chemistry (kagaku)

Number of vocabulary: 72
Vocabulary test: reading | writing | meaning
kanji kana meaning randomReload
塩分 enbun obsah solikagaku, leda1
湯気 yuge párakagaku, leda1
金物 kanamono kovkagaku, leda1
緑青 rokushou patina, měděnkakagaku, leda1
錬金術 renkinjutsu (1)alchemy, (2)making big money (implied, by dubious means) kagaku
格子 koushi (crystal) lattice, grid patternkagaku, math
軽銀 keigin aluminium, aluminumkagaku
アルミニューム aruminyu-mu aluminumkagaku
緑柱石 ryokuchuuseki berylkagaku
黒御影 kuromikage black granitekagaku
ブタン butan butanejlpt3, kagaku
カルシウム karushiumu calcium (Ca)kagaku
炭水化物 tansuikabutsu carbohydratekagaku
炭素 tanso carbonkagaku
二酸化炭素 nisankatanso carbon dioxidekagaku
炭素繊維 tansosen'i carbon fiber, carbon fibrekagaku
一酸化炭素 issankatanso carbon monoxidekagaku
原素 genso chemical elementkagaku
化学方程式 kagakuhouteishiki chemical equationkagaku, math
化学 kagaku chemistrygakkou, kagaku, leda1
塩素 enso chlorine (Cl)kagaku
粘土 nendo claykagaku, leda1, shizen
石炭 sekitan coalkagaku
dou copperkagaku
ダイヤモンド daiyamondo diamondkagaku
エメラルド emerarudo emeraldkagaku
緑玉石 ryokugyokuseki emeraldkagaku
爆発 bakuhatsu explosion, detonation, eruptionkagaku, sensou
葉酸 yousan folic acidkagaku
kin goldkagaku
金銀 kingin gold and silverkagaku
御影石 mikageishi granitekagaku
ヘリウム heriumu heliumkagaku
水素 suiso hydrogenkagaku
koori icekagaku, leda1, ryouri, tenki
成分 seibun ingredient/component/composition/(P)kagaku
tetsu ironkagaku
鉄鉱 tekkou iron orekagaku
灯油 touyu kerosenekagaku
namari leadkagaku
石灰 sekkai limekagaku
石灰岩 sekkaigan limestonekagaku, shizen
液体 ekitai liquid, fluidkagaku
天然ガス tennengasu natural gaskagaku
中性子 chuuseishi neutronkagaku
ニッケル nikkeru nickelkagaku
窒素 chisso nitrogenkagaku
オイル oiru oilkagaku
原油 gen'yu oilkagaku
酸素 sanso oxygenkagaku
ガソリン gasorin petroljlpt4, kagaku
石油 sekiyu petroleumkagaku
ポリエステル poriesuteru polyesterjlpt3, kagaku
圧力 atsuryoku pressurekagaku, leda1
純銀 jungin pure silverkagaku
赤土 akatsuchi red soilkagaku
iwa rock (boulder)kagaku, leda1, shizen
岩石 ganseki rock (substance)kagaku, leda1, shizen
shio saltjlpt5, kagaku, ryouri
suna sandjlpt4, kagaku, shizen
サファイア safuァia sapphirekagaku
gin silverkagaku
ナトリウム natoriumu sodium (Na) (ger: Natrium)kagaku
固体 kotai solid (body), solid matter, solid-statekagaku
ステンレス sutenresu stainless steelkagaku
ishi stonejlpt4, kagaku, leda1, shizen
硫黄 iou sulfurkagaku
試験管 shikenkan test tubekagaku
気体 kitai vapour, vapor, gaskagaku
mizu waterjlpt5, kagaku, ryouri, shizen
油と水を混ぜる事は出来ません。 abura to mizu wo mazeru koto ha dekimasen. Nemůžeš míchat vodu s olejem.kagaku