päť kmeňové sloveso, godan (godan)

Počet slovíčok: 637
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
詰まる tsumaru nacpat se, zanést segodan, jlpt3, verb, vintrans
響く hibiku ozývat se (ozvěna)godan, verb, vintrans
叩く tataku naplácat (na zadek), zaklepat (na dveře), tlesknout godan, jlpt3, verb, vtrans
薄まる usumaru řídnoutgodan, verb, vintrans
覆う oou pokrýt, skrýtgodan, verb, vtrans
寄る yoru navštívit, stavit se na návštěvugodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
死ぬ shinu zemřítgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
及ぼす oyobosu vyvíjet, způsobitgodan, verb, vtrans
追い抜く oinuku předjet, předstihnoutgodan, verb, vtrans
見直す minaosu zlepšit segodan, verb
暖まる atatamaru zahřát se, zteplat, ohřát segodan, jlpt3, verb, vintrans
目差す mezasu mířit (k něčemu), mít za cílgodan, verb, vtrans
開く hiraku otevřít, založit, zahájit (účet, festival)godan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
絡む karamu zamotat, vyvolat hádkugodan, verb, vintrans
悲しむ kanashimu smutnit, truchlit (nad někým/něčím)godan, verb, vtrans
走り回る hashirimawaru obíhatgodan, leda1, verb, vintrans
迷う mayou ztratit segodan, jlpt3, verb, vintrans
急ぐ isogu spěchatgodan, jlpt4, verb, vintrans, vtrans
伺う ukagau navštívít, zeptat segodan, jlpt4, verb, vtrans
飛ばす tobasu nechat letět, odpálit (raketu)godan, jlpt3, verb, vtrans
舞う mau tančitgodan, verb, vintrans
殴る naguru udeřit, dát ránugodan, jlpt3, verb, vtrans
追い出す oidasu vyhnatgodan, verb, vtrans
劣る otoru zaostávatgodan, verb, vintrans
喜ぶ yorokobu mít radostgodan, jlpt4, verb, vintrans
閉まる shimaru uzavřít, uzavřít segodan, jlpt5, verb, vintrans
促す unagasu naléhat, stisknoutgodan, verb, vtrans
言い返す iikaesu odpovídat, odpovědět, reagovatgodan, verb, vtrans
命に関わる inochinikakawaru být otázkou života a smrtigodan, verb
温まる atatamaru zahřát se, zteplat, ohřát segodan, jlpt3, verb, vintrans
目指す mezasu mířit (k něčemu), mít za cílgodan, verb, vtrans
拾う hirou zvednout, shromáždit, sebratgodan, jlpt4, verb, vtrans
傷む itamu být zraněngodan, verb, vintrans
背負う seou nosit na zádechgodan, verb, vtrans
化かす bakasu začarovat, očarovat, proměnitgodan, leda1, verb, vtrans
纏まる matomaru být pohromadě, být jednotný, být dokončen, být zdárně vyřešengodan, jlpt3, verb, vintrans
混じる majiru smíchat se, vmísit segodan, ichidan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
落とす otosu upustit, nechat spadnoutgodan, jlpt4, verb, vtrans
試す tamesu pokusit se, zkusit, vyzkoušetgodan, jlpt3, verb, vtrans
防ぐ fusegu bránit proti, ochránit, zabránit, odvrátitgodan, verb, vtrans
抱く daku obejmout, mít v náručí, spát s někým, sedět na vejcích, mít (myšlenku), chovat (myšlenku)godan, jlpt3, verb, vtrans
貸し出す kashidasu zapůjčitgodan, verb, vtrans
罹る kakaru trpětgodan, verb
沸かす wakasu přivést do varu (něco), uvařitgodan, jlpt3, jlpt4, ryouri, verb, vtrans
知る shiru znát, rozumět, vědětgodan, jlpt5, verb, vtrans
放す hanasu pustit, nechatgodan, verb, vtrans
近付く chikazuku; chikaduku přiblížit segodan, verb, vintrans
乗り回す norimawasu projíždět se (na koni, v autě, na kole)godan, leda1, verb, vtrans
