Slovíčka


拝読 haidoku číst (skromně)suru
拝
uctívat, obdivovat, modlit se
Čtení: hai, oga.mu, oroga.mu
Hlavní radikál: 手 (64) Tahy: 8 obrázek | animace | tabulka
読
číst
Čtení: doku, toku, tou, yo.mu, -yo....
Hlavní radikál: 言 (149) Tahy: 14 obrázek | animace | tabulka