päť kmeňové sloveso, godan (godan)

Počet slovíčok: 650
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
飛ぶ tobu skákat, létatgodan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans
済む sumu skončit, vystačit si (s)godan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
到る itaru dorazit, dostat segodan, verb, vintrans
上回る uwamawaru předčit (očekávání)godan, verb, vtrans
拒む kobamu odmítnoutgodan, verb, vtrans
填まる hamaru hodit se, pasovat, jít do něčeho godan, verb, vintrans
積む tsumu hromadit (něco), navršit, pokládat (cihly)godan, jlpt3, verb
悩む nayamu mít starosti, trpětgodan, jlpt3, verb
照る teru svítit (slunce)godan, verb, vintrans
貼る haru nalepitgodan, verb
打つ utsu tlouct, udeřit, vypálitgodan, jlpt4, leda1, verb, vtrans
纏まる matomaru být pohromadě, být jednotný, být dokončen, být zdárně vyřešengodan, jlpt3, verb, vintrans
届く todoku dorazit, dosáhnout, být doručengodan, jlpt3, verb, vintrans
祈る inoru modlit segodan, jlpt3, jlpt4, kami, verb, vtrans
物語る monogataru vyprávět, říkatgodan, verb, vtrans
戸惑う tomadou být zmatengodan, verb, vintrans
威張る ibaru být pyšný, pohrdatgodan, verb, vintrans
賜う tamau udělitgodan, verb
逆らう sakarau jít proti, oponovatgodan, verb, vintrans
貢ぐ mitsugu to support, to financegodan, verb, vtrans
止まる tomaru zastavit se, státgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
渇く kawaku dostat žízeň, mít žízeňgodan, jlpt3, verb, vintrans
傷付く kizutsuku být zraněn, zranit segodan, verb
済ます sumasu skončit (něco, s něčím), dokončit (něco), vystačit si sgodan, jlpt3, verb, vtrans
利く kiku být účinný, efektivnígodan, verb, vintrans
つく tsuku svítit, vznítitgodan, jlpt4, verb
広がる hirogaru šířit se, rozprostírat segodan, jlpt3, leda1, verb, vintrans
乗り回す norimawasu projíždět se (na koni, v autě, na kole)godan, leda1, verb, vtrans
含む fukumu obsahovat, zahrnovat, mít na mysligodan, jlpt3, verb, vtrans
亡くなる nakunaru zemřítgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
驚く odoroku být překvapengodan, jlpt4, verb, vintrans
押し出す oshidasu vytlačitgodan, verb, vtrans
推し量る oshihakaru hádat, domnívat segodan, verb, vtrans
挟む hasamu vložitgodan, verb, vtrans
むかつく mukatsuku cítit se zle, cítit se naštvaný, cítit se uraženýgodan, verb, vintrans
会う au setkat segodan, jlpt5, verb, vintrans
冷ます samasu nechat (něco) zchladnoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
覚ます samasu zbavit se (něčeho), vystřízlivět z, otevřít (oči)godan, jlpt3, verb, vtrans
干す hosu sušitgodan, verb, vtrans
構う kamau vadit, překážetgodan, verb
はる haru přilepitgodan, jlpt5, verb
打ち消す uchikesu popíratgodan, leda1, verb, vtrans
混じる majiru smíchat se, vmísit segodan, ichidan, jlpt3, verb, vintrans, vtrans
自殺を図る jisatsuwohakaru pokusit se o sebevraždugodan, verb
動く ugoku hýbat se, hýbatgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
薬を飲む kusuriwonomu brát lékybyouki, godan, verb
満つ mitsu vzrůst, stoupatgodan, verb, vintrans
輝く kagayaku zářitgodan, verb
奉る tatematsuru nabízet, ctítgodan, verb, vtrans
履く haku obout sigodan, verb, vtrans
撮る toru vyfotit, natočitgodan, jlpt5, verb, vtrans
嗅ぐ kagu cítit (vůni, zápach)godan, jlpt3, verb, vtrans
沸き上がる wakiagaru vřít, bouřit, zuřitgodan, verb, vintrans
切らす kirasu dojít (zásoby)godan, jlpt3, verb, vtrans
計る hakaru měřit, vážitgodan, verb, vtrans
続く tsuduku pokračovat, vytrvatgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
思い遣る omoiyaru mít soucit, vcítit segodan, leda1, verb
組む kumu poskládat, sestavit, propojitgodan, leda1, verb
深まる fukamaru prohloubit (se), zvýšit (se), zesílit (se)godan, jlpt3, verb, vintrans
眠る nemuru spátgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
折る oru zlomit, přeložitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
和らぐ yawaragu zmírnitgodan, verb, vintrans
扱う atsukau zvládnout, vyrovnat segodan, verb, vtrans
弔う tomurau truchlitgodan, verb, vtrans
採る toru vzít, sebratgodan, verb, vtrans
開く aku být otevřen, být zahájengodan, jlpt5, verb, vintrans
鳴らす narasu zazvonit (na zvonek), rozeznít (něco)godan, jlpt3, verb, vtrans
祝う iwau oslavovatgodan, jlpt3, verb, vtrans
指差す yubisasu po/ukázat nagodan, verb, vtrans
招く maneku zvátgodan, verb, vtrans
引く hiku tahat, táhnout, odečíst, hrát (na strunné nástroje)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans, vtrans
終わる owaru končit, skončitgodan, leda1, verb, vintrans
交じる majiru smíchat se, smísit segodan, jlpt3, verb, vintrans
攀じ上る yojinoboru vyšplhat, vydrápat segodan, verb, vintrans
写す utsusu kopírovat, fotit, fotografovatgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
吐く haku zvracetbyouki, godan, verb, vtrans
使う tsukau používat, užívatgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
混ざる mazaru smíchat se, vmísit segodan, jlpt3, verb, vintrans
よじ上る yojinoboru vyšplhat, vydrápat segodan, verb, vintrans
移る utsuru stěhovat, přesouvat, měnitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
悔やむ kuyamu litovatemo, godan, verb, vtrans
知り合う shiriau seznámit segodan, verb, vintrans
可愛がる kawaigaru hýčkat, pečovat o, rozmazlovatgodan, verb
誇る hokoru chlubit segodan, verb, vintrans
轢く hiku přejet (někoho autem)godan, verb, vtrans
貫く tsuranuku (1)to go through, to pierce, to penetrate, (2)to persist, to stick to godan, verb, vtrans
並ぶ narabu seřadit se, stát v řaděgodan, jlpt5, verb, vintrans
叩く tataku naplácat (na zadek), zaklepat (na dveře), tlesknout godan, jlpt3, verb, vtrans
立ち上がる tachiagaru vstát, postavit segodan, verb, vintrans
伝わる tsutawaru rozšířit se, být předán (znalosti), přenést segodan, jlpt3, verb, vintrans
疲れ切る tsukarekiru být vyčerpaný (úplně moc)godan, verb
包む tsutsumu zabalitgodan, jlpt3, jlpt4, verb, vtrans
思い付く omoitsuku vzpomenout si, dostat nápadgodan, leda1, verb
入り組む irikumu komplikovatgodan, leda1, verb, vintrans
冷やす hiyasu zchladit, ochladitgodan, jlpt3, verb, vtrans
運ぶ hakobu přinést, nosit, přepravovatgodan, jlpt4, verb
かまう kamau starat segodan, jlpt4, verb
営む itonamu vykonávat, provozovatgodan, verb, vtrans
及ぶ oyobu dosáhnout, rozšířitgodan, verb, vintrans
和む nagomu uklidnit segodan, verb
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7