päť kmeňové sloveso, godan (godan)

Počet slovíčok: 646
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
思う omou myslet (si), domnívat segodan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
澄む sumu vyčistit se (obloha), zprůhlednětgodan, verb, vintrans
刺さる sasaru ulpět, být zaražengodan, jlpt3, verb, vintrans
歩き回る arukimawaru obcházetgodan, leda1, verb
寝過ごす nesugosu zaspatgodan, verb
間に合う maniau stihnoutgodan, jlpt3, jlpt4, verb
作る tsukuru udělat, vyrobit, vytvořit, vytvářet, vařitgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
揃う sorou shromáždit se, soustředit se (v)godan, jlpt3, verb, vintrans
治まる osamaru být v míru, zmírnit, zakročit proti něčemugodan, verb, vintrans
競う kisou soupeřit, soutěžitgodan, verb, vintrans
積もる tsumoru hromadit se, nakupit se, navršit segodan, jlpt3, verb
遡る sakanoboru vrátit se, jít proti proudugodan, verb, vintrans
漏れ聞く morekiku zaslechnout, tajně vyslechnoutgodan, verb, vtrans
延ばす nobasu odložit (něco), odsunout (něco), zpozdit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
ご飯を炊く gohanwotaku vařit rýžigodan, ryouri, verb
結ぶ musubu uvázat (něco), svázat (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
起す okosu probuditgodan, jlpt4, verb, vtrans
おる oru být zde (zdvořile)godan, jlpt4, verb
澄ます sumasu vyčistit (něco), být nevzrušený, být klidný godan, verb, vtrans
刺す sasu zapíchnout, bodnout, vrazitgodan, jlpt3, verb, vtrans
立ち止まる tachidomaru zastavit se (náhle)godan, leda1, verb
仰ぐ aogu dívat se nahorugodan, verb, vtrans
説く toku vysvětlovatgodan, verb
見つかる mitsukaru být nalezengodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
飛ぶ tobu skákat, létatgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
貯まる tamaru být spořen (peníze), být hromaděn, hromadit segodan, jlpt3, verb, vintrans
填まる hamaru hodit se, pasovat, jít do něčeho godan, verb, vintrans
打ち破る uchiyaburu pokořit, prolomit (rekord)godan, verb, vtrans
積む tsumu hromadit (něco), navršit, pokládat (cihly)godan, jlpt3, verb
呟く tsubuyaku mumlat, šeptatgodan, verb, vintrans
世話になる sewaninaru obdržet službu, být někomu zavázángodan, verb
望む nozomu toužit, přát sigodan, jlpt3, verb, vtrans
お湯を沸かす oyuwowakasu vařit vodu, přivést vodu do varugodan, ryouri, verb
蒸す musu napařovat, dusit v páře, být parný, být dusnýgodan, jlpt3, verb, vtrans
行う okonau dělat, provozovat, pořádat, konat se, udát segodan, jlpt3, jlpt4, leda1, verb
迷う mayou ztratit segodan, jlpt3, verb, vintrans
怒る okoru dostat vztek, zlobit segodan, jlpt4, verb, vintrans
飾る kazaru vyzdobit, ozdobitgodan, jlpt4, verb, vtrans
会う au setkat segodan, jlpt5, verb, vintrans
研ぐ togu brousit, ostřitgodan, verb, vtrans
埋まる umaru být pohřben, pohřbít segodan, jlpt3, verb, vintrans
逆らう sakarau jít proti, oponovatgodan, verb, vintrans
渇く kawaku dostat žízeň, mít žízeňgodan, jlpt3, verb, vintrans
走り回る hashirimawaru obíhatgodan, leda1, verb, vintrans
受かる ukaru udělat (test)godan, verb, vintrans
申す mousu říci (zdvořile)godan, jlpt4, verb, vtrans
止まる tomaru zastavit se, státgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
