všetko, úplný, celý, celkovo (all)

Počet slovíčok: 11
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam
kandži kana preklad náhodnýchObnoviť
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116
テンジクアオイ tenjikuaoi pelargónieshokubutsu
テントウムシ tentoumushi slunéčko sedmitečnédoubutsu
唐檜 touhi smrkshokubutsu
トガリネズミ togarinezumi rejsekdoubutsu
toge trnshokubutsu
トケイソウの果実 tokuisounokajitsu granadillashokubutsu
トド todo lvoundoubutsu
トマト tomato rajčeryouri, shokubutsu
ドリアン dorian durianshokubutsu
トンボ tonbo vážkadoubutsu
ナイチンゲール naichinge-ru slavíkdoubutsu
ナッツ nattsu ořechyryouri, shokubutsu
ナナフシ nanafushi pakobylkadoubutsu
なめくじ namekuji slimákdoubutsu
ニガモヨギ nigamoyogi pelyněkshokubutsu
にきび nikibi aknéhito
ニシン nishin sleďdoubutsu
ニレ nire jilmshokubutsu
ヌー nu- pakůňdoubutsu
釁る chinuru potřít krví, zabítgodan, verb, vintrans
ネズミ nezumi krysadoubutsu
パースニップ pa-sunippu pastinákshokubutsu
パーチ pa-chi okoundoubutsu
ハーブ ha-bu bylinashokubutsu
ハイエナ haiena hyenadoubutsu
パイク paiku štikadoubutsu
バイソン baison bizondoubutsu
ハクセキレ hakusekire konipas bílýdoubutsu
パセリ paseri petrželryouri, shokubutsu
ハッカ hakka mátashokubutsu
ハツカネズミ hatsukanezumi myšdoubutsu
バッタ batta koníkdoubutsu
ハドック hadokku treskadoubutsu
パパイヤ papaiya papájaryouri, shokubutsu
パプリカ papurika paprikaryouri, shokubutsu
ハマグリ hamaguri škebledoubutsu
ハムスター hamusuta- křečekdoubutsu
ハヤブサ hayabusa sokoldoubutsu
ハリケーン harike-n hurikántenki
針鼠 harinezumi ježekdoubutsu
ハンノキ hannoki olšeshokubutsu
は虫類 hachuurui plazdoubutsu
ビーツ bi-tsu červená řeparyouri, shokubutsu
ピーナッツ pi-nattsu arašídryouri
ヒエンソウ hiensou stračkashokubutsu
ピカン pikan pekanový ořechryouri, shokubutsu
higuma medvěd hnědýmix
hige vous, fousdoubutsu
ヒヒ hihi paviándoubutsu
ヒマラヤスギ himarayasugi cedrshokubutsu
向日葵 himawari slunečniceshokubutsu
ヒヤシンス hiyashinsu hyacintshokubutsu
ヒョウ hyou panterdoubutsu
ひょうの粒 hyounotsubu kroupytenki
ひれ hire ploutevdoubutsu
ひれ足 hireashi ploutevdoubutsu
ヒワ hiwa pěnkavadoubutsu
フェンネル fuェnneru fenyklryouri, shokubutsu
ふくらはぎ fukurahagi lýtkohito
fukurou sovadoubutsu
フタコブラクダ futakoburakuda velbloud dvouhrbýdoubutsu
ブヨ buyo komárdoubutsu
ブラジルナッツ burajirunattsu para ořechryouri, shokubutsu
ブラックベリー burakkuberi- ostružinaryouri, shokubutsu
フラミンゴ furamingo plameňákdoubutsu
プラム puramu švestkaryouri, shokubutsu
フリージア furi-jia frézieshokubutsu
ブリーム buri-mu cejndoubutsu
ブルーベリー buru-beri- borůvkaryouri, shokubutsu
ブルテリア buruteria bulteriérdoubutsu
ブルドッグ burudoggu buldokdoubutsu
プレートテクトニクス pure-totekutonikusu tektonická deskashizen
ブロッコリー burokkori- brokoliceryouri, shokubutsu
鼻づら hanadura čenichdoubutsu
へーゼルナッツ he-zerunattsu lískový ořechryouri, shokubutsu
ベゴニア begonia begónieshokubutsu
へその緒 hesonoo pupeční šňůrahito
ペチュニア pechunia petúnieshokubutsu
ヘラジカ herajika losdoubutsu
ヘラジカの群れ herajikanomure stádo losůdoubutsu
ペリカン perikan pelikándoubutsu
ペンギン pengin tučňákdoubutsu
菩提樹 bodaiju lípashokubutsu
ポプラ popura topolshokubutsu
ほ乳動物 honyuudoubutsu savecdoubutsu
マーモット ma-motto svišťdoubutsu
マス masu pstruhdoubutsu
まつげ matsuge řasahito
まぶた mabuta oční víčkohito, jlpt3
マヨナラマージョラム mayonarama-joramu majoránkashokubutsu
マリーゴールド mari-go-rudo měsíčekshokubutsu
マントル mantoru plášť (zemský)shizen
ミズハタネズミ mizuhatanezumi hryzecdoubutsu
ミソサザイ misosazai střízlíkdoubutsu
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116