashi hrana
kandži jiku osa
kandži taishoujiku osa symetrie
kandži kagakuhouteishiki chemická rovnice
kandži sotsugyouronbun diplomová práce
kandži sansuu matematika, počty
kandži haichuuritsu zákon o vyloučení třetího
kandži sanjigen trojrozměrný, 3D
kandži taisuukansuu logaritmická funkce
kandži mainasu mínus
kandži sekibun integrál
kandži ru-to odmocnina (druhá)
kandži enkei kruh, kolo
kandži kaikyokusen otevřená křivka
kandži kakeru krát, násobit
kandži fusuu záporné číslo
kandži juttenkyuu 10,9
kandži arugorizumu algoritmus
kandži sankakukansuu trigonometrická funkce
kandži ouyousuugaku aplikovaná matematika
kandži koushi mřížka (krystalová)
kandži saidaichi globální maximum, nejvyšší hodnota