解く toku vyřešit, rozvázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
むかつく mukatsuku cítit se zle, cítit se naštvaný, cítit se uraženýgodan, verb, vintrans
盛り上がる moriagaru vřít, být ve varu, "rozjet se"godan, verb, vintrans
冷ます samasu nechat (něco) zchladnoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
潜む hisomu číhatgodan, verb, vintrans
電話を切る denwawokiru zavěsit telefongodan, verb
残す nokosu nechat (za), zanechat, odkázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
よう you opít segodan, ryouri, verb
交わる majiwaru stýkat se, křížit segodan, verb, vintrans
申し込む moushikomu zažádat, ucházet segodan, jlpt3, verb, vtrans
纏まる matomaru být pohromadě, být jednotný, být dokončen, být zdárně vyřešengodan, jlpt3, verb, vintrans
踊る odoru tančit, tancovatgodan, jlpt4, verb, vintrans
勝つ katsu vyhrát, zvítězitgodan, jlpt4, sport, verb, vintrans
開く aku být otevřen, být zahájengodan, jlpt5, verb, vintrans
宿る yadoru přebývat, bydletgodan, verb, vintrans
囲む kakomu obklopit, obkroužitgodan, jlpt3, verb, vtrans
履く haku obout sigodan, verb, vtrans
嗅ぐ kagu cítit (vůni, zápach)godan, jlpt3, verb, vtrans
化かす bakasu začarovat, očarovat, proměnitgodan, leda1, verb, vtrans
注ぐ sosogu nalítgodan, verb, vtrans
戻る modoru vrátit segodan, jlpt4, verb, vintrans
撮る toru vyfotit, natočitgodan, jlpt5, verb, vtrans
溶く toku rozpouštět, tavitgodan, jlpt3, verb, vtrans
採る toru vzít, sebratgodan, verb, vtrans
上回る uwamawaru předčit (očekávání)godan, verb, vtrans
鳴らす narasu zazvonit (na zvonek), rozeznít (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
償う tsugunau splatit, odškodnitgodan, verb, vtrans
注意を注ぐ chuuiwososogu dávat pozorgodan, verb
暖まる atatamaru zahřát se, zteplat, ohřát segodan, jlpt3, verb, vintrans
敬う uyamau uctívatgodan, verb, vtrans
注意を逸らす chuuiwosorasu odvádět něcí pozornostgodan, verb
混む komu být přeplněn, být ucpángodan, verb, vintrans
語る kataru mluvit, říkatgodan, verb, vtrans
混じる majiru smíchat se, vmísit segodan, ichidan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
かむ kamu žvýkatgodan, jlpt4, verb
詰まる tsumaru nacpat se, zanést segodan, jlpt3, verb, vintrans
轢く hiku přejet (někoho autem)godan, verb, vtrans
威張る ibaru být pyšný, pohrdatgodan, verb, vintrans
叩く tataku naplácat (na zadek), zaklepat (na dveře), tlesknout godan, jlpt3, verb, vtrans
打っ殺す bukkorosu umlátit k smrtigodan, sensou, verb, vtrans
乗り回す norimawasu projíždět se (na koni, v autě, na kole)godan, leda1, verb, vtrans
味わう ajiwau vychutnávat, chutitgodan, verb, vtrans
もらう morau dostat, přijímatgodan, jlpt4, verb
並ぶ narabu seřadit se, stát v řaděgodan, jlpt5, verb, vintrans
溶かす tokasu rozpouštět, tavitgodan, jlpt3, verb, vtrans
引き離す hikihanasu roztrhnout, rozdělitgodan, verb, vtrans
推し量る oshihakaru hádat, domnívat segodan, verb, vtrans
扱う atsukau zvládnout, vyrovnat segodan, verb, vtrans
温まる atatamaru zahřát se, zteplat, ohřát segodan, jlpt3, verb, vintrans
拝む ogamu poklonit se, vidět, zbožňovatgodan, verb, vtrans
注意を引く chuuiwohiku přitahovat pozornostgodan, verb
割く saku rozseknout, rozetnout, udělat si čas, zasvětitgodan, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7