Slovíčka


窒素 chisso dusíkkagaku
素
elementární, zásada, prostý, odkrytý
Čtení: so, su, moto
Hlavní radikál: 糸 (120) Tahy: 10 obrázek | animace | tabulka
窒
zacpat, zabraňovat
Čtení: chitsu
Hlavní radikál: 穴 (116) Tahy: 11 obrázek | animace | tabulka