okrsek, okres
区
Čtení:
ku, ou, kou
Hlavní radikál: 匸 (23) Radikály:
Tradiční:
Tahy: 4 Džójó: 3 JIS: 13928
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
自治区 jichiku autonomní oblastmix
区間 kukan část, intervalleda1
区画 kukaku dělení, rozděleníleda1
ku městská část (v adresách)leda1
地区 chiku městská čtvrť, oblastleda1
禁煙区域 kin'enkuiki nekuřácký prostormix
区役所 kuyakusho radnice (pro městskou část)leda1
区分 kubun rozdělení, kategorie, třídaleda1
区切る kugiru rozdělovat, rozčleňovatgodan, leda1, verb, vtrans
区長 kuchou starosta městské částileda1