všetko, úplný, celý, celkovo (all)

Počet slovíčok: 11
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116
新婚 shinkon novomanžel, novomanželkasuru
新婚初夜 shinkonshoya svatební nocmix
新風 shinpuu nový stylmix
超新星 choushinsei supernovamix
i význam, pocity, myšlenkymix
意気 iki povaha, náturamix
意気地無し ikujinashi zbabělec, plachý tvormix
意志力 ishiryoku síla vůlemix
意図的 itoteki úmyslný, záměrnýmix
意のままに inomamani podle vlastní vůle, podle vlastního uváženímix
原意 gen'i původní význammix
語の意味 gonoimi význam slovamix
注意を注ぐ chuuiwososogu dávat pozorgodan, verb
注意を逸らす chuuiwosorasu odvádět něcí pozornostgodan, verb
注意を引く chuuiwohiku přitahovat pozornostgodan, verb
同意味 douimi stejný význammix
暗黒 ankoku temnotamix
暗い色 kuraiiro tmavá barvairo
漢字試験 kanjishiken zkouška ze znaků (kandži)gakkou
遠縁 tooen vzdálený příbuznýkazoku
遠くから tookukara z dálkymix
安楽死 anrakushi eutanáziebyouki
音楽映画 ongakueiga muzikál (film)ongaku
季節労働 kisetsuroudou sezónní prácemix
協働 kyoudou spoluprácesuru
鉱山労働者 kouzanroudousha horníkshigoto
労働許可証 roudoukyokashou pracovní povoleníshigoto
労働条件 roudoujouken pracovní podmínkyshigoto
見上げる miageru vzhlížet, zvednout oči, obdivovatichidan, verb, vtrans
大の字 dainoji tvar znaku 大 dai (člověk s rozpaženýma rukama)suru
大の字に dainojini rozpaženě, s roztaženýma rukama a nohama, mix
お持て成し omotenashi pohostinnost, službamix
一回り hitomawari jeden tah, jedno kolo, velikost,mix
一回り小さい hitomawarichiisai o číslo menší, menčí velikostadj
一回り大きい hitomawari ookii o číslo větší, větší velikostmix
何故か nazeka nějak, z nějakého důvodumix
丸める marumeru svinout, stočit, vyrolovatichidan, verb, vtrans
雪を丸める yukiwomarumeru udělat sněhovou kouliichidan, verb
とぼとぼ tobotobo nejistě, potácivě, kymácivěonoma
背中を丸める senaka wo marumeru ohnout záda, shrbit zádamix
見方 mikata hledisko, úhel pohledumix
見方によっては mikataniyotteha podle úhlu pohledumix
涸れる kareru vyschnout (pramen, rybník), dojítichidan, verb, vintrans
傷つける kizutsukeru zranit, ublížit (někomu)ichidan, verb, vtrans
祈り求める inorimotomeru modlit se (za co)ichidan, verb
希求 kikyuu aspirovat na, požadovat, žádat osuru
木に縁って魚を求む kiniyotteuowomotomu nebýt schopen něco udělat, protože si člověk zvolil špatnou metodu/postup, žádat o nemožné, hledat ryby na stroměbaka
欲求 yokkyuu touha, přánísuru
欲求不満 yokkyuufuman frustraceemo
完全主義 kanzenshugi perfekcionismusmix
完全主義者 kanzenshugisha perfekcionista, puntičkářmix
完全犯罪 kanzenhanzai dokonalý zločinmix
真の shinno pravý, opravdový, skutečnýmix
亭主 teishu hlava domácnosti, pán, hostitel (např. čajového obřadu)mix
煩わしい wazurawashii problematickýadj
批准 hijun ratifikacesuru
灯り akari lampa, světlodenki
灯りを消す akariwokesu zhasnout světlogodan, verb
午前零時 gozenreiji půlnoc (0:00)mix
今宵 koyoi dnes večer, tento večertoki
さえも saemo dokonce, jen abymix
宝石 houseki drahokam, klenotmix
生涯学習 shougaigakushuu celoživotní vzdělávánímix
公民館 kouminkan komunitní centrummix
講座 kouza kurz (přednášky)mix
伝統芸能 dentougeinou jevištní uměnímix
利用者 riyousha uživatelmix
手芸 shugei ruční prácemix
写生 shasei skicovánísuru
役割 yakuwari rolemix
幅広い habahiroi rozsáhlý, širokýadj
進化 shinka evoluce, vývojsuru
快適 kaiteki příjemný, potěšující, sympatický, pohodlnýmix
今や imaya nyní, v současnostitoki
新た arata novýmix
開通 kaitsuu zahájení, započnutí, aktivacesuru
最新鋭 saishin'ei nejmodernější, nejnovější, nejposlednějšímix
投入 tounyuu vhození (něčeho do něčeho), vložení, investování, vydání (produktu)suru
新型 shingata nový styl, nový modelmix
超伝導 choudendou supravodivostichidan, suru, verb, vtrans
リニアモーター riniamo-ta- lineární indukční motormix
実用化 jitsuyouka realizace, implementace, praktické využitísuru
間近 madika blízkostmix
迫る semaru přiblížit si (něco), tlačit (někoho do něčeho), naléhatgodan, verb, vintrans
緩める yurumeru zpomalit, zvolnitichidan, verb, vtrans
有する yuusuru být obdařen, vlastnitsuru
齎す motarasu přinést, zapříčinit, přivoditgodan, verb
恩恵 onkei přízeň, požehnání, darmix
規準 kijun standard, normamix
弛まぬ努力 tayumanudoryoku píle, pracovitost, neustála snahamix
生み出す umidasu vytvořit, stvořit, zplodit, poroditgodan, verb, vtrans
日本食 nihonshoku japonské jídloryouri
特集 tokushuu zvláštní článek, speciální vydánísuru
食材 shokuzai potraviny, přísadyryouri
美しさ utsukushisa krásamix
視点 shiten názor, úhel pohledumix
魅力 miryoku půvab, kouzlo, okouzlenímix
知恵 chie moudrost, důvtip, prozíravost, rozummix
風土 fuudo přírodní podmínky, vzhled krajiny, klimamix
育む hagukumu pěstovat, starat se (o zvíře)godan, verb, vtrans
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116