Slovíčka


二分音符 nibuonpu půlová notaongaku
二
two
Čítanie: ni, ji, futa, futa.tsu, futa...
Hlavný radikál: 二 (7) Ťahy: 2 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
分
part, minute of time, segment, share, degree, one'...
Čítanie: bun, fun, bu, wa.keru, wa.ke...
Hlavný radikál: 刀 (18) Ťahy: 4 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
音
sound, noise
Čítanie: on, in, -non, oto, ne, o, to
Hlavný radikál: 音 (180) Ťahy: 9 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)