všetko, úplný, celý, celkovo (all)

Počet slovíčok: 11
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116
君が気に入った kimi ga kiniitta. Ty sa mi páčišai
日本海側は山が海に迫っている err U Japonského mora hory zasahujú až k moru.
神を敬う kamiwouyamau uctievať bohagodan, verb
穴を新聞で詰める anawoshinbundetsumeru Upchať dieru novinami.
本を床に落とす honwoyukaniotosu upustit knihu na zem
彼らは池を巡って散歩をした karerahaikewomeguttesanpowoshita Urobili si prechádzku okolo rybníka.
生活を詰める 生seikatsuwotsumeru uskromniť sa
もう12月で、年が詰まってきたね mou12月de,年ga詰mattekitane Už máme december, rok sa chýli ku koncu.
若いころ,兄弟でよく競った wakaikoro,kyoodaideyokukisotta V mladosti sme s bratom často súťažili.
チェコに比べて日本は物価が高い chekonikurabetenihonhabukkagatakai V porovnaní s Českom sú ceny tovaru v Japonsku vyššie.
昨日彼女のお母さんが亡くなった kinoukanojonookaasanganakunatta Včera jej zomrela mama.
大きい落石が交通を妨げている ookiirakusekigakoutsuuwosamatageteiru Veľké napadané kamene bránia doprave.mix
水は動物にとって欠かせることができない物だ mizuhadoubutsunitottekakaserukotogadekinaimonoda Voda je pre zvieratá nevyhnutná.
与えられた時間 ataeraretajikan vymedzený časmix
私はピーターと席を替えた watashihapi-ta-tosekiwokaeta Vymenili sme si s Petrom miesta.
病院で調べてもらったが何でもなかった byouindeshirabetemorattaganandemonakatta Vyšetrovali ma v nemocnici, ale nič nezistili.
だめだと諦めた damedatoakirameta Vzdal som to, bolo to beznadejné.
帰国を諦める kikokuwoakirameru vzdať sa nádeje na návrat do vlasti
異議を唱える igiwotonaeru Vzniesť námietku.
日が暮れかかっている nigakurekakatteiru Začína sa stmievať.
明日は曇るだろう ashitahakumorudarou Zajtra bude asi zamračené.mix
石につまずいて転んだ ishinitsumazuitekoronda Zakopol som o kameň a spadol.
またどうぞお越しください matadouzookoshikudasai Zase přijďte! (Budeme se těšit.) {uctivě}
また,パソコンが壊れた mata,pasokongakowareta Zase sa mi pokazil počítač.
今夜は雨があがって月が輝くだろう kon'yahaamegaagattetsukigakagayakudarou Zdá sa, že dnes v noci prestane pršať a bude svietiť mesiac.
4キロ減らした 4kiroherashita Zhodila som 4 kilá.
冬が暮れて春になった fuyugakureteharuninatta Zima skončila a nastala jar.
赤と青が混じって紫になった akatoaogamajittemurasakininatta Zmiešala sa červená s modrou a vznikla z toho fialová.
水と油の違いを比べる mizutoaburanochigaiwokuraberu zrovnávať rozdieľ medzi vodou a olejom
会員を増やす kaiinwofuyasu zvýšiť počet členov
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116