Slovíčka


積む tsumu hromadit (něco), navršit, pokládat (cihly)godan, jlpt3, verb
積
objem, součin, obsah, hromadit, navršit, naložit, ...
Čtení: seki, tsu.mu, -du.mi, tsu.mo...
Hlavní radikál: 禾 (115) Tahy: 16 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
高積雲 kousekiun altokumulustenki
積極的 sekkyokuteki asertivní, pozitivnímix
絹積雲 kensekiun cirokumulustenki
巻積雲 kensekiun cirokumulustenki
片積雲 hensekiun fraktokumulustenki
積もる tsumoru hromadit se, nakupit se, navršit segodan, jlpt3, verb
積分 sekibun integrálmath
積分学 sekibungaku integrální početmath
積分方程式 sekibunhouteishiki integrální rovnicemath
積乱雲 sekiran'un kumulonimbustenki
微積分学 bisekibungaku matematická analýzamath
微積分 bisekibun matematická analýzamath
積雪 sekisetsu napadaný sníhmix
体積 taiseki objemmix
大山積命 oohoyamatsumi Oohojamacumi, bůh vládnoucí horám, moři a válkámkami
表面積 hyoumenseki plocha, povrchmath
面積 menseki rozlohamix
層積雲 sousekiun stratokumulustenki
円の表面積は2πrである。 en no hyoumenseki ha 2paia-ru dearu. Obsah kruhu je 2πr.math
Sloveso je godan (pětikmenové),
 kladzápor
přítomnost oznamovacínormálnítsumutsumanai
zdvořilýtsumimasutsumimasen
přítomnost průběhnormálnítsunde irutsunde inai
zdvořilýtsunde imasutsunde imasen
minulost oznamovacínormálnítsundatsumanakatta
zdvořilýtsumimashitatsumimasen deshita
pravděpodobnostnínormálnítsumou
tsumu darou
tsumanai darou
zdvořilýtsumimashou
tsumu deshou
tsumanai deshou
minulost pravděpodobnostnínormálnítsundarou
tsunda darou
tsumanakatta darou
zdvořilýtsunda deshoutsumanakatta deshou
rozkaznormálnítsumetsumu na
zdvořilýtsunde kudasaitsumanaide kudasai
podmiňovacínormálnítsumebatsumanakereba
podmiňovacínormálnítsundaratsumanakattara
zdvořilýtsumimashitaratsumimasen deshitara
potenciálnormálnítsumerutsumenai
zdvořilýtsumemasutsumemasen
kauzativnormálnítsumaseru
minulost kauzativnormálnítsumaseta
pasivumnormálnítsumareru
minulost pasivumnormálnítsumareta
pasivum kauzativnormálnítsumaserareru
tsumasareru
minulost pasivum kauzativnormálnítsumaserareta
přacínormálnítsumitai
minulost přacínormálnítsumitakatta
přechodníktsunde