slovíčka (word)

Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104
黒星 kuroboshi poražený, černá tečkaleda1
具申 gushin poreferovat svému nadřízenémusuru
san porod, narození; původ (výrobku); mix
生む umu porodit, snést (vejce), stvořitgodan, jlpt3, verb, vtrans
産む umu porodit, vyrobitgodan, verb, vtrans
審査員 shinsain porotcemix
故障する koshousuru porouchat sejlpt4, suru, verb
比較 hikaku porovnánísuru
疎通 sotsuu porozumění (vzájemné)suru
悟り satori porozumění; osvícení (satori)mix
似顔絵 nigaoe portrétmix
肖像画 shouzouga portrétmix
故障 koshou poruchajlpt3, jlpt4
違反 ihan porušení (pravidla)suru
破る yaburu porušit, roztrhnoutgodan, jlpt3, verb, vtrans
スコール suko-ru poryv, bouřkatenki
何時までも itsumademo pořád, nafurt, věčněmix
主催 shusai pořádání, organizacesuru
開催 kaisai pořádat mítink, otevřít výstavusuru
主催者 shusaisha pořadatel, organizátormix
順番 junban pořadíjlpt3, leda1
順序 junjo pořadímix
ちゃんと chanto pořádně, správně, přesněmix
肩車 kataguruma posadit si dítě na ramenamix
狐憑き kitsunetsuki posedlý líščím duchemmix
使者 shisha posel, vyslanecadj, leda1
遣唐使 kentoushi poselství (do Tchangské Číny)mix
増援 zouen posila, posilysuru
郵送する yuusousuru posílat poštoumix
強化 kyouka posílení, zesíleníleda1
強める tsuyomeru posílit, zesílit, zdůraznitichidan, jlpt3, verb, vtrans
組む kumu poskládat, sestavit, propojitgodan, leda1, verb
備える sonaeru poskytnout, připravitichidan, verb, vtrans
規定 kitei poskytnutí, opatření, regulacesuru
議員 giin poslanec, zastupitel atp.seiji
遣わす tsukawasu poslat (poselství)godan, verb, vtrans
先遣 senken poslat napředsuru
郵送 yuusou poslat poštoujlpt3, suru
最終日 saishuubi poslední denmix
最近 saikin poslední doboujlpt4, leda1, toki
末期 makki poslední fáze, závěrečná fáze, konecmix
終電車 shuudensha poslední noční vlakleda1
最後のキス saigonokisu poslední polibekai
終電 shuuden poslední vlakryokou
最終電車 saishuudensha poslední vlak dneryokou
配達人 haitatsunin poslíček, kurýrmix
拝聴 haichou poslouchat (skromně)suru
聞く kiku poslouchat, ptát se, žádatgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
聞き手 kikite posluchačmix
聴衆 choushuu posluchači, publikumongaku
率直な socchokuna poslušnýadj, emo
従順 juujun poslušnýmix
預かる azukaru postarat se (o), odložitgodan, jlpt3, verb, vtrans
年配 nenpai postarší (lidé)mix
後ろ姿 ushirosugata postava zezadu, pohled zezaduleda1
体型 taikei postava, figura, tělomix
人物 jinbutsu postava, osobamix
姿 sugata postava, tvarmix
建つ tatsu postavit se (budova), být postaven (budova), stavět segodan, jlpt3, verb, vintrans
起立 kiritsu postavit se, vstátsuru
起立する kiritsusuru postavit se, zvednout seleda1, suru, verb
登場人物 toujoujinbutsu postavy (ve hře nebo románu)mix
ベッド beddo posteljlpt3, jlpt5, uchi
寝床 nedoko postelmix
大学院生 daigakuinsei postgraduální student, student doktorského programumix
姿勢 shisei postoj, přístupmix
譲る yuzuru postoupit, dát, předat, přenechatgodan, jlpt3, verb, vtrans
内玄関 uchigenkan postranní vchodmix
追伸 tsuishin postskript, P.S.mix
手順 tejun postupmix
進行 shinkou postup, pokroksuru
進撃 shingeki postup, výpad, útoksuru
段々 dandan postupnějlpt5
次第に shidaini postupněmix
続々 zokuzoku postupněmix
逐次 chikuji postupněmix
次々 tsugitsugi postupně, jeden po druhémjlpt3
次々に tsugitsugini postupně, jeden po druhémjlpt3
進む susumu postupovat, dělat krokygodan, jlpt3, jlpt4, verb, vintrans
進める susumeru posunout dopředu, prosazovat, urychlitichidan, jlpt3, verb, vtrans
掻く kaku poškrábat, potit, trpět (ponížení)godan, jlpt3, verb, vtrans
郵便局 yuubinkyoku poštajlpt5
ポスト posuto poštajlpt5
郵便 yuubin poštajlpt3
送料 souryou poštovnémix
軍用鳩 gun'youbato poštovní holubsensou
郵便箱 yuubinbako poštovní schránkamix
郵便局員 yuubinkyokuin poštovní úředník, pošťákjlpt3
郵便切手 yuubinkitte poštovní známkamix
ase pothito
ふらふら furafura potácet se, motat seonoma, suru
潜る moguru potápět segodan, verb, vintrans
かいつぶり kaitsuburi potápka maládoubutsu
今後 kongo poté, následně, nadáleleda1
可能形 kanoukei potenciál (slovesa)bunpou
楽しみ tanoshimi potěšení, radostjlpt3, jlpt4
気に入る kiniiru potěšenýemo
面倒 mendou potíž, problém, starost, otravajlpt3
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104