všetko, úplný, celý, celkovo (all)

Počet slovíčok: 11
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116
依存症 izonshou závislost (alkohol, drogy)mix
キリスト教徒 kirisutokyouto křesťanmix
修飾語 shuushokugo modifikátormix
喫煙 kitsuen kuřáckýsuru
喫煙室 kitsuenshitsu kuřácký pokoj, kuřácká místnostmix
喫煙者 kitsuensha kuřákmix
喫煙コーナー kitsuenko-na- kuřácký koutekmix
備考 bikou poznámkymix
支払い shiharai platbamix
連絡先 renrakusaki kontaktní adresamix
半人前 hanninmae polovina podílumix
法的 houteki legálnost, zákonitostmix
側面 sokumen strana, aspektmix
関する kansuru týkat se, souvisetsuru
流行語 ryuukougo populární fráze (slovo)mix
進出 shinshutsu krok vpřed, pokroksuru
従来 juurai až do teď, stávajícímix
育児 ikuji péče o dětisuru
両立 ryouritsu kompatibilita, soužitísuru
職業 shokugyou povolánímix
実際に jissaini v praxi, v současné doběmix
納得 nattoku souhlas, porozuměnísuru
積極的 sekkyokuteki asertivní, pozitivnímix
兄弟姉妹 kyoudaishimai bratři a sestrymix
多様化 tayouka diverzifikacesuru
従兄 itoko bratranec (starší)mix
従姉 itoko sestřenice (starší)mix
従弟 itoko bratranec (mladší)mix
従妹 itoko sestřenice (mladší)mix
伴う tomonau doprovázetgodan, verb, vintrans
担う ninau nést (břemeno)godan, verb, vtrans
嫁ぐ totsugu vdát se (za někoho)godan, verb, vintrans
接ぐ tsugu spojit, přiblížitgodan, verb, vtrans
接頭語 settougo prefixmix
接近 sekkin přiblížitsuru
間接的 kansetsuteki nepřímýmix
応接間 ousetsuma přijímací místnostmix
果たす hatasu dokončitgodan, verb, vtrans
因果 inga příčina a následekmix
成果 seika dobrý výsledekmix
果報 kahou dobrá zprávamix
夭折 yousetsu zemřít za mladasuru
屈折 kussetsu lámat se (světlo)suru
投下 touka zhodit (bombu)suru
投稿 toukou příspěveksuru
投資 toushi investovat, investicesuru
打撲 daboku ránasuru
深海 shinkai mořská hlubinamix
深夜 shin'ya hluboká nocmix
深刻 shinkoku vážný, složitýmix
到る itaru dorazit, dostat segodan, verb, vintrans
到達 toutatsu docílit, dosáhnoutsuru
到底 toutei v žádném případěmix
周到 shuutou pečlivý, dobře připravenýmix
押韻 ouin rýmsuru
押印 ouin razítkovatsuru
押し出す oshidasu vytlačitgodan, verb, vtrans
悲鳴 himei výkřiksuru
悲劇 higeki tragédiemix
悲観的 hikanteki pesimistickýmix
悲運 hiun tragický, nešťastnýmix
脱会 dakkai vystoupit z organizacesuru
脱字 datsuji vynechané písmeno (v textu)mix
脱色 dasshoku odbarvitsuru
脱衣 datsui svlékánísuru
月並 tsukinami otřepaný, nudnýmix
並立 heiritsu stát vedle sebesuru
驚異 kyoui senzačnímix
驚喜 kyouki příjemné překvapenísuru
驚天動地 kyoutendouchi ohromující, fenomenálnímix
狭小 kyoushou stísněnýmix
狭量 kyouryou úzkoprsýmix
弱火 yowabi slabý oheňmix
弱冠 jakkan mladý věkmix
完了 kanryou dokončitsuru
完璧 kanpeki perfektnímix
完結 kanketsu dokončení (série)suru
未完 mikan nedokončenýmix
横書き yokogaki vodorovné psanímix
横転 outen převrátit se na boksuru
失言 shitsugen nevhodné vyjádřenísuru
消失 shoushitsu vymizetsuru
損失 sonshitsu ztrátamix
半減 hangen snížit na polovinusuru
減税 genzei snížit daněsuru
激減 gekigen prudce klesnoutsuru
減法 genpou odečítánímix
比喩 hiyu metaforamix
比例 hirei přímá úměrnostsuru
絶賛 zessan bezmezně obdivovatsuru
自画自賛 jigajisan sebechválasuru
現実 genjitsu skutečnostmix
実現 jitsugen uskutečnit (se)suru
公表 kouhyou zveřejnitsuru
表紙 hyoushi titulní stranamix
詩的 shiteki poetickýmix
知的 chiteki inteligentní, intelektuálnímix
放課後 houkago po vyučovánímix
課税 kazei zdanitsuru
最寄り moyori nejbližšímix
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116