nepravidelné sloveso (irregular)

Počet slovíček: 8
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
有る ある být, mít (věc)irregular, jlpt5, verb, vintrans
為さる なさる dělat (zdvořile)irregular, jlpt4, verb, vtrans
行く いく jít, jetirregular, jlpt5, verb, vintrans
来る くる přijít, přijetirregular, jlpt5, leda1, verb, vintrans
もらって来る もらってくる přinéstirregular, verb
仰しゃる おっしゃる říci (zdvořile)irregular, jlpt4, verb, vtrans