お聞き頂く okikiitadaku požádat (zdvořile)godan, verb
強まる tsuyomaru zesílit se, získat sílu, nabrat na intenzitěgodan, jlpt3, verb, vintrans
撃つ utsu střílet; útočit; zničit, porazitgodan, verb
踏む fumu šlápnout (na)godan, jlpt4, verb, vtrans
交う kau střídat se, smíchatgodan, verb
縮む chidimu scvrknout jegodan, verb, vintrans
打っ殺す bukkorosu umlátit k smrtigodan, sensou, verb, vtrans
交じる majiru smíchat se, smísit segodan, jlpt3, verb, vintrans
思い出す omoidasu vzpomenout sigodan, jlpt3, jlpt4, leda1, verb, vtrans
間違う machigau udělat chybu, být špatněgodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
背く somuku odporovatgodan, verb, vintrans
倒す taosu shodit, svalit, porazitgodan, jlpt3, verb, vtrans
願う negau prosit, žádatgodan, verb, vtrans
被る koumuru trpětgodan, verb, vtrans
沸く waku přijít do varu, vřítgodan, jlpt3, jlpt4, ryouri, verb, vintrans
吸う suu kouřitgodan, jlpt5, verb, vtrans
酔う you opít segodan, verb, vintrans
飛び出す tobidasu vyskočit, vylétnoutgodan, verb, vintrans
組む kumu poskládat, sestavit, propojitgodan, leda1, verb
聞き違う kikichigau špatně slyšet, přeslechnoutgodan, verb
枯らす karasu nechat uschnout, vysušit, usušit (vegetaci)godan, verb, vtrans
射つ utsu střílet; útočit; zničit, porazitgodan, verb
降り出す furidasu začít pršetgodan, jlpt4, verb, vintrans
引き継ぐ hikitsugu převzít, předatgodan, verb, vtrans
照る teru svítit (slunce)godan, verb, vintrans
殺す korosu zabítgodan, jlpt3, sensou, verb, vtrans
混ざる mazaru smíchat se, vmísit segodan, jlpt3, verb, vintrans
思う omou myslet (si), domnívat segodan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
慣らす narasu přivyknout, zkrotit, ohřát (něčí tělo)godan, jlpt3, verb, vtrans
滞る todokooru zastavit segodan, verb, vintrans
起こす okosu vzbudit, postavit (něco), způsobitgodan, jlpt3, verb, vtrans
寝過ごす nesugosu zaspatgodan, verb
済ます sumasu skončit (něco, s něčím), dokončit (něco), vystačit si sgodan, jlpt3, verb, vtrans
被る kaburu nosit (na hlavě)godan, verb, vtrans
笑う warau smát segodan, jlpt4, verb, vintrans
座る suwaru sedětgodan, jlpt5, verb, vintrans
余る amaru zbýtgodan, verb, vintrans
隠す kakusu schovat, skrýtgodan, jlpt3, verb, vtrans
入り組む irikumu komplikovatgodan, leda1, verb, vintrans
漏れ聞く morekiku zaslechnout, tajně vyslechnoutgodan, verb, vtrans
繰り返す kurikaesu opakovat, udělat něco znovugodan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
子を宿す kowoyadosu být těhotná, mít dítěgodan, verb
向かう mukau směřovat, jít naproti, jít směrem kgodan, jlpt4, leda1, verb, vintrans
綴る tsuduru hláskovat, skládatgodan, verb, vtrans
干す hosu sušitgodan, verb, vtrans
気づく kiduku všimnout si, povšimnoutgodan, verb
戦う tatakau bojovat, zápasitgodan, sensou, verb, vintrans
交ざる mazaru smíchat se, smísit segodan, jlpt3, verb, vintrans
おる oru být zde (zdvořile)godan, jlpt4, verb
建つ tatsu postavit se (budova), být postaven (budova), stavět segodan, jlpt3, verb, vintrans
仰ぐ aogu dívat se nahorugodan, verb, vtrans
黙る damaru být zticha, mlčetgodan, jlpt3, verb, vintrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7