päť kmeňové sloveso, godan (godan)

Počet slovíčok: 637
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
及ぶ oyobu dosáhnout, rozšířitgodan, verb, vintrans
押す osu tlačit, stisknoutgodan, jlpt5, verb, vtrans
流行る hayaru být populární, přijít do módy, být běžnýgodan, jlpt3, verb, vintrans
かまう kamau starat segodan, jlpt4, verb
思い付く omoitsuku vzpomenout si, dostat nápadgodan, leda1, verb
済ます sumasu skončit (něco, s něčím), dokončit (něco), vystačit si sgodan, jlpt3, verb, vtrans
連れて行く tsureteiku vzít někoho někam, doprovoditgodan, verb
好奇心猫を殺す koukishinnekowokorosu curiosity killed the catgodan, verb
可愛がる kawaigaru hýčkat, pečovat o, rozmazlovatgodan, verb
近づく chikaduku blížit se, přibližovat segodan, jlpt3, verb, vintrans
怖る osoru bát se, mít strachgodan, verb
嫁ぐ totsugu vdát se (za někoho)godan, verb, vintrans
飾る kazaru vyzdobit, ozdobitgodan, jlpt4, verb, vtrans
悔やむ kuyamu litovatemo, godan, verb, vtrans
使う tsukau používat, užívatgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
作る tsukuru udělat, vyrobit, vytvořit, vytvářet, vařitgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
干す hosu sušitgodan, verb, vtrans
浮つく uwatsuku být nestálý, neklidnýgodan, verb
積もる tsumoru hromadit se, nakupit se, navršit segodan, jlpt3, verb
編む amu pléstgodan, verb, vtrans
積む tsumu hromadit (něco), navršit, pokládat (cihly)godan, jlpt3, verb
絶つ tatsu uříznoutgodan, verb, vtrans
惜しむ oshimu ušetřit, litovatgodan, verb, vtrans
帰る kaeru jít domů, vrátit segodan, jlpt5, verb, vintrans
生やす hayasu nechat si narůst (vousy, vlasy)godan, jlpt3, verb, vtrans
通う kayou dojíždětgodan, jlpt3, jlpt4, ryokou, verb, vintrans
代わる kawaru nahradit (někoho)godan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
切らす kirasu dojít (zásoby)godan, jlpt3, verb, vtrans
寝入る neiru usnoutgodan, verb, vintrans
目ざす mezasu mířit (k něčemu), mít za cílgodan, verb, vtrans
吐き出す hakidasu vyplivnout, vykašlat, vyfounknoutgodan, verb, vtrans
怖がる kowagaru bát se, mít strachgodan, verb, vintrans
光り輝く hikarikagayaku třpitit se, lyštět segodan, verb, vintrans
接ぐ tsugu spojit, přiblížitgodan, verb, vtrans
勝つ katsu vyhrát, zvítězitgodan, jlpt4, sport, verb, vintrans
痛む itamu boletemo, godan, verb
身ごもる migomoru otěhotnětgodan, leda1, verb, vintrans
飛ぶ tobu skákat, létatgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
指差す yubisasu po/ukázat nagodan, verb, vtrans
稼ぐ kasegu vydělávatgodan, verb, vintrans
冷ます samasu nechat (něco) zchladnoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
限る kagiru omezitgodan, verb, vtrans
欠かす kakasu selhánígodan, verb, vtrans
差す sasu natáhnout ruce, otevřít deštník, aplikovat (oční kapky)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
離す hanasu oddělit, rozejít, pustit, opustitgodan, jlpt3, verb, vtrans
然る shikaru konkrétnígodan, jlpt4, verb
食う kuu jíst, žrát (nespisovné, mužská japonština)godan, leda1, verb, vtrans
会う au setkat segodan, jlpt5, verb, vintrans
伝わる tsutawaru rozšířit se, být předán (znalosti), přenést segodan, jlpt3, verb, vintrans
渇く kawaku dostat žízeň, mít žízeňgodan, jlpt3, verb, vintrans
欠く kaku nedostávat se, odlomitgodan, verb, vtrans
目差す mezasu mířit (k něčemu), mít za cílgodan, verb, vtrans
振り回す furimawasu máchat, mávat, ohánět segodan, verb, vtrans
似合う niau pasovat, souhlasit, být podobnýgodan, jlpt3, verb, vintrans
釁る chinuru potřít krví, zabítgodan, verb, vintrans
果たす hatasu dokončitgodan, verb, vtrans
かむ kamu žvýkatgodan, jlpt4, verb
裏切る uragiru zraditgodan, verb, vtrans
切る kiru řezat, sekat, přerušit, stříhat, krájetgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
止まる tomaru zastavit se, státgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
富む tomu být bohatý, zbohatnoutgodan, verb, vintrans
病む yamu být nemocnýgodan, verb
好く suku mít rád, mít slabost (pro)godan, leda1, verb, vtrans
撮る toru vyfotit, natočitgodan, jlpt5, verb, vtrans
疑う utagau pochybovatgodan, verb, vtrans
拒む kobamu odmítnoutgodan, verb, vtrans
鳴らす narasu zazvonit (na zvonek), rozeznít (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
貼る haru nalepitgodan, verb
追う ou následovat, vyhnatgodan, verb, vtrans
習う narau učit segodan, jlpt5, verb, vtrans
載る noru být zaznamenán, objevit segodan, jlpt3, verb, vintrans
過ぎる sugiru překročit, přejít přes limit, příliš mnoho, jet kolem, míjetgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
食らう kurau jíst, žrát (nespisovné, mužská japonština)godan, leda1, verb, vtrans
開く aku být otevřen, být zahájengodan, jlpt5, verb, vintrans
繋がる tsunagaru propojit se, vést kgodan, jlpt3, verb, vintrans
嗅ぐ kagu cítit (vůni, zápach)godan, jlpt3, verb, vtrans
奪う ubau ukrástgodan, verb, vtrans
目指す mezasu mířit (k něčemu), mít za cílgodan, verb, vtrans
放り出す houridasu odhoditgodan, verb, vtrans
替わる kawaru vyměnit se, změnit segodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
斬り刻む kirikizamu rozsekat, rozřezat, rozdrtit, rozemlítgodan, sensou, verb, vtrans
到る itaru dorazit, dostat segodan, verb, vintrans
乾く kawaku vyschnout, vysušit segodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
立ち入る tachiiru vstupovat, vměšovat segodan, leda1, verb, vintrans
変わる kawaru změnit (se), být změněngodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans, vtrans
来たす kitasu zapříčinit, přivodit (újmu)godan, leda1, verb, vtrans
好む konomu mít rád, mít v obliběgodan, leda1, verb, vtrans
並ぶ narabu seřadit se, stát v řaděgodan, jlpt5, verb, vintrans
重なり合う kasanariau nahromadit, nakupit, navršitgodan, verb
挟む hasamu vložitgodan, verb, vtrans
暖まる atatamaru zahřát se, zteplat, ohřát segodan, jlpt3, verb, vintrans
構う kamau vadit, překážetgodan, verb
滅ぶ horobu být zničengodan, verb
乗る noru nastoupit, jet (něčím)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
上る noboru vystoupat, vystoupit, vylézt, postoupitgodan, jlpt3, verb, vintrans
戸惑う tomadou být zmatengodan, verb, vintrans
すく suku vyprázdnit segodan, jlpt4, verb
区切る kugiru rozdělovat, rozčleňovatgodan, leda1, verb, vtrans
繋ぐ tsunagu propojit, propojovat, spojovat, svázatgodan, jlpt3, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7