nepravidelné sloveso (irregular)

Počet slovíčok: 8
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
仰しゃる ossharu říci (zdvořile)irregular, jlpt4, verb, vtrans
為さる nasaru dělat (zdvořile)irregular, jlpt4, verb, vtrans
もらって来る morattekuru přinéstirregular, verb
有る aru být, mít (věc)irregular, jlpt5, verb, vintrans
来る kuru přijít, přijetirregular, jlpt5, leda1, verb, vintrans
する suru dělatirregular, jlpt5, verb
いらっしゃる irassharu přijít, jít, býtirregular, jlpt4, verb, vintrans