Slovíčka


集合 shuugou množinamath
合
pasovat, hodit se, přidat se, 0.1
Čtení: gou, gat, kat, a.u, -a.u, a....
Hlavní radikál: 口 (30) Tahy: 6 obrázek | animace | tabulka
集
shromáždit, potkat, sejít (se), rojit se, sbíhat s...
Čtení: shuu, atsu.maru, atsu.meru, ...
Hlavní radikál: 隹 (172) Tahy: 12 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
開集合 kaishuugou otevřená množinamath
可算集合 kasanshuugou spočetná množinamath
集合 shuugou srazleda1
閉集合 heishuugou uzavřená množinamath