nepravidelné sloveso (irregular)

Počet slovíček: 8
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži ossharu říci (zdvořile)
kandži morattekuru přinést
kandži iku jít, jet
kandži irassharu přijít, jít, být
kandži kuru přijít, přijet
kandži nasaru dělat (zdvořile)
kandži aru být, mít (věc)
kandži suru dělat