Slovíčka


曲線 kyokusen křivkamath
曲
ohnout, hudba, melodie, skladba, potěšení, nesprav...
Čtení: kyoku, ma.garu, ma.geru, mag...
Hlavní radikál: 曰 (73) Tahy: 6 obrázek | animace | tabulka
線
linka, trať
Čtení: sen, suji
Hlavní radikál: 糸 (120) Tahy: 15 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
滑らかな曲線 namerakanakyokusen hladká křivkamath
移動曲線 idoukyokusen křivka vyvíjející se v časemath
開曲線 kaikyokusen otevřená křivkamath
閉曲線 heikyokusen uzavřená křivkamath