Slovíčka


区分 kubun rozdělení, kategorie, třídaleda1
区
okrsek, okres
Čtení: ku, ou, kou
Hlavní radikál: 匸 (23) Tahy: 4 obrázek | animace | tabulka
分
podíl, minuta, část, sdílet, stupeň, něčí podíl, p...
Čtení: bun, fun, bu, wa.keru, wa.ke...
Hlavní radikál: 刀 (18) Tahy: 4 obrázek | animace | tabulka