Slovíčka


拝命 haimei dostat rozkazem (skromně)suru
拝
uctívat, obdivovat, modlit se
Čtení: hai, oga.mu, oroga.mu
Hlavní radikál: 手 (64) Tahy: 8 obrázek | animace | tabulka
命
osud, rozkaz, předpis, určení, život, stanovit
Čtení: mei, myou, inochi
Hlavní radikál: 口 (30) Tahy: 8 obrázek | animace | tabulka