Slovíčka


希求 kikyuu aspirovat na, požadovat, žádat osuru
希
naděje, prosit, žádat, modlit se, dožadovat se, Ře...
Čtení: ki, ke, mare, nozo, nozomi
Hlavní radikál: 巾 (50) Tahy: 7 obrázek | animace | tabulka
求
žádost, potřeba, přání
Čtení: kyuu, gu, moto.meru
Hlavní radikál: 水 (85) Tahy: 7 obrázek | animace | tabulka