Slovíčka


出納 suitou příjmy a výdajeleda1
出
východ, odejít
Čtení: shutsu, sui, de.ru, -de, da....
Hlavní radikál: 凵 (17) Tahy: 5 obrázek | animace | tabulka
納
vyrovnání, obdržet, sklízet, věnovat, poskytnout, ...
Čtení: nou, nat, na, nan, tou, osa....
Hlavní radikál: 糸 (120) Tahy: 10 obrázek | animace | tabulka