podíl, minuta, část, sdílet, stupeň, něčí podíl, povinnost, rozumět, vědět, znát, hodnocení, 1%, šance, setina šaku (délková míra)
分
Čtení:
bun, fun, bu, wa.keru, wa.ke, wa.kareru, wa.karu, wa.katsu, ita, wake
Hlavní radikál: 刀 (18) Radikály:
Tahy: 4 Džójó: 2 JIS: 18988
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
~分 ~fun ~minutjlpt5, toki
一分 ippun 1 minutatoki
十分 juppun 10 minuttoki
2と3分の2 nitosanbunnoni 2 2/3 (dvě a dvě třetiny)math
二分 nifun 2 minutytoki
三分 sanpun 3 minutytoki
四分 yonpun 4 minutytoki
五分 gofun 5 minuttoki
100分の5 hyakubunnogo 5/100math
六分 roppun 6 minuttoki
七分 nanafun 7 minuttoki
八分 happun 8 minuttoki
九分 kyuufun 9 minuttoki
ビー分のエー bi-bunnoe- A / Bmath
B分のA bbunnoa A / B (zlomek)math
分析 bunseki analýzasuru
部分 bubun část, kusleda1
分子 bunshi čitatelmath
四分音符 shibuonpu čtvrťová notaongaku
分裂 bunretsu dělení, rozdělení, rozpojenísuru
微分 bibun diferenciál, derivacemath, suru
微分学 bibungaku diferenciální početmath
微分方程式 bibunhouteishiki diferenciální rovnicemath
bun dílmix
随分 zuibun docela hodně, mocjlpt3, jlpt4
充分 juubun dost, dostatečněmix
十分 juubun dost, dostatek, dostatečnějlpt4, leda1
分かる wakaru chápatgodan, jlpt5, verb, vintrans
積分 sekibun integrálmath
積分学 sekibungaku integrální početmath
積分方程式 sekibunhouteishiki integrální rovnicemath
自分 jibun já sám, sebou, sám, osobnějlpt5, leda1
春分の日 shunbunnohi jarní rovnodennosttoki
春分 shunbun jarní rovnodenostleda1, toki
分冊 bunsatsu jeden svazek (z více svazků), jeden díl leda1
分母 bunbo jmenovatelmath
分類 bunrui klasifikovat, tříditsuru
何分 nanpun kolik minuttoki
微積分学 bisekibungaku matematická analýzamath
微積分 bisekibun matematická analýzamath
fun minutatoki
糖分 toubun množství cukrumix
親分 oyabun nadřízený, vůdceleda1
気分 kibun nálada, pocitemo, leda1
多分 tabun nejspíš, zřejmě, snad, pravděpodobněleda1
分からない wakaranai nevímmix
分野 bun'ya oblast, obormix
塩分 enbun obsah solikagaku, leda1
常微分方程式 joubibunhouteishiki obyčejná diferenciální rovnicemath
分離 bunri odpojit (se), separovat se (např. ČSR)suru
自分の持ち物 jibunnomochimono osobní věcimix
分の bunno označení jmenovatele (-tina)jlpt3, math
五分五分 gobugobu padesát na padesátmix
偏微分 henbibun parciální derivacemath
偏微分方程式 henbibunhouteishiki parciální diferenciální rovnicemath
秋分 shuubun podzimní rovnodennostleda1, toki
半分 hanbun polovinajlpt5, leda1
夜分 yabun pozdě večer, v nocimix
大分県 ooitaken prefektura Óitanamae
掻き分ける kakiwakeru prorazit si cestu, prosadit (něčí) způsob/myšlenkuichidan, verb, vtrans
成分 seibun přísada, složka, složeníkagaku
精神分析 seishinbunseki psychoanalýzamix
半分 hanpun půl minutyjlpt5, toki
二分音符 nibuonpu půlová notaongaku
引き分ける hikiwakeru remízovatichidan, verb, vtrans
区分 kubun rozdělení, kategorie, třídaleda1
分割 bunkatsu rozdělitsuru
分ける wakeru rozdělit, oddělitichidan, jlpt3, verb, vtrans
聞き分ける kikiwakeru rozlišit poslechemichidan, leda1, verb, vtrans
分かれる wakareru rozvětvit, rozdvojit, rozdělitichidan, jlpt3, vintrans
自分自身 jibunjishin sám, samotnýmix
妹分 imoutobun schovankaleda1
分化 bunka specializacesuru
身分 mibun společenské postavení, statusleda1
共通分母 kyoutsuubunbo společný jmenovatelmath
子分 kobun stoupenecmix
秋分の日 shuubunnohi svátek podzimní rovnodennostitoki
身分制度 mibunseido systém spol. třídmix
分度器 bundoki úhloměrgakkou
線分 senbun úsečkamath
大分 daibu velmi, mnoho, hodnějlpt3, jlpt4
大部分 daibubun většinamix
水分 suibun vláha, tekutina, vlhkost, šťávaleda1
栄養成分 eiyouseibun výživové hodnotymix
分速 funsoku za minutu
分数 bunsuu zlomekjlpt3, math
気分転換 kibuntenkan změna nálady, přijít na jiné myšlenkymix
村の人口は半分に減った muranojinkouhahanbunnihetta Počet obyvateľov obce klesol na polovicu.
待ち時間がもう30分を越した machijikangamou30buwokoshita Čakáme už viac než 30 minút.
燃えるゴミと燃えないゴミに分けるんだよ moerugomitomoenaigominiwakerundayo Triedime horľavý a nehorľavý odpad.
面接では1分の遅刻も許されない。 mensetsu deha 1ppun no chikoku mo yurusarenai. Ani minutové zpoždění nelze u pohovoru odpustit.mix
道が分かれる。 michi ga wakareru. Cesta se rozděluje.mix
御自分で作ってみたらどうですか? gojibun de tsukutte mitara dou desuka? Co takhle zkusit si to vyrobit sám?mix
学歴が高くても、実力があるかどうか分からない。 gakureki ga takakute mo,jitsuryoku ga aru kadouka wakaranai. I když mám vysoké vzdělání, nevím, jestli to má skutečný přínos.mix
分かりやすいです。 wakariyasui desu. Je to lehké na pochopení.mix
自分で作ったと思う。 jibun de tsukutta to omou. Myslím, že to uvařil sám.ryouri
勉強しても分かりません。 benkyoushite mo wakarimasen. Nerozumím tomu, i když studuji.gakkou
あの人は心の底では何を考えているか分からない。 ano hito ha kokoro no soko de ha nani wo kangaeteiru ka wakaranai. Nevím, co si ten člověk v hloubi svého srdce myslí.mix
来週は来られるかどうか分かりません。 raishuu ha korareru kadouka wakarimasen. Nevím, jestli budu nebo nebudu moct přijít příští týden.mix
上司に遠慮して、自分の意見が言えなかった。 joushi ni enryo shite , jibun no iken ga ie nakatta . Ostýchal jsem se před nadřízeným a nedokázal jsem říct vlastní názor.mix