známka, značka, záznam, kouzlo
符
Čtení:
fu
Hlavní radikál: 竹 (118) Radikály:
Tahy: 11 Džójó: 8 JIS: 18788
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
全音符 zen'onpu celá notaongaku
四分音符 shibuonpu čtvrťová notaongaku
音符 onpu notaongaku
疑問符 gimonfu otazníkbunpou
休符 kyuufu pomlkaongaku
二分音符 nibuonpu půlová notaongaku
切符 kippu vstupenka, jízdenka, lístekjlpt5, leda1, ryokou