Slovíčka


酸素 sanso kyslíkkagaku
素
elementární, zásada, prostý, odkrytý
Čtení: so, su, moto
Hlavní radikál: 糸 (120) Tahy: 10 obrázek | animace | tabulka
酸
kyselina, hořkost, trpký, kyselý
Čtení: san, su.i
Hlavní radikál: 酉 (164) Tahy: 14 obrázek | animace | tabulka