všetko, úplný, celý, celkovo (all)

Počet slovíčok: 11
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116
七五三 shichigosan Šičigosan (svátek tří-, pěti- a sedmiletých dětí)leda1, namae
七夕 tanabata svátek Tanabataleda1, namae
九九 kuku násobilkaleda1, math
匹敵する hittekisuru vyrovnat se (něčemu, někomu)leda1, verb
百足 mukade stonožkadoubutsu, leda1
百舌 mozu ťuhýkdoubutsu, leda1
千羽鶴 senbaduru Tisíc jeřábů (název lit. díla)leda1, namae
千代紙 chiyogami čijogami, ozdobný japonský papírleda1
万事 banji všechnoleda1
万病 manbyou všechny nemocibyouki, leda1
台地 daichi náhorní plošina, rovinaleda1, shizen
舞台 butai pódiumjlpt3, leda1
踏み台 fumidai schůdky, štafleleda1
台本 daihon scénářleda1
土台 dodai základ, základnaleda1
台数学 daisuugaku algebraleda1, math
冊子 sasshi brožuraleda1
別冊 bessatsu zvláštní číslo, zvláštní vydáníleda1
分冊 bunsatsu jeden svazek (z více svazků), jeden díl leda1
半ば nakaba polovina, středleda1
後半 kouhan druhá polovinajlpt3, leda1
折半 seppan rozdělení na polovinyleda1
上半期 kamihanki první pololetíleda1
下半期 shimohanki druhé pololetíleda1, toki
下半身 kahanshin dolní polovinaleda1
身分 mibun společenské postavení, statusleda1
ういいい~ uiii~ uiii~mix
親分 oyabun nadřízený, vůdceleda1
水分 suibun vláha, tekutina, vlhkost, šťávaleda1
塩分 enbun obsah solikagaku, leda1
食事時 shokujidoki v době jídlaleda1, ryouri, toki
ji hodinaleda1, toki
toki čas, obdobíleda1, toki
時刻 jikoku přesný čas, okamžikleda1, toki
同時 douji současně, ve stejnou dobujlpt3, leda1, toki
当時 touji v té době, ona doba, tenkrátleda1
時報 jihou časové znameníleda1
計画通り keikakudoori přesně podle keikaku (plánu)mix
江戸時代 edojidai období Edo 1603-1868leda1, namae, toki
短刀 tantou krátký meč (do 30cm), dýkaleda1, sensou
彫刻刀 choukokutou rytecké dlátoleda1
彫刻 choukoku sochamix
名刀 meitou slavný meč, výtečný mečleda1, sensou
幾何学 kikagaku geometrieleda1, math
新年 shinnen nový rokleda1, toki
年下の toshishitano mladšíleda1
年上の toshiueno staršíleda1
子午前 shigozen poledníkleda1
発見 hakken objevjlpt3, leda1
後方の kouhouno zadníleda1
後ろ姿 ushirosugata postava zezadu, pohled zezaduleda1
食後 shokugo po jídleleda1, ryouri
後片付け atokataduke úklid (po večírku apod.)leda1
後金 atokin doplatek, zůstatekleda1
後書き atogaki doslovleda1
前向きの maemukino směřující dopředu, pozitivníleda1
前進 zenshin pokrokleda1
食前 shokuzen před jídlemleda1, ryouri
お前 omae tyleda1
前金 maekin zálohaleda1
前書き maegaki předmluvaleda1
前方 zenpou vpředuleda1
休日 kyuujitsu volno, volný denleda1, toki
長生き nagaiki dlouhý životleda1
生卵 namatamago syrové vejceleda1, ryouri
生真面目 kimajime velice vážnýleda1
生命 seimei život, existenceleda1
手に顔を埋める te ni kao wo uzumeru facepalmbaka
木立 kodachi les, háj, skupinka stromůleda1, shizen
立場 tachiba stanovisko, hledisko, situaceleda1
起立する kiritsusuru postavit se, zvednout seleda1, suru, verb
建立する konryuusuru vystavět, založit (chrám...)kami, leda1, suru, verb
国立の kokuritsuno státníleda1
見本 mihon vzorekleda1
シュレーディンガーの猫 shure-deィnga-noneko Schrödingerova kočkabaka
出場 shutsujou vystoupení, účinkování, účastjlpt3, leda1
出納 suitou příjmy a výdajeleda1
立ち入る tachiiru vstupovat, vměšovat segodan, leda1, verb, vintrans
記入 kinyuu zápis, záznamleda1
記入する kinyuusuru zapsat (se), zaznamenatleda1, suru, verb
収入 shuunyuu příjmyleda1, shigoto
出会い deai setkáníleda1
運動会 undoukai sportovní mítink, sportovní akademieleda1, sport
大会 taikai turnaj, sjezd, velká schůze, valné shromážděníleda1
会釈 eshaku úklona (pozdrav), vstřícné gestoleda1
白人参 shironinjin pastinákshokubutsu
白長須鯨 shironagasukujira plejtvák obrovskýdoubutsu
休まる yasumaru odpočinout sileda1, verb, vintrans
休める yasumeru moci si odpočinout, nechat odpočinout, uklidnitichidan, leda1, verb, vtrans
行い okonai čin, chováníleda1
行く手 yukute vlastní cesta (volná, s překážkami)leda1
行進 koushin pochod, průvodleda1
行動 koudou chování, jednáníleda1
行事 gyouji událost, obyčej, akceleda1
実行 jikkou praxe, provedeníjlpt3, leda1
実行する jikkousuru vykonat, provéstleda1, suru, verb
行列 gyouretsu průvod, procesí, řadaleda1
行数 gyousuu počet řad, řádkůleda1
風車 fuusha větrný mlýnleda1
来たる kitaru příští, nadcházejícíleda1
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116