chemie (kagaku)

Počet slovíček: 72
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži nisankatanso oxid uhličitý
kandži shio sůl
kandži kuuki ovzduší, vzduch
kandži sekkai vápno
kandži chisso dusík
kandži tetsu železo
kandži kuromikage černá žula
kandži natoriumu sodík (Na)
kandži tansuikabutsu uhlovodan
kandži tennengasu zemní plyn
kandži sekiyu ropa
kandži seibun přísada, složka, složení
kandži karushiumu vápník (Ca)
kandži gin stříbro
kandži nikkeru nikl
kandži koori led
kandži ishi kámen
kandži kagakuhouteishiki chemická rovnice
kandži tansosen'i uhlíkové vlákno
kandži heriumu hélium
kandži dou měď
kandži sekkaigan vápenec
kandži akatsuchi červenozemě
kandži mizu voda
kandži ryokuchuuseki beryl