päť kmeňové sloveso, godan (godan)

Počet slovíčok: 648
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
被る kaburu nosit (na hlavě)godan, verb, vtrans
裏切る uragiru zraditgodan, verb, vtrans
溶かす tokasu rozpouštět, tavitgodan, jlpt3, verb, vtrans
泳ぐ oyogu plavatgodan, jlpt5, sport, verb, vintrans
尽くす tsukusu vyčerpat, dojít; věnovat se, sloužit; dělat k vyčerpánígodan, verb
余る amaru zbýtgodan, verb, vintrans
寄る yoru navštívit, stavit se na návštěvugodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
戸惑う tomadou být zmatengodan, verb, vintrans
動かす ugokasu hýbat se, fungovat (stroj), spustit (stroj), dát do pohybugodan, jlpt3, verb, vtrans
思い付く omoitsuku vzpomenout si, dostat nápadgodan, leda1, verb
濡らす nurasu promočit, namočitgodan, jlpt3, verb, vtrans
綴る tsuduru hláskovat, skládatgodan, verb, vtrans
然る shikaru konkrétnígodan, jlpt4, verb
騒ぐ sawagu dělat hluk, hlučitgodan, jlpt4, verb, vintrans
走る hashiru běžet, jet (o dopr. prostředcích)godan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
唄う utau (1)to sing, (2)to sing (one's praises in a poem, etc.), to compose a poem, to recite a poem godan, verb, vtrans
押し出す oshidasu vytlačitgodan, verb, vtrans
使う tsukau používat, užívatgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
追い抜く oinuku předjet, předstihnoutgodan, verb, vtrans
洗い場 araiba umývárna, místo pro umytígodan, verb, vintrans
限る kagiru omezitgodan, verb, vtrans
拭き取る fukitoru utřít, setřítgodan, verb, vtrans
貼る haru nalepitgodan, verb
刈る karu stříhat, sekatgodan, verb, vtrans
立ち入る tachiiru vstupovat, vměšovat segodan, leda1, verb, vintrans
抜く nuku odstranit, vynechat, uvolnitgodan, jlpt3, verb, vtrans
終る owaru dokončit, uzavřít, skončitgodan, jlpt5, verb, vintrans
犯す okasu spáchat (zločin)godan, verb, vtrans
巻き戻す makimodosu přetočit dozadugodan, verb, vtrans
喜ぶ yorokobu mít radostgodan, jlpt4, verb, vintrans
満つ mitsu vzrůst, stoupatgodan, verb, vintrans
片付く kataduku být dán do pořádku, být uklizen, být urovnán, být dokončengodan, jlpt3, verb, vintrans
代わる kawaru nahradit (někoho)godan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
悩む nayamu mít starosti, trpětgodan, jlpt3, verb
挑む idomu vyzvat, usilovat ogodan, verb, vintrans
過ぎる sugiru překročit, přejít přes limit, příliš mnoho, jet kolem, míjetgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
済む sumu skončit, vystačit si (s)godan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
働く hataraku pracovatgodan, jlpt5, verb, vintrans
召す mesu (1)(hon) to call, to invite, to send for, to summon, (2)to eat, to drink, (3)to put on, to wear, (4)to ride, (5)to catch (a cold), to take (a bath), to tickle (one's fancy), to put on (years), to godan, verb, vtrans
和らぐ yawaragu zmírnitgodan, verb, vintrans
身ごもる migomoru otěhotnětgodan, leda1, verb, vintrans
言い返す iikaesu odpovídat, odpovědět, reagovatgodan, verb, vtrans
連れて行く tsureteiku vzít někoho někam, doprovoditgodan, verb
傷付く kizutsuku být zraněn, zranit segodan, verb
構う kamau vadit, překážetgodan, verb
来たす kitasu zapříčinit, přivodit (újmu)godan, leda1, verb, vtrans
現す arawasu ukázat (něco), odhalit (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
はる haru přilepitgodan, jlpt5, verb
買う kau koupitgodan, jlpt5, verb, vtrans
阻む habamu zastavit, zabránitgodan, verb
振る舞う furumau chovat segodan, verb, vtrans
沸かす wakasu přivést do varu (něco), uvařitgodan, jlpt3, jlpt4, ryouri, verb, vtrans
知り合う shiriau seznámit segodan, verb, vintrans
腐る kusaru shnít, zkazit se, zkorodovatgodan, jlpt3, verb
食う kuu jíst, žrát (nespisovné, mužská japonština)godan, leda1, verb, vtrans
覚ます samasu zbavit se (něčeho), vystřízlivět z, otevřít (oči)godan, jlpt3, verb, vtrans
利く kiku být účinný, efektivnígodan, verb, vintrans
遡る sakanoboru vrátit se, jít proti proudugodan, verb, vintrans
すく suku vyprázdnit segodan, jlpt4, verb
つく tsuku svítit, vznítitgodan, jlpt4, verb
営む itonamu vykonávat, provozovatgodan, verb, vtrans
切る kiru řezat, sekat, přerušit, stříhat, krájetgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
近付く chikazuku; chikaduku přiblížit segodan, verb, vintrans
寝入る neiru usnoutgodan, verb, vintrans
沸き上がる wakiagaru vřít, bouřit, zuřitgodan, verb, vintrans
招く maneku zvátgodan, verb, vtrans
学ぶ manabu učit segakkou, godan, leda1, verb
表す arawasu vyjádřit, vyjevitgodan, jlpt3, verb, vtrans
引く hiku tahat, táhnout, odečíst, hrát (na strunné nástroje)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans, vtrans
返す kaesu vrátit (něco)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vtrans
彩る irodoru obarvitgodan, verb, vtrans
浮く uku plavat ve vodě, vznést segodan, verb, vintrans
沸く waku přijít do varu, vřítgodan, jlpt3, jlpt4, ryouri, verb, vintrans
親しむ shitashimu spřátelit se, sblížitgodan, verb, vintrans
滑る suberu lyžovat, bruslit, klouzat se, vyklouznout, smeknout se, uklouznoutgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
食らう kurau jíst, žrát (nespisovné, mužská japonština)godan, leda1, verb, vtrans
祝う iwau oslavovatgodan, jlpt3, verb, vtrans
計る hakaru měřit, vážitgodan, verb, vtrans
呟く tsubuyaku mumlat, šeptatgodan, verb, vintrans
進む susumu postupovat, dělat krokygodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
続く tsuduku pokračovat, vytrvatgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
産む umu porodit, vyrobitgodan, verb, vtrans
好く suku mít rád, mít slabost (pro)godan, leda1, verb, vtrans
飛び出す tobidasu vyskočit, vylétnoutgodan, verb, vintrans
欠く kaku nedostávat se, odlomitgodan, verb, vtrans
立ち上がる tachiagaru vstát, postavit segodan, verb, vintrans
除く nozoku odstránitgodan, verb, vtrans
使い古す tsukaifurusu opotřebovat (nošením)godan, leda1, verb, vtrans
散る chiru opadatgodan, jlpt3, verb, vintrans
弾く hiku hrát (piano, kytara)godan, jlpt5, ongaku, verb
かかる kakaru trvat (čas), potřebovat, státgodan, jlpt5, verb
羽撃く habataku mávat (křídly)godan, verb, vintrans
放つ hanatsu uvolnit, vystřelitgodan, verb, vtrans
笑う warau smát segodan, jlpt4, verb, vintrans
見直す minaosu zlepšit segodan, verb
積もる tsumoru hromadit se, nakupit se, navršit segodan, jlpt3, verb
区切る kugiru rozdělovat, rozčleňovatgodan, leda1, verb, vtrans
下る kudaru sestoupit, jít dolůgodan, jlpt3, verb, vintrans
疲れ切る tsukarekiru být vyčerpaný (úplně moc)godan, verb
貢ぐ mitsugu to support, to financegodan, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7