Slovíčka


随分 zuibun docela hodně, mocjlpt3, jlpt4
分
podíl, minuta, část, sdílet, stupeň, něčí podíl, p...
Čtení: bun, fun, bu, wa.keru, wa.ke...
Hlavní radikál: 刀 (18) Tahy: 4 obrázek | animace | tabulka
随
následovat, ačkoli, přesto, zatímco, v průběhu, ob...
Čtení: zui, manimani, shitaga.u
Hlavní radikál: 阜 (170) Tahy: 12 obrázek | animace | tabulka