päť kmeňové sloveso, godan (godan)

Počet slovíčok: 640
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
育む hagukumu pěstovat, starat se (o zvíře)godan, verb, vtrans
残る nokoru zůstat, zbýtgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
詰まる tsumaru nacpat se, zanést segodan, jlpt3, verb, vintrans
叩く tataku naplácat (na zadek), zaklepat (na dveře), tlesknout godan, jlpt3, verb, vtrans
休む yasumu odpočívat, chybět ve škole, odejít do důchodu, mít volnogodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
挿す sasu vložit (květ)godan, verb, vtrans
負かす makasu porazitgodan, verb, vtrans
悲しむ kanashimu smutnit, truchlit (nad někým/něčím)godan, verb, vtrans
太る futoru ztloustnoutgodan, jlpt4, verb, vintrans
好奇心猫を殺す koukishinnekowokorosu curiosity killed the catgodan, verb
連れ戻す tsuremodosu přivést zpětgodan, verb
暖まる atatamaru zahřát se, zteplat, ohřát segodan, jlpt3, verb, vintrans
直る naoru být opravenýgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
貸す kasu zapůjčit (někomu), půjčit (někomu)godan, jlpt5, verb, vtrans
薄まる usumaru řídnoutgodan, verb, vintrans
欠く kaku nedostávat se, odlomitgodan, verb, vtrans
滅ぶ horobu být zničengodan, verb
沈む shizumu potopit se, zapadnoutgodan, verb, vintrans
嫌う kirau nenávidět, nesnášetgodan, verb, vtrans
微笑む hohoemu usmívat segodan, verb, vintrans
送る okuru odeslat, poslatgodan, jlpt4, verb, vtrans
払う harau platitgodan, jlpt4, verb, vtrans
飛ばす tobasu nechat letět, odpálit (raketu)godan, jlpt3, verb, vtrans
殴る naguru udeřit, dát ránugodan, jlpt3, verb, vtrans
呼ぶ yobu zavolat, pozvat, volatgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vtrans
遮る saegiru přerušitgodan, verb, vtrans
揉む momu masírovat (hnětením)godan, verb, vtrans
背負う seou nosit na zádechgodan, verb, vtrans
参る mairu přijít (zdvořile), být poražengodan, jlpt4, verb
目ざす mezasu mířit (k něčemu), mít za cílgodan, verb, vtrans
問う tou ptát segodan, leda1, verb, vtrans
温まる atatamaru zahřát se, zteplat, ohřát segodan, jlpt3, verb, vintrans
治る naoru uzdravit sebyouki, godan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
聞く kiku poslouchat, ptát se, žádatgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
追い出す oidasu vyhnatgodan, verb, vtrans
奪う ubau ukrástgodan, verb, vtrans
備わる sonawaru být vybavengodan, verb, vintrans
刻む kizamu vyřezat, vyrýtgodan, verb, vtrans
転ぶ korobu spadnout, upadnoutgodan, verb, vintrans
nen pocit, dojem, myšlenkagodan, suru, verb, vtrans
起す okosu probuditgodan, jlpt4, verb, vtrans
光る hikaru zazářit, třpytit segodan, jlpt4, verb, vintrans
試す tamesu pokusit se, zkusit, vyzkoušetgodan, jlpt3, verb, vtrans
抱く daku obejmout, mít v náručí, spát s někým, sedět na vejcích, mít (myšlenku), chovat (myšlenku)godan, jlpt3, verb, vtrans
読む yomu čístgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
浮つく uwatsuku být nestálý, neklidnýgodan, verb
酔っ払う yopparau opít segodan, verb, vintrans
縮む chidimu scvrknout jegodan, verb, vintrans
間に合う maniau stihnoutgodan, jlpt3, jlpt4, verb
目差す mezasu mířit (k něčemu), mít za cílgodan, verb, vtrans
取る toru vzít, brát, zvednoutgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
強まる tsuyomaru zesílit se, získat sílu, nabrat na intenzitěgodan, jlpt3, verb, vintrans
無くす nakusu ztratit něco, zbavit segodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
曇る kumoru zamračit, ztmavnoutgodan, jlpt5, tenki, verb, vintrans
貸し出す kashidasu zapůjčitgodan, verb, vtrans
弱まる yowamaru polevit, slábnoutgodan, jlpt3, verb, vintrans
願う negau prosit, žádatgodan, verb, vtrans
汚す yogosu zašpinit, kontaminovat, znečistitgodan, jlpt3, verb, vtrans
襲う osou zaútočitgodan, verb, vtrans
誤る ayamaru udělat chybugodan, verb, vintrans
生かす ikasu nejlépe využítgodan, verb, vintrans, vtrans
行う okonau dělat, provozovat, pořádat, konat se, udát segodan, jlpt3, jlpt4, leda1, verb
引き出す hikidasu vybrat (odněkud), vyndatgodan, jlpt4, verb, vtrans
間違う machigau udělat chybu, být špatněgodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
倒す taosu shodit, svalit, porazitgodan, jlpt3, verb, vtrans
分かる wakaru chápatgodan, jlpt5, verb, vintrans
稼ぐ kasegu vydělávatgodan, verb, vintrans
煮込む nikomu vařit (dlouho)godan, verb, vintrans
照る teru svítit (slunce)godan, verb, vintrans
見つかる mitsukaru být nalezengodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
目指す mezasu mířit (k něčemu), mít za cílgodan, verb, vtrans
取り組む torikumu zápasitgodan, leda1, verb, vintrans
枯らす karasu nechat uschnout, vysušit, usušit (vegetaci)godan, verb, vtrans
無くなる nakunaru být ztracengodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
消す kesu vymazat, odstranit, vypnout, zhasnoutgodan, jlpt5, verb, vtrans
困る komaru být ustaraný, obávat segodan, jlpt5, verb, vintrans
寝過ごす nesugosu zaspatgodan, verb
許す yurusu dovolit; prominoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
済ます sumasu skončit (něco, s něčím), dokončit (něco), vystačit si sgodan, jlpt3, verb, vtrans
落ち着く ochitsuku uklidnit segodan, verb
utsuwa miska, mísa, nádoba, schopnost, kapacitagodan, ichidan, verb, vtrans
怒る okoru dostat vztek, zlobit segodan, jlpt4, verb, vintrans
開く hiraku otevřít, založit, zahájit (účet, festival)godan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
慣らす narasu přivyknout, zkrotit, ohřát (něčí tělo)godan, jlpt3, verb, vtrans
起こす okosu vzbudit, postavit (něco), způsobitgodan, jlpt3, verb, vtrans
合う au hodit se, pasovat, slučovat se, shodovat se, odpovídat (něčemu), být v souladugodan, jlpt3, jlpt4, leda1, verb, vintrans
病む yamu být nemocnýgodan, verb
疲れきる tsukarekiru vyčerpaný (úplně)godan, verb
干す hosu sušitgodan, verb, vtrans
申す mousu říci (zdvořile)godan, jlpt4, verb, vtrans
撃つ utsu střílet; útočit; zničit, porazitgodan, verb
反る soru ohýbatgodan, leda1, verb, vintrans
繰り返す kurikaesu opakovat, udělat něco znovugodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
説く toku vysvětlovatgodan, verb
揺らす yurasu houpat (něčím), třást (něčím)godan, jlpt3, verb, vtrans
切らす kirasu dojít (zásoby)godan, jlpt3, verb, vtrans
預かる azukaru postarat se (o), odložitgodan, jlpt3, verb, vtrans
振り返る furikaeru ohlédnout se, otočit hlavu, kouknout přes rameno, kouknout zpětgodan, verb, vintrